บอกข่าวซานฟรานฯ
นายดาบบอกข่าวซานฟรานฯ 27 เมษายน 2556

ข่าวจากสำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง ได้กำหนดเปิดสนามสอบธรรมสนามหลวงทั่วสหรัฐอเมริกา 16 สนามสอบ ในวันอาทิตย์ที่ 28 เมษายน 2556 มี 1.วัดไทยลอสแองเจลิส นครลอสแองเจลิส มีพระปัญญารัตนากร กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักงานแม่กองธรรม วัดสังข์กระจาย กรุงเทพมหานคร เป็นผู้แทนแม่กองธรรมสนามหลวง , 2.วัดป่าธรรมชาติ เมืองพวนลาเต้ มีพระราชดิลก กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง วัดอาวุธกสิตาราม กรุงเทพมหานคร เป็นผู้แทนแม่กองธรรมสนามหลวง , 3.วัดพุทธประทีป ซานฟรานซิสโก มีพระครูวิภัชอรรถวาที ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเสมียนนารี กรุงเทพมหานคร เป็นผู้แทนแม่กองธรรมสนามหลวง 4. วัดพุทธดัลลัส นครดัลลัส มีพระเทพสารสี วัดพุทธดัลลัส เป็นผู้แทนแม่กองธรรมสนามหลวง , 5. วัดพุทธาวาส นครฮิวตัน มีพระราชสารมุนี วัดวิชิตตาราม สหรัฐอเมริกา เป็นผู้แทนแม่กองธรรมสนามหลวง , 6.วัดธัมมาราม นคร ชิคาโก มีพระมหาพยอม กิตติโสภโณ เป็นผู้แทนแม่กองธรรมสนามหลวง , 7.วัดวอชิงตันพุทธวราราม เมืองออร์เบอร์น มีพระวิบูลย์ธรรมวิเทศ วัดชอชิงตันพุทธวราราม เป็นผู้แทนแม่กองธรรมสนามหลวง 8.วัดอตัมมยตาราม เมืองซีแอตเติ้ล มีพระศรีวิสุทธาภรณ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง วัดบรมนิวาส กรุงเทพมหานคร, 9.วัดพุทธไทยถาวรวนาราม เมืองควีนส์ มีพระมหาจรัญ สุจารโณ วัดบวรนิเวศวิหาร เป็นผู้แทนแม่กองธรรมสนามหลวง , 10. วัดวชิรธรรมปทีป นคร นิวยอร์ค มีพระเมธีวราภรณ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง เป็นผู้แทนแม่กองธรรมสนามหลวง , 11. วัดพุทธบูชา เมืองแอตแลนต้า มี่พระเทพกิตติวิมล วัดพุทธบูชา รัฐจอร์เจีย เป็นผู้แทนแม่กองธรรมสนามหลวง , 12.วัดญาณรังษี นครวอชิงตัน ดี ซี, มีพระปลัดมงคล อติมงฺคโล เป็นผู้แทนแม่กองธรรมสนามหลวง , 13. วัดพระธรรมกายบอสตัน เมืองบอสตัน มีพระวินัยเมธี หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง เป็นผู้แทนแม่กองธรรม 14.วัดมงคลรัตนาราม เมือง แทมป้า, ฟอร์ลิดา มีพระกิตติสารมุนี กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักงานแม่กองธรรม สนามหลวง เป็รผู้แทนแม่กองธรรม, 15.วัดป่าพุทธยานันทาราม ลาสเวกัส มีพระครูปลัดรัชฏา สิริธมฺโม รองหัวหน้าฝ่ายปฏิคม สำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง วัดอาษาสงคราม สมุทรปราการ เป็นผู้แทนแม่กองธรรมสนามหลวง , และ 16.วัดพระธรรมกาย ดี.ซี. ซึ่งจะเปิดสอบพร้อมกันทั่วอเมริกา มี 4 วิชา สอบวิชาเรียงความแก้กระทู้ธรรม วิชาธรรม วิชาพุทธประวัติ วิชาเบญจศีล เบญจธรรม เริ่มตั้งแต่ เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป..


@@@. ข่าวว่าสำนักงานสำนักเรียนพุทธประทีป ซานฟรานซิสโก นั่น ได้ รับแจ้งว่า จะมี พระนักเทศน์แหล่ชื่อดัง แห่งประเทศไทย ผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวงจากวัดเสมียนนารี กรุงเทพมหานคร จะเดินทางมาเป็นผู้แทนแม่กองธรรมสนามหลวง.. ธรรมศึกษา ชั้น ตรี โท เอก ณ สนามสอบวัดพุทธประทีป ซานฟรานซิสโก ทางวัด ถือโอกาสกราบอาราธนาแสดงพระธรรเทศนาเทศน์กัณฑ์ พิเศษ เนื่องในวโรกาสวันฉัตรมงคล ในวันอาทิตย์ที่ 5 พฤษภาคม 2556 ฝากขอเชิญพุทธศาสนิกชนทุกท่าน ร่วมฟังพระธรรมเทศนากัณฑ์พิเศษ โดยพร้อมเพรียงกัน.. ตั้งแต่เวลา 12.30 น. เป็นต้นไป.. สอบถามรายละเอียดได้ที่ 650 615 9424 ทราบข่าวจะมีแหล่นอก แหล่ใน สำหรับชาวไทยซานฟราน ฯ ทั่วทุกคน..