บอกข่าวซานฟรานฯ
นายดาบบอกข่าวซานฟราน 7 มิถุนายน 2557

ในฉบับนี้นายดาบจะพาคุณผู้อ่านไปพบกับหลากหลายบรรยากาศของชุมชนไทยในซานฟรานซิสโกกันครับ