บอกข่าวซานฟรานฯ
นายดาบบอกข่าวซานฟรานฯ 8 มิถุนายน 2556

ข่าวในวงการคณะสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา โดย พระครูสิริอรรถวิเทศ เลขาธิการสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา แจ้งว่าทางสมัชชาสสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา ได้จัดงานประชุมสามัญประจำปีของสมัชชาสงฆ์ไทย ที่วัดไทยกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. และร่วมงานฉลองศาลาวิเทศธรรมรังษี ทำบุญอายุวัฒนมงคลอายุ 88 ปี ของหลวงตาชี หรือ พระวิเทศธรรมรังษี ส่วนหัวข้อการประชุมนั้นหลายเรื่อง เกี่ยวกับการเผยแผ่พระพุทธศาสนาภายในประเทศสหรัฐอเมริกา การสร้างวัดไทยต่างประเทศ และและเปลี่ยนแนวความคิด ยกย่องเชิดชู พระธรรมทูตไทยสายต่างประเทศฝ่ายมหานิกายเถรวาท ที่มีผลงานดีเด่น เผยแผ่กิจกรรมวัดไทยดีเด่น ให้พุทธศาสนิกชนควรรับทราบ ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ เริ่มประชุมวันที่ 6-7-8 มิถุนายน 2556 ตั้งแต่ เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ณ วัดไทยกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. โดย มีรองสมเด็จพระราชาคณะ เจ้าคณะพระสังฆาธิการ เช่นพระเดชพระคุณ พระพรหมวชิรญาณ ,พระพรหมสิทธิ,และพระพรหมบัณฑิต มีพระเถรานุเถระติดตามมาเป็นจำนวนมากร่วมสามร้อยกว่ารูป รวมกับพระธรรมทูตในประเทศสหรัฐอเมริกาอีก สองร้อยกว่ารูป ถือว่าเป็นการประชุมที่ยิ่งใหญ่ บวกกับบารมี ของหลวงตาชี ทีได้สะสมมามีอายุวัฒนมงคลถึง 88 ปี ถือว่าเป็นพระเถระเป็นที่เคารพนับถือของพุทธศาสนิกชนชาวไทยและชาวต่างชาติ และท่านยังเป็นที่เคารพนับถือของพระเถระนุเถระ เจ้าคณะพระสังฆาธิการ ภายในประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นจำนวนมาก...กล่าวกันได้ว่าถนนทุกสายมุ่งสู่นครกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. ... อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ธงศาสนา ปักลงสู่พื้นแผ่นดินลุงแซม เหลืองอร่ามทั่วกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. และทั่วทุกรัฐของอเมริกา..ทางด้าน พระครูวรสิทธิวิเทศ ในฐานะสาราณียกรสมัชชาสงฆ์ไทยและเจ้าของโครงการ เผยแผ่หลักธรรมคำสอนทางสถานีโทรทัศน์ – วิทยุ เตรียมแพ๊กกระเป๋าขึ้นเครื่องบินไปร่วมประชุม สมัชชาสงฆ์ไทยร่วมกับคณะกรรมการอำนวยการและพระเถรานุเถระเป็นจำนวนมาก ณ วัดกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. ขณะนี้มีพระเถรานุเถระจากประเทศไทย เช่น พระพรหมวชิรญาณ รองสมเด็จพระราชาคณะ กรรมการมหาเถรสมาคม ,พระครูประโชติวุฒิคุณ เจ้าอาวาสวัดนาคูโมทนามัย ฯ พระครูรัตน์พรหมคุณ เจ้าอาวาสวัดบางแก้ว ฉะเฉิงเฉรา เป็นต้น.


@@@. น้ำทะเลหรือจะสู้น้ำใจ ท่านพระอาจารย์ พระครูวรสิทธิวิเทศ เจ้าอาวาสวัดพุทธประทีป ซานฟรานซิสโก เปิดวัดต้อนรับ สนทนาพาทีกับ Mr. RRamon Fulcher ประธานบริษัทใหญ่ Organo Gold ติดอันดับโลกของผู้มีอันจะกิน ของสหรัฐอเมริกา อะไรจะเกิดขึ้นในเมื่อระดับ Daimond Star แวะมาเยี่ยมวัดไทยสนทนากับชาวไทยและชาวต่างชาติช่วงเวลา เดี๋ยวเดียวเท่านั่น มีคุณค่าและมีความหมายต่อสังคมคนหมู่มาก คอยติดตามข่าวกันต่อไป.. ข่าวว่า Mr. RRamon Fulcher จะเดินทางกลับมาอีกครั้ง วันเวลาใด คอยฟังข่าวกันต่อไป..

@@@. อีกเช่นเดียวกัน วัดพุทธประทีป ซานฟรานซิสโก เปิดวัดต้อนรับนักรียน ในโครงการ work and Travel ที่เดินทางมาหาประสบการณ์ ทำงาน ในประเทศสหรัฐอเมริกา ในภาคฤดูร้อน ก็ ลูกหลานของท่านนั่นแหละ อาจจะ เดินจะเดินกันขวักไขว้ ในวัด อย่าไปตำหนิเชียวน่า เด็กวันนี้ก็คือผู้ใหญ่ในวันข้างหน้า มีโอกาสเจริญเติบโต เป็นผู้นำของครอบครัว เป็นผู้นำของประเทศ ใครจะไปรู้ ช่วงหนึ่งในชีวิต มาท่องเที่ยวในประเทศสหรัฐอเมริกา ไม่รู้จักใคร เลย ได้อาศัยวัด ได้ทานข้าวก้นบาตร ทานข้าวหลังจากพระฉันเสร็จแล้ว พวกเด็กเหล่านี้ ได้รับความรู้สึกดี ๆ ไปบอกกับพ่อแม่ พี่น้องที่เมืองไทย มาอเมริกา ได้สัมผัสกับความรู้สึกดี ๆ พบพี่ป้าน้าอา ที่ซานฟรานซิสโก คอยช่วยเหลือ ก่อนกลับ ความรู้สึกภาคภูมิใจ เกิดขึ้น อาจจะมีบางคน บอกว่า วัดไม่ใช่โรงแรม แต่อาจจะลืมไปวัดกว่าจะสร้างได้เอาเงินมาจากไหน .. ทุกคนช่วยกันบริจาค จนสร้างเสร็จ สามารถเป็นที่พักอาศัยชั่วคราวของทุกคน ท่านพระครูวรสิทธิวิเทศ หรือท่านอาจารย์สิทธิพร เจ้าอาวาสวัดพุทธประทีป ซานฟรานซิสโก เคยพูดเสมอว่าวัดเป็นของทุกคน มีพระสงฆ์เป็นผู้ดูแล ในวัดใครจะใหญ่เกินพระพุทธเจ้าหรือพระสงฆ์ไปได้ในไม่ได้ ผิดวิวสัยพุทธศาสนนิกชน หรือคนดี เค้าจะมาตำหนิ หรือติเตียน พระสงฆ์หรือเด็ก ๆ ล้วนแต่เป็นเยาวชนอยากเจริญรอยตาม ผู้ใหญ่ เราต้องเป็นแบบอย่างที่ดี ให้กับเด็ก ๆ อย่าไปคิดว่าตนเองไม่เคยเป็นเด็กมาก่อน บุคคลที่จะเจริญก้าวหน้า ต้องมีความกตัญญู รู้อุปการะคุณ ไปตำหนิ ครู อาจารย์ พ่อ แม่ จำไว้ได้เลย ความเจริญก้าวหน้า ไม่มีทาง ไปทางไหน ไม่มีใครต้อนรับ ไม่ต้องรอชาติ เอาชาตินี้แหละ..

@@@. สงสัยจัง ... คนไทยตำหนิการบริจาค คนไทยตำหนิการบริจาค ข่าวนี้ได้รับการบอกเล่าอย่างไม่เป็นทางการ ว่า คนไทย เชื้อชาติไทย นับถือพระพุทธศาสนา แต่ลืมเชื้อชาติไทย เป็นอเมริกันตามแบบฉบับ ตำหนิการบริจาค อันที่จริงการบริจาคทำได้ทุกเวลา เดินทางไปตามถนน นั่งในรถ นั้งในเรือ นั่งที่บ้าน นั่งที่วัด แม้กระทั่งเวลาทานข้าว... ขณะทานข้าวอยู่ มีคนมาขอทาน มีคนมาให้บริจาค ถือพานทองหรือขันทองมา ให้บริจาคไม่เห็นจะเสียหายตรงไหน บาทสองบาท เหรียญ สองเหรียญ บางคนมาทานข้าวอย่างเดียวจริง ๆ ไม่ได้เข้ากราบพระประธานในอุโบสถด้วยซ้ำไป ขณะที่ทานข้าว อาจจะมีกิจกรรมพิเศษ ลูกศิษย์วัด อาจจะถือพานไปให้บริจาค มีเวลาช่วงเดียว เช่นทอดผ้าสามัคคี หรือพระสงฆ์แสดงพระธรรมเทศนา เท่านั้นเอง ไม่มีอย่างอื่นแอบแฝง เข้าวัดทั้งนั้น ไม่มีใครเอาไปไหน เป็นค่าใช้จ่าย ค่าน้ำค่าไฟ ค่าภาษี ค่าภัตตาหารพระ และค่าอื่น ๆ ที่จำเป็น วัดอยู่ได้เพราะการบริจาค ถ้าไม่มีการบริจาคเกิดขึ้น วัดจะอยู่ได้อย่างไร คนมานั่งที่วัด เก้าอี้หัก ใช้น้ำ ใช้ไฟ เป็นค่าใช้จ่ายทั้งนั้น มาทานอาหารต้องเตรียมการ จัดโน้นจัดนี้ ไม่ใช่อยู่ ๆ จะมาทานเลยได้ แม่ครัว ต้องจัดเตรียมทุกอย่าง ต้องขอบคุณแม่ครัวของของวัดช่วยจัดทำอาหารอร่อยให้ท่าน ทานอาหารที่วัด ไม่แพง หรอก ข้าวของขึ้นราคา ทั้งหมด มาทานอาหารวัดที่วัดไม่พูด คำว่าแพง อย่าพูดเป็นอันขาด เมื่อเปรียบเทียบกับข้างนอก ตามร้านต่าง ๆ ทำไมจ่ายได้ แต่เวลามาทานที่วัดกลับบอกว่าแพง.. ถ้าพูดว่าไม่อร่อย เช่นนี้ ต้องปรับปรุง ขอฝากว่า การทำบุญก็ดี อย่าปฏิเสธ การบริจาคหรือตำหนิ การมาทานอาหารที่วัด อย่าพูดคำว่าแพง ถ้าซื้อมาทำเอง เสียเวลาเท่าไร เอาเวลานั้น มาคำนวนดูให้ดี ทางทีมงานข่าวท้องถิ่นซานฟราน ฯ ทราบว่ามีไม่กี่คนหรอกที่คิดเช่นนี้ บอกข่าวซานฟราน ฯ นำมาบอกเล่าเก้าสิบเท่านั้นเอง..ว่ากันไปแล้วไปโบสถ์คริสต์ หนักกว่าวัดเสียอีก แถมต้องเป็นสมาชิกหักเงินเดือนทุกเดือน 10 % … นาน ๆ มาวัดที ไม่ต้องไปคิดให้เปลืองสมองทำไม.. เงินไม่หมดกระเป๋าหรอกเชื่อเถอะ...ทานอาหารให้อร่อยเป็นใช้ได้...ครับ..เลิก อิจฉา เลิกว่าร้าย เลิกนินนทา เลิกตำหนิ เรามาช่วยกันสร้างสรรค์ งานมงคลกันดีกว่าเป็นไหน ฯ

@@@. คนดีมีน้ำใจ ใสสะอาด อุดม ธรรมสิทธิ์ นายช่างไทยมีไลน์เซ็นต์ แห่งซาน โฮเซ ควงสมพงษ์ ดีวรัตน์ หนุ่มโสดหนึ่ง Busy อย่างมาก ก็ไม่เคยลืมวัด แวะมาสนทนาพาที กับพระคุณเจ้า พระอาจารย์ ที่ตนเองเคารพนับถือ พร้อมกับช่วยซ่อม ต่อเติมเสริมแต่ง สิ่งชำรุดทรุดโทรม ให้กลับสภาพดี เป็นสิ่งที่น่าอนุโมทนา หลายคนยกมือท้วม ขอแบ่งบุญน่ะ ฟังแล้วชื่นใจ ข่าวว่าอย่างนั้น...

@@@.ตีตราจอง จับจองเป็นเจ้าของหัวใจ คู่ของใคร ของฉัน วิจารณ์ สีมาชัย หรือพี่เล็ก แห่งไทยสะเต๊ะ ทนอาการศหนาวเย็นของนครซานฟรานไม่ไหว ตัดสินใจสละโสดบอกรัก น้องวีรินทร์ สาวสวยโสดขวัญใจ เพื่อน ๆ เข้าสู่พิธีมงคงสมรส กันเป็นเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2556 มี ดร.บุญเกิด แป้นแก้ว นักวิชาการสภาวัฒนธรรมไทยภาคเหนือ เป็นเถ้าแก่ ฝ่ายชาย และมีคุณยายบรรจง ทรัพย์สิน เป็นประธานฝ่ายสาว ท่ามกลางเพื่อนพ้องน้องพี่แน่นโบสถ์ของวัดพุทธประทีป ซานฟรานซิสโก ช่วงเช้าวันเสาร์ที่ผ่านมา..ค่อยพบกันใหม่..สวัสดี..