บอกข่าวซานฟรานฯ
นายดาบบอกข่าวซานฟราน 20 กรกฎาคม 2562

การเดินทางมาอาศัยอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา ของชาวไทย ที่เดินทางมาจากประเทศไทย เริ่มต้น น่าจะช่วง ปี 2515 หรือ 1972 หรือ อาจจะก่อนหน้านั้นดูเหมือนว่าจะไม่มากนักคนไทยไนนิยมเดินทางออกนอกประเทศ จะอยู่แต่ในประเทศของตนเองมากกว่า ทำมาหากินในประเทศอย่างมีความสุขรักษาประเพณีของตนเอง สืบทอดกันมาหลายชั่วพันปี อยู่กันอย่างสงบสุข ยิ้มแย้มแจ่มใส จิตใจเบิกบาน จนได้รับฉายาสยามเมืองยิ้มเดินทางไปไหนได้รับการยอมรับเป็นประเทศสยามน่าอยู่จริงๆ ผู้คนดินฟ้าอากาศ สถานที่โดยเฉพาะวัด หรือ Temple มีมากมาย เป็นที่สักการะของพุทธศาสนิกชน มีสิ่งศักดิ์ สิทธิ์ จำนวนมากวัตถุมงคล พระเครื่อง เครื่องรางของขลัง พระบูชา ทุกบ้านจะมีพระบูชา ไว้สักการะประจำบ้านบ้านใครบ้านฉัน มีโต๊ะบูชาเหมือนกับเป็นวัดในบ้านของตนเองทุกบ้านมีพระเครื่องบูชา เราเพราะว่าเราเคารพนับถือ มาช่วงระยะหลังความเจริญก้าวเข้ามา คนไม่รู้ภาษาบาลี ก็แปลภาษาบาลีมั่วข้าข้างตนเองด้วยหาว่าพระพุทธเจ้าไม่ทรงตรัสไว้ เราจะเอาเข้ามาในพระไตรปิฎกไม่ได้ ตีความกันไปข้างๆ คูๆ ดูเหมือนว่าเรามีความรู้มาก เริ่มจะเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆ ไม่ได้ยึดหลักกากรประชุมของคณะพระสงฆ์ ที่ประชุมกันหลายฝ่ายหลังจากพระพุทธองค์ทรงเสร็จดับขันธปรินิพพาน ได้มอบหมายหลักธรรมคำสอนของพระองค์อยู่ในความดูแลของคณะสงฆ์ในปัจจุบันอะไรควรอะไรไม่ควรโดยใช้หลักปฏิรูปประเทศเป็นหลัก ยิ่งพวกเราอยู่ในต่างประเทศ ต้องยึดหลักคำสอนของพระพุทธเจ้า เรียกว่า เถรวาท ที่เรานับถือกันมา


@@@.ต้นไม้ใหญ่ล้มอีกต้น ข่าวจากขาวไทยเมืองมอนเทอร์เลย์กล่าวว่า คุณแม่เยาวภา เชยรส อายุ 94 ปี ได้เสียชีวิตอย่างสงบที่พักแห่งหนึ่ง ที่มาริน่า ทางลูกได้เรียก 911 มารับร่าง ไร้วิญญาณของคุณแม่ไปส่งโรงพยาบาล เพื่อช่วยเหลือ แต่ความที่อายุมากขึ้นไม่สามารถยื้อหยุดไว้ได้ได้เสียชีวิตอย่างสงบ จะมีพิธีทางศาสนา ในเร็วๆ นี้ รายละเอียดต่างๆ สอบถามได้ข้อมูลที่ถูกต้อง..


@@@.สังฆสามัคคี คณะสงฆ์ที่จำพรรษาในแถบเบย์แอเรีย ซานฟรานซิสโก เช่น พระครูสิริรัตน์ธรรมวิเทศ เจ้าอาวาสวัดมงคลรัตนาราม พระครูวรสิทธิวิเทศ เจ้าอาวาสวัดพุทธประทีป ซานฟรานซิสโก พระครูวิเทศสีลคุณ เจ้าอาวาสวัดนครธรรม พระครูโสภณปัญญาวิเทศ เจ้าอาวาสวัดมหาพุทธภูมิ ซานตา โรซ่า พระมหาเกษตร ปญฺญาทีโป เจ้าอาวาสไชยมงคล พร้อมกับพระสงฆ์ที่อยู่จำพรรษาในวัดนั้นๆ ได้เดินทางไปร่วมฟังพระปาติโมกข์ และถวายสักการะ พระราชธรรมวิเทศ เจ้าอาวาสวัดพุทธานุสรณ์ ฟรีมอนท์ รองประธานสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา ในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา รวม 27 รูปด้วยกันและยังได้เวียนเทียนรอบองค์ปฏิมากร น้อมนึกถึงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2562 ที่ผ่านมามีพุทธศาสนิกชนหลายท่านเดินทางไปร่วมกิจกรรมหลายท่าน ความพร้อมเพรียงของหมู่คณะเป็นความงดงานในพระพุทธศาสนา อย่างยิ่ง พบกันใหม่..