บอกข่าวซานฟรานฯ
นายดาบบอกข่าวซานฟราน 20 กันยายน 2557

ในฉบับนี้ นายดาบขอพา คุณผู้อ่านไปชม บรรยากาศต่างของชาวซานฟรานฯ กันครับ