บอกข่าวซานฟรานฯ
นายดาบบอกข่าวซานฟราน 29 กันยายน 2561

ชาวไทยนครซานฟรานชื่นใจเมื่อ พระเดชพระคุณ พระพรหมมังคลาจารย์ หรือเจ้าคุณธงชัย ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยาราม กรุงเทพมหานคร พระมหาเถระเกจิอาจารย์ดังที่สุดในยุคปัจจุบัน จุดไฟนำฤกษ์ พิธีเททองหล่อพระพุทธมหาสุวรรณปฏิมากร หรือหลวงพ่อทองคำ วัดไตรมิตรวิทยาราม ผู้สื่อข่าวท้องถิ่น ประจำนครซานฟรานรายงานว่า ท่านพระครูวรสิทธิวิเทศ เจ้าอาวาสวัดพุทธประทีป ซานฟรานซิสโก พร้อมกับคณะพุทธศาสนิกชนชาวพุทธจีน หลายคนได้เดินทางจากสหรัฐอเมริกา ซานฟรานซิสโก เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2561 ด้วยสายการบินอีวาแอร์ไลน์เพื่อร่วมงานในพิธีเททองหล่อพระพุทธรูปทองคำจำลอง ของวัดไตรมิตรวิทยาราม กรุงเทพมหานครประเทศไทยในวันที่ 28 กันยายน 2561 มีกำหนดการเวลา มีดังนี้ เวลา 11.00 น. ร่วมกันถวายภัตตาหารเพลพระที่มาร่วมในงานทั้งหมด เวลา 12 นาฬิกา เชิญแขกผู้มีเกียรติร่วมรับประทานอาหารโดยพร้อมเพรียงกัน เวลา 13.00 น. พล.ต.ท.มนู เมฆหมอก ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประธานในพิธีเททองหล่อ ฝ่ายฆราวาส จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย เจ้าหน้าที่อาราธนาศีล เจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ เจ้าอาวาสไตรมิตรวิทยาราม กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะใหญ่ หนตะวันออก ประธานเททอง พระเดชพระคุณ พระพรหมมังคลาจารย์ เจ้าคุณธงชัย ประธานอุปถัมภ์เททองประธานอธิษฐานจิต พระครูวรสิทธิวิเทศ เจ้าอาวาสวัดพุทธประทีป ซานฟรานซิสโก ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยาราม กรรมการอำนวยสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา ประธานดำเนินงาน พระครูวิมลชยาภรณ์ พระครูสิริชัย เจ้าอาวาสวัดบางกร่าง อำเภอเมืองนนทบุรี ฝ่ายควบคุมและประกอบพิธีฤกษ์ และเจ้าของโรงหล่อช่างแม้ว โชติกา คุณจำปี พจนารถ ประสานงาน ร่วมกับคณะศิษยานุศิษย์ เจ้าภาพนายทหาร ตำรวจ ท่านผู้มีเกียรติทุกท่านพุทธศาสนิกชนทั่วไปร่วมกับประกอบพิธีเททอง พระพุทธมหาสุวรรณปฏิมากร หลวงพ่อทองคำ จำลองวัดไตรมิตร พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ จำนวน 9 รูป เจริญพระพุทธมนต์ ด้วยฤกษ์เวลา 13.35 น . จนกว่าจะแล้วเสร็จ ข่าวล่าสุดก่อนพิธีการเททอง นายช่างแม้ว และโรงหล่อ ร่วมปรึกษาถวายรายงานต่อเจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ และพระเดชพระคุณพระพรหมมังคลาจารย์ ท่านเจ้าคุณธงชัย ถึงขั้นตอนในการดำเนินงานตระเตรียมงานล่วงหน้า 3 วัน เพื่อถูกต้องตามจารีตประเพณีในเททองหล่อพระแบบโบราณ ซึ่งพระเถระทั้งสองทราบดี ถึงแนวปฏิบัติ ทางโรงหล่อพระช่างแม้ว ได้ดำเนินติดตั้งสถานที่ ก่ออิฐฐานรองรับการเททอง พร้อมกับได้กรายอาราธนา ทานเจ้าคุณธงชัย จุดไฟนำฤกษ์ เป็นที่เรียบร้อยเมื่อวันที่ 25 กันยายน 2561 เพียงรอเวลาเททององค์จริง ในวันที่ 28 กันยายน 2561 ดังได้กล่าวมาแล้ว ข่าวนี้ขณะนี้ พระครูวรสิทธิวิเทศ และคณะพุทธศาสนิกชน คณะศิษยานุศิษย์ได้เดินทางจากสนามบิน นครซานฟรานซิสโกไปยังประเทศไทยถึงสนามบินสุวรรณภูมิเป็นที่เรียบร้อย ด้วยเวลา 23.30 น. โดยสายการบินอีวาแอร์ไลน์ ของเช้ามืดวันที่ 26 กันยายน 2561 ที่ผ่านมา ขณะนี้ที่พักวัดไตรมิตรวิทยาราม กรุงเทพมหานคร ลูกศิษย์ แวะไปสนทนาสอบถามสารทุกข์สุกดิบได้ ร่วมงานกัน เมื่อเสร็จงานแล้วจะเดินทางกลับสหรัฐอเมริกา ซานฟรานซิสโก หลังจากนั้นจะเดินทางไปปฏิบัติศาสนกิจในฐานะกรรมการสมัชชาสงฆ์ในสหรัฐอเมริกาที่วัดสัทธาธรรม เมืองแซนโตนิโอ้ ประชุมสงฆ์อบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ ช่วงระหว่างวันที่ 2-7 ตุลาคม 2561 รายละเอียดคอยติดตามต่อไป