บอกข่าวซานฟรานฯ
นายดาบบอกข่าวซานฟราน 22 พฤศจิกายน 2557

อนุสนธิข่าวประชาสัมพันธ์ของวัดพุทธประทีป ซานฟรานซิสโก ออกมาเมื่อช่วงต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาทางสื่อมวลชนและเฟ๊คบุ๊คของวัด ได้เปิดเผยกิจกรรมต่าง ๆ ของวัดอย่างมากมาย ต่อเนื่องตลอดสัปดาห์ตลอดเดือน ได้สร้างความประทับใจแก่คณะศิษยายุศิษย์ และสมาชิกที่ติดตามข่าวสารออนไลน์เป็นจำนวนมาก ชนิดที่เรียกว่า ขาดไม่ได้ ต้องกระจายต่อไปให้เพื่อน ถึงกิจกรรมของวัดไทยในต่างประเทศ ที่นครซานฟรานซิสโก วัดแห่งนี้ได้สร้างผลงานผ่านสายตาของสมาชิกออนไลน์ทั่ว ๆไป พยายาม ขอสมัครเป็นสมาชิก เป็นจำนวนนับพันคน เนื่องจากทราบว่าคณะทีมงาน ยังไม่สามารถจะรับได้ทุกคน ทางทีมงานฝากขออภัยมา ณ โอกาสนี้ด้วย การจัดทำเฟ๊คบุ๊คเผยแผ่กิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อเป็นผลงานพระธรรมทูต ที่เดินทางมาปฏิบัติศาสนกิจและจำพรรษา ณ วัดแห่งนี้ เพื่อให้เป็นที่รู้จักพุทธศานิกชน สมัยยี่สิบปีก่อน ไม่ค่อยมีใครจะรู้จักมากนัก เป็นวัดเกิดขึ้นใหม่ ๆ ตั้งอยู่ทางตอนเซ้าส์ ซานฟรานซิสโก ใกล้สนามบินนครซานฟรานซิสโก ทัศนียภาพเป็นเมืองหน้าด่าน เมืองท่องเที่ยว แขกไปไทยมา รับรองได้ไม่พลาด ต้องแวะมากราบขอพรพระพุทธชินาราช เป็นพระประธานประจำวัด หน้าตักกว้าง ขนาด 52 นิ้ว ตามธรรมเนียมไทย ไปลามาไหว้ ขอพรจากหลวงทันใจ ปรารถนาสิ่งใดสำเร็จ กราบพระศรีอริยเมตตไตย อายุ มากว่า 1,000 ปี.

ทางวัดพุทธประทีป ซานฟรานซิสโก มีความยินดีขอเชิญคณะศิษย์ รุ่นที่ 1-14 และบุคคลอื่น ที่เคยอุปสมบท ช่วงระหว่าง 2000-2014 รวม 14 ปี 14 รุ่น ร่วมพิธีไหว้ครู-อาจารย์ ที่เคยอบรมสั่งสอนมา เนื่องจากทุกคนที่ได้รับการอุปสมบทแล้ว และลาสิกขาไปแล้วต่างมีภาระหน้าที่แยกย้ายกันทำงานตามสถานที่ต่าง ๆ โอกาสจะพบกันน้อยมาก ทั้งนี้พระอาจารย์พระครูวรสิทธิวิเทศ เจ้าอาวาสจึงได้ร่วมปรึกษาหารือกันกับคณะศิษย์ส่วนหนึ่ง ต่างมีความคิดตรงกัน สมควรจะจัดงานพิธีไหว้ครู-อาจารย์ โดยกำหนดการเอาสัปดาห์สุดท้ายของพฤศจิกายน เป็นวันไหว้ครู-พบปะสังสรรค์ แลกเปลี่ยนความความคิดพัฒนาวัดของเราให้เจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นไปวันอาทิตย์ที่ 30 พฤศจิกายน 2557 เวลา 10.00 - 14.00 น.ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ 650 307-4506, 650 615-9528 รายชื่อคณะศิษย์ที่อุปสมบท รุ่นที่ 1-14 และรายชื่อผู้อุปสมบทเป็นกรณีพิเศษ จะแจ้งให้ทราบเร็ว ๆ นี้