บอกข่าวซานฟรานฯ
นายดาบบอกข่าวซานฟราน 10 มิถุนายน 2560

ด่วนข่าววัดไทยลอสแองเจลิส แจ้งว่า เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม เวลา 16.30 น. พระครูเกษมศาสนวิเทศ หรือในนามลูกศิษย์เรียกขานได้ หลงตาประทีป พระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นอาวุโส ของวัดไทยลอสแองเจลิส ได้ถึงแก่มรณภาพ ลงแล้ว สิริอายุ 84 ปี พรรษา 64 ท่านพระครูเกษมศาสนวิเทศมีนามเดิมว่า ประทีป นามสกุล น้อยบาง เป็นชาวจังหวัดราชบุรี ได้เข้ามาศึกษาในสำนักวัดระฆังโฆสิตาราม กรุงงเทพมหานคร ก่อนจะย้ายมาปฏิบัติศาสนกิจที่วัดไทยลอสแอเจลิส ประเทศสหรัฐอเมริกา ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2523 เป็นเวลานานถึง 37 ปี ถึงได้มรณภาพ

หลวงตาประทีป นั้นนอกจากจะเป็นพระมหาเถระอาวุโสในฝั่งตะวันออกของสหรัฐอเมริกา อันมีเมืองลอสแองเจลิส รัฐแคลิฟอร์เนียเป็นเมืองเอกแล้ว ก็ยังมีความสามารถสำคัญอยู่หลายด้าน อาทิเช่น..

1. ชำนาญในวิชาการก่อสร้าง ตั้งแต่โรงพระอุโบสถ ศาลาการเปรียญ หรือแม้แต่เรือนไทยต่างๆ อย่างหาตัวจับได้ยาก ตัวอย่างอันเด่นชัดก็คือ พระอุโบสถวัดไทยแอล.เอ. ซึ่งหลวงตาประทีปเป็นผู้ควบคุมการก่อสร้างด้วยตัวเอง

2. ชำนาญในวิชาโหราศาสตร์ โดยมีประวัติว่าท่านได้ไปฝากตัวเป็นศิษย์ในสำนักของ "สมเด็จพระสังฆราช ญาโณทยมหาเถร"วัดสระเกศ จนสำเร็จวิชานี้ นอกจากจะเป็นที่พึ่งของญาติโยมที่มีปัญหาเกี่ยวกับโชคชาตาราศีแล้วท่านยังชำนาญในการให้ฤกษ์ให้ยามทั้งในการก่อสร้างถาวรวัตถุต่างๆ ซึ่งจะต้องมีพิธีวางศิลาฤกษ์เป็นการเริ่มต้นทุกแห่ง หลวงตาประทีปเป็นทั้งที่ปรึกษาและให้ฤกษ์ยามในการทำพิธีอันสำคัญให้แก่วัดต่างๆ ทั่วสหรัฐอเมริกา

การสูญเสียหลวงตาประทีปไปในครั้งนี้ ถือว่าสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา ได้สูญเสียพระมหาเถระผู้มีทั้งคุณวุฒิและวัยวุฒิอย่างสำคัญ อย่างยากที่จะหาพระเถระรูปใดมาทดแทนได้

หลวงตาประทีป ทราบว่าเริ่มป่วยด้วยโรคเส้นเลือดหัวใจตีบ ท่านได้เข้ารับการรักษา แต่หมอเห็นว่า การผ่าตัดนั้นอันตรายเพราะอายุมาก จึงเลือกใช้วิธีบัลลูนขยายหลอดเลือด ท่านได้พักรักษาตัวอยู่ที่สถานพยาบาลเป็นเวลานานหลายเดือน ท่าทางยังแข็งแรง และมีสัญญาณที่ดีว่าจะได้กลับไปจำวัดที่วัดไทยแอล.เอ. เป็นปกติ แต่อาการกลับกำเริบ ท่านได้ถึงแก่มรณภาพ สิริอายุ 84 พรรษา 64

ติดต่อสอบถามได้ที่ พระครูศรีธรรมานุสิฐ 818 448-9689, หรือ พระครูปลัดไชยา 818 915 2394