บอกข่าวซานฟรานฯ
นายดาบบอกข่าวซานฟราน 13 พฤษภาคม 2560

ชาวไทยพร้อมใจเวียนเทียนร่วมงาน วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา คือ วิสาขบูชา ข่าวมหาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พระพรหมบัณฑิต อธิบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้เปิดเผยว่าทางมหาวิทยาลัยฯ มีการจัดประชุมวิชาการนานนาชาติ สมาคมมหาวิทยาลัย พระพุทธศาสนานานาชาติครั้งที่ 3 เนื่องในวันสำคัญสากลโลก ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 6-8 พฤษภาคม 2560 ภายใต้หัวข้อ สติวิถีปฏิบัติแห่งการประยุกต์ บนฐานแห่งความกรุณา ที่ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ กรุงเทพฯ ได้สิ้นสุดลงแล้วจะได้รวบรวมรายงาน การใช้สติในการบำบัดความเครียด ซึ่งเกิดจากการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของกลุ่มแพทย์ นักจิตวิทยา นักปรัชญา และพระวิปัสสนาจารย์ ทั้ง 3 นิกาย เช่น เถรวาท มหายาน และวัชรยาน เสนอต่อที่ประชุมวิสาขบูชาโลก ที่มีประเทศศรีลังกาเป็นเจ้าภาพ ระหว่างวันที่ 11-15 พฤษภาคม รวมถึงจะเสนอบรรจุ รายงานทางวิชาการเรื่องสติ สมาธิ และพระไตรปิฏกสากล ไว้ในปฏิญญาที่จะมีการประกาศที่ประเทศศรีลังกา ในวันที่ 13 พฤษภาคม ด้วยสำหรับการจัดงานวันวิสาขบูชาโลกในปี 2561ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพอีกครั้ง เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10


@@@.ข่าวดีสำหรับชาวพุทธ สมาพันธ์ชาวพุทธแห่งประเทศไทย มีการจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครั้งที่ 1/ 2560 ได้ ร้อยโท ผศ. ดร.บรรจบ บรรณรุจิ ได้รับเลือกเป็นประธาน จุดประสงค์การก่อตั้งองค์กรนี้ เพื่อสนับสนุนส่งเสริม ของสมาพันธ์ชาวพุทธแห่งประเทศไทยและเครือข่ายสมาพันธ์ชาวพุทธ เพื่อปกป้องคุ้มครองพระพุทธศาสนา เพื่ออุปถัมภ์พระพุทธศาสนา เพื่อส่งเสริมสนับสนุนในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เพื่อส่งเสริมการสมาทานศีล ต้านยาเสพติด เป็นต้น


@@@. งานคือเงิน เงินคืองานบันดาลสุข ข่าวด่วนจากร้านอาหารไทยแถบเมืองมอนเทอร์เลย์ ต้องการรับสมัครพ่อครัว แม่ครัว หลายตำแหน่ง ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ ( 831 ) 521-1581 มีที่พักพร้อม อีกร้านหนึ่ง ร้านอาหารไทยแถบเมืองรีชมอนท์ ต้องการรับสมัครพ่อครัวแม่ครัว 1 ตำแหน่ง สนใจสอบถามรายได้ละเอียดที่ได้ 510 910-1877 อัตราค่าจ้างคุยกันเอง..


@@@.ฝากประชาสัมพันธ์ สภาวัฒนธรรมไทยแห่งแคลิฟอร์เนียภาคเหนือ ขอเชิญชาวพุทธทุกท่าน ร่วมงานวันวิสาขบูชา ในวันอาทิตย์ที่ 21 พฤษภาคม 2560 วัดพุทธประทีป รีโน เมืองสปาร์ค รัฐเนวาด้า ในวันที่ 28 พฤษภาคม 2560 ณ วัดพุทธประทีป ซานฟรานซิสโก ส่วนวัดมงคลรัตนาราม เมืองเบิร์คเล่ย์ 510 849-3419 และวัดพุทธานุสรณ์ เมืองฟรีมอนท์ 510 790-2294 สอบถามรายละเอียดได้ตามวัดดังกล่าว..