บอกข่าวซานฟรานฯ
นายดาบบอกข่าวซานฟราน 30 มกราคม 2558

คำว่าคว่ำบาตร เป็นคำโบราณ ส่วนมากไม่ค่อยจะได้นำมาใช้ นาน ๆ จะมีการนำมาใช้สักที ใครถูกคว่ำบาตร ในทางพระพุทธศาสนาจะเสียหายมาก เพราะว่า ถูกพระคุณเจ้าไม่เปิดบาตรรับ พระคุณเจ้าไม่คุยด้วย พระคุณเจ้าไม่มองหน้า ไม่สนใจอะไรทั้งนั้น เรียกว่าคว่ำบาตร จะเสียมาก ถือแย่ที่สุดเลย ปกติจะไม่ค่อยนำมาใช้กัน ถือว่าเป็นการลงโทษทางพระพุทธศาสนา ด้านพระวินัยปิฏก พระท่านทำอะไรมากไม่ได้ ต้องอาศัยศัพท์ทางศาสนา ประกาศแจ้งข่าวลงมติในส่วนของคณะสงฆ์ เป็นศัพท์ทางพระพุทธศาสนา พระพุทธเจ้าทรงอนุญาตให้พระสงฆ์สามารถลงโทษคว่ำบาตร อุบาสก-อุบาสิกาได้ เพื่อให้มีสติสำนึกในความผิดที่กระทำต่อพระพุทธศาสนา การคว่ำบาตรเป็นการตักเตือนด้วยความปรารถนาดีโดยพระสงฆ์สามารถคว่ำบาตรผู้ที่เป็นชาวพุทธ หรือ บุคคลอื่นที่กระทำผิดต่อพระพุทธศาสนา เช่นขวยขวายเพื่อทำลายสงฆ์ ,ขวยขวายไม่ใช่ประโยชน์ของพระ, ขวยขวายให้พระอยู่ไม่ได้, ด่าว่าเปรียบเปรยสงฆ์, ยุยงให้สงฆ์แตกแยก, ตำหนิติเตียนพระพุทธเจ้า, ตำหนิติเตียนพระธรรม, ตำหนิติเตียนพระสงฆ์, ฆราวาสท่านใดเข้าข่ายมีพฤติกรรม,ดังกล่าว พระสงฆ์จึงประชุมกันเพื่อประกาศไม่ให้พระภิกษุคบค้าสมาคมด้วย คือไม่รับบิณฑบาต, ไม่รับนิมนต์, ไม่รับเครื่องใช้, และอาหารหวานที่นำมาถวาย การคว่ำบาตร จึงถือเป็นจารีตประเพณีแบบหนึ่งที่ถือปฏิบัติสืบกันมาสมัยพุทธกาล ซึ่งการสวดคว่ำบาตรจะดำเนินการต่อไป โดยยังไม่ได้กำหนดสถานที่ว่าจะทำพิธีเมื่อไหร่ ใคร ๆ ผู้ใด ถูก พระสงฆ์คว่ำบาตร จะไปไม่รอดสักราย จะเป็นที่เหยียดหยาม ของคนทั่วไป ถ้าเป็นนักการเมือง ประชาชนจะตราหน้า ไอ้คนนี้ทำลายพุทธ ศาสนา, ทำลายพระสงฆ์ อย่าไปเลือกมันเข้ามาเป็นผู้แทนของเรา ข่าวว่าขณะนี้ คนหลายกลุ่ม คอยจ้องแต่ทำลายพระพุทธศาสนา ออกข่าวเป็นรายวันจะฟ้องคนนั้น จะฟ้องพระรูปนั้น รูปนี้ เป็นต้น นายดาบ เคยเขียนบอกไปแล้วให้ตั้งทีมทนายความ ตั้งทุน ตั้งเด็กวัด ที่มีความรู้ความสามารถ เรื่องกฎหมาย สู้ พวกอธรรม ที่คอยทำลาย พระพุทธศาสนา บุคคลากรทางพระพุทธศาสนา ให้มันราบคาบไปเป็นหน้ากลองไปเลย จะได้ไม่ต้องมาโผล่ทางสังคมไทยอีกต่อไป.. ฝากข่าวไปถึงพระคุณเจ้าทุกรูปช่วยกันพิจารณา..


@@@. ข่าวจากสำนักงานแม่กองธรรม แผนกธรรมสนามหลวง รับสมัคร ชาวพุทธที่มีความรู้ความสามารถในด้านพระพุทธศาสนา เข้าทดสอบความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนา ธรรมศึกษาชั้นตรี โท และชั้นเอก ตามลำดับ ท่านใดสนใจติดต่อสอบถาม ได้ที่ 415 565-9650 650 615-9528 หรือ ตามวัดไทยต่างๆ ทั่วสหรัฐอเมริกา จะเปิดสอบธรรมศึกษาในวันที่ 24 เมษายน 2559 ทราบแล้วช่วยกระซิบต่อไปด้วย