บอกข่าวซานฟรานฯ
นายดาบบอกข่าวซานฟราน 14 เมษายน 2561

ในสัปดาห์นี้ นายดาบ จะพาไปพบกันกิจกรรมต่างๆ รอบๆ เมืองซานฟรานฯ กันครับ