บอกข่าวซานฟรานฯ
นายดาบบอกข่าวซานฟราน 2 เมษายน 2559

ประมวลภาพกิจกรรมงานทอดผ้าป่าสามัคคี ซื้อที่ดินขยายเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรม ถวายวัดพุทธประทีป ซานฟรานซิสโก ณ วัดไตรมิตรวิทยาราม กทม. เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2559