บอกข่าวซานฟรานฯ
นายดาบบอกข่าวซานฟราน 24 สิงหาคม 2562

เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา เนื้อเรื่องย่อเทศน์มหาชาติ

งานศาสนกิจทางพระพุทธศาสนา ขอนำบทความของพระครูวรสิทธิวิเทศ เจ้าอาวาสวัดพุทธประทีป ซานฟรานซิสโก กรรมการอำนวยการสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา เดินทางไปปฏิบัติศาสนกิจตามหน้าที่ของท่าน เดินทางไปร่วมประชุมสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา สมัยวิสามัญประจำปี 2562 คือการประชุมระดับเจ้าอาวาส ที่วัดธรรมภาวนา เมืองแองเคอเรจ์ รัฐอลาสก้าระหว่างวันที่ 17-18 สิงหาคม 2562 ซึ่งถือว่าเป็นงานในหน้าที่ของพระสงฆ์ไทยเป็นพระธรรมทูตสายต่างประเทศประจำประเทศสหรัฐอเมริกา ท่านได้เล่าว่าการเดินทางแต่ละครั้งต้องตื่นเต้นทุกครั้งต้องเตรียมตัวเตรียมพร้อมเตรียมเอกสารการเดินทาง ต้องแก้ปัญหาเฉพาะหน้า การเดินทางเป็นประจำจนเคยชินโดยเฉพาการเดินทางด้วยเครื่องบินต้องตื่นแต่เช้า อาหารต้องพร้อมเมื่อถึงสนามบินต้องเช็คอินจะเห็นผู้โดยสารจำนวนมากเข้าแถวรอเช็คอินและตรวจกระเป๋าทุกชนิด ใช้เวลาเป็นชั่วโมง กว่าจะผ่านขั้นตอนต่างๆ เจ้าหน้าที่ทำตามหน้าที่เพื่อความปลอดภัยของผู้โดยสารและเครื่องบินเจ้าหน้าที่ บอกอย่างไรก็ปฏิบัติตามนั้นให้ถอดรองเท้าก็ถอดบางทีพวกผู้ก่อการร้ายแอบซ่อนระเบิดขนาดเอาไส้ในรองเท้าใครจะรู้ แม้กระทั่งสุภาพสตรีบางคนแอบซ่อนยาเสพติดไว้ในกางเกงใน นี่เป็นตัวอย่างให้เห็นแค่สองเรื่องเท่านั้น เมื่อผ่านขั้นตอนการตรวจแล้วต้องตรวจในเอกสารเดินทาง ไปหาประตูไหนเลขที่เท่าไหร่เห็นผิดปกติ ต้องมองเค้าเตอร์ของสายการบินทันที เพื่อความถูกต้องมีพระบางรูปไม่ได้ดูประตูจะขึ้นเครื่องจำคำบอกเล่าประตูนั่นน่ะเมื่อพบประตูไปนั่งคอย ไม่สนใจคำประกาศ นั่งโทรศัพท์เล่นอินเตอร์เน็ตเป็นต้น เพลินเครื่องบินออกไปนั่งตั้งแต่เมื่อไหร่ไม่รู้จุดปลายทางที่คิดไว้ก็ต้องเลื่อนไปเรื่อยๆ ไปไม่ทันตามเวลาที่กำหนดจนมีเรื่องเล่าขำกันทุกวันนี้ เจอหน้ากันเอามาเรื่องประสบการณ์สู่กันขำกลิ้งทั้งวงการ


การเดินทางเที่ยวนี้เครื่องบินออกล่าช้าทำให้ต่อเครื่องบินไปยังเมืองแองเคอร์เรจ ล่าช้าจะไม่ทันเครื่องบินอาศัยประสบการณ์การเดินทางบ่อยทำให้คล่องตัว เดินอย่างรวดเร็วเกือบจะเป็นคนสุดท้ายของเครื่องบิน ขึ้นเครื่องสิบเอ็ดโมง ไปถึงสนามบินนานาชาติเมืองแองเคอร์เรจ บ่ายสองโมงครึ่ง ล้าไปครึ่งชั่วโมงได้แจ้งเจ้าหน้าที่ทางวัดเรียบร้อยแล้ว ลงจากเครื่องบินทำภารกิจส่วน ได้รับโทรจากหน้าที่ ให้ท่านเดินทางมาคอยที่ประตู 1 รถจะคอยที่นั่นระหว่างนั่งในรถเจ้าหน้าที่ขับรถได้ให้ข้อมูลของของรัฐอลาสก้าอย่างมาก ถือสุดยอด ประกอบอาชีพในเมืองแองเคอร์เรจ อลาสก้าเกือบ 50 คนเรียกว่ามวยถูกคู่ อย่างรู้เรื่องเมืองอลาสด้ามานาน เป็นรัฐสุดท้ายอเมริกา ได้รับเรื่องราวอย่างหน้าตื่นเต้น โดยเฉพาะเอสกิโม ชนเผ่าพื้นเมืองอลาสก้า ลูกเค้าเหล่าเมียใครเหมือนญาติกันทั้งหมดอยู่เป็นหมู่บ้านเล็ก ใครชอบใจใครก็ว่ากันไปตามวิถีชีวิตของคนมีวัฒนธรรมที่แตกต่างกันโดยไม่มีศีลธรรม นั่งคุยกันเพลินเจ้าหน้าที่ขับรถถึงวัดแล้วครับท่าน เจ้าหน้าของวัดคอยอยู่บริเวณนั้นเพื่อถวายการต้อนรับพระเถระ ซึ่งเดินทางมาจากสถานที่ต่างๆ ทั้งสี่ทิศช่วยยกกระเป๋าเปิดประตูรถถวายการต้อนรับน้ำร้อนน้ำชาดูแลพระเถระต่างเมืองแขกต่างบ้านด้วยความเต็มใจเข้าทำนองช้างเหยียบนา พญาเหยียบเมืองเพราะว่าผู้มาเยือนระดับผู้บริหารหรือเจ้าอาวาสระดับสมองของวัดใช่ว่าจะเดินทาง มากันง่ายๆ ภารกิจทุกท่านแน่น ความเป็นโชคดีของของชาวไทยที่อาศัยอยู่เมืองแองเคอเรจ อลาสก้า มีโอกาสได้ทำบุญพระจำนวนมากนับร้อยองค์ ที่เดินทางมาประชุมสมัยวิสามัญสมัชชาสงฆ์ไทยตามกำหนดการช่วงระหว่างวันที่ 17 -18 สิงหาคม 2562 หลังจากประชุมเสร็จกิจงานพระพุทธศาสนาจะได้ชมทัศนียภาพของเมืองอลาสก้าและเมืองต่างๆ อยู่ในบริเวณใกล้เคียง


บรรยากาศการประชุม เป็นไปอย่างเรียบร้อย ในส่วนของคณะสงฆ์ พระมหาสมปอง สุขิโต เจ้าอาวาสวัดธรรมภาวนา เมืองแองเคอเรจกล่าว ถวายการต้อนรับ พระเถรานุเถระทุกรูปด้วยความดีใจที่เฝ้ารอเหตุการณ์เช่นนี้มานานมากกว่า 20 ปี ความใฝ่ฝันอยากจะถวายการต้อนรับพระเถรานุเถระมากๆ เข่นนี้มานาน เพิ่งมีโอกาส ถวายการต้อนรับคณะสงฆ์และกรรมการวัด มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งในครั้งนี้ มีสิ่งใดที่เกล้าผมและคณะกรรมการบริหารวัดทุกมีความยืนดีเป็นที่สุดขาดตกบกพร่องสิ่งใด ขอปวารณาท่านทั้งหลายได้แจ้งต่อไวยาวัจกรของวัด เพื่อจะได้ดำเนินการถวายการต้อนรับให้เกิดความอบอุ่นมากยิ่งขึ้นในเวลาเดียวกันขาดตกบกพร่องไปขอได้รับการอภัยมา ณ โอกาสนี้ด้วย ท่านเจ้าอาวาสได้กล่าวถวายการต้อนรับเสร็จ คณะกรรมการบริหาร ฝ่ายฆราวาส ถวายการต้อนรับอีกครั้ง และทางวัดได้รับเกียรติจากนายกเทศมนตรีเมืองแองเคอร์เรจ เดินทางมาร่วมงานเช่นกัน สร้างความอบอุ่นไม่น้อยทีเดียว สำหรับการประชุมสมัชชาสงฆ์ไทยนั้นจะมาเล่าเป็นข่าวในโอกาสต่อไป