บอกข่าวซานฟรานฯ
นายดาบบอกข่าวซานฟราน 31 พฤษภาคม 2557

ในฉบับนี้นายดาบจะพาคุณผู้อ่านไปพบกับหลากหลายบรรยากาศของชุมชนไทยในซานฟรานซิสโกกันครับ