บอกข่าวซานฟรานฯ
นายดาบบอกข่าวซานฟราน 11 สิงหาคม 2561

ช่วงนี้ข่าวพี่น้องชาวไทยแถบเบย์แอเรีย มีแต่เรื่องเศร้าใจกัน ในหมู่ครอบครัว เพื่อนๆ บุคคลที่รู้จัก เคารพนับถือ เมื่อทราบข่าวว่า คุณสุรชัย รุ่งฟ้า อายุ 71 สามีของคุณวรรรณ รุ่งฟ้า ปี ได้เสียชีวิตอย่างกะทันหัน ไปไม่กลับ หลับไม่ตื่น ประกอบพิธีทางพุทธศาสนาแล้ว ที่วัดพุทธประทีป ซานฟรานซิสโก ระหว่างวันที่ 1-2-5 สิงหาคม 2561 ผ่านไปแล้ว เพียงแจ้งข่าวย้อนหลัง บางทีเพื่อนยังไม่ทราบว่าจะได้ทราบข่าวบ้าง พูดอีกทีเป็นกฎเกณฑ์ของธรรมชาติ ไม่มีใครจะหลีกเลี่ยงได้ องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงตรัสว่า ชีวิตทุกชีวิตไม่เที่ยงแท้แน่นอน เกิดแก่ เจ็บ ตาย กันหมด แม้แต่พระองค์เอง สักวันหนึ่งต้องดับขันธ์ไปอย่างแน่นอน แต่การดับขันธ์นั้น ต้องมองลงไปด้านการกระทำ พวกเราได้ทำกรรมอะไรกันไว้บ้าง กรรมดี กรรมชั่ว เท่านั้นจะติดตามตัวไปได้ ทรัพย์สินเงิน ข้าวของเครื่องใช้ไม้สอยต่างๆไม่สามารถจะนำติดตัวแม้แต่เสื้อผ้าสักชิ้นเดียว เราจะไปเศร้าใจอะไรมากมาย พอระลึกถึง นึกถึงกัน แค่นี้ อายุเป็นเพียงตัวเลขในการที่มีชีวิตอยู่เท่านั้นเอง การสร้างความดี การระลึกถึงซึ่งกันและกันเป็นสิ่งที่ดีมากแล้ว เรามาสร้างความดีกันเถอะ การให้อภัยกันเป็นสิ่งที่ดีคือการกระทำที่สุดยอดของชีวิตแล้ว..การให้อภัย เป็นสิ่งที่ดี เช่น สิ่งที่ควรลืม ควรจะลืม สิ่งไม่ควรจำกลับจำ มันถึงได้เป็นเช่นนี้


@@@.มีงานทำจะได้มีเงินใช้จ่ายในการเป็นอยู่ในปัจจุบัน กลับมาทุบหม้อข้าวของตนเองซะแล้ว เสียงคร่ำครวญ ของเจ้าของธุรกิจชาวไทยหลายตน แทบซานฟราน บ่นกระปอด กระแปด คนพวกนี้แย่จริงๆ เรามีงานให้ทำ พอไม่พอใจ กลับมาเรียกร้องค่าเสียหาย ตอนมาทำงานครั้งแรก ให้ทำอะไรก็ได้ล้างจาน เช็คถู ทำได้หมด พออยู่ไปนานๆ เข้ากลับออกฤทธิ์ เดช เปลี่ยนไปเป็นอย่างอื่น ไปเป็นอีกคนหนึ่ง พูดแล้วน่าเจ็บใจ อย่างที่นักวิชาการพูดไว้ว่า รู้หน้าไม่รู้ใจ.. ทำนองนี้แหละ.. ต่อไปรับใครใช้ทำงาน ต้องมีสัญญา ไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายได้ มีชีวิตอยู่ต้องสู้กันต่อไป ค่อยคิดกันนะ..


@@@.ในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา พระสงฆ์ไทยที่เดินมาปฏิบัติศาสนกิจในต่างแดน จำพรรษาอยู่ตามวัดต่างๆ เช่น ที่วัดมงคลรัตนาราม เบิร์คเลย์ วัดพุทธานุสรณ์ ฟรีมอนท์ วัดพุทธประทีป ซานฟรานซิสโก วัดไชยมงคล วัดนครธรรม วัดมหาพุทธภูมิ เมืองซานตาโรซ่า วัดพระธรรมกาย เป็นต้นต่างร่วมกันแสดงสามีจิกรรม ถวายความเคารพ ต่อพระมหาเถระ พระราชธรรมวิเทศ เจ้าอาวาสวัดพุทธานุสรณ์ เมืองฟรีมอนท์ เมื่อวันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา ที่ผ่านมา สำหรับกิจกรรมตามวัดนั้นจะมีการแสดงพระธรรมเทศนา เวสสันดรชาดก และพระสูตรที่นำมาแสดงเพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้รับทราบ ตลอดระยะเวลา 3 เดือน จนถึงเดือนตุลาคม นั้นแหละ สนใจไปฟังธรรมวัดไหนก็สุดแล้วแต่สะดวก..ครับ..