บอกข่าวซานฟรานฯ
นายดาบ
บอกข่าวซานฟราน 4 กรกฎาคม 2558

แนะนำครูอาสาของวัดพุทธประทีป ซานฟรานซิสโก และสภาวัฒนธรรมไทยแห่งแคลิฟอร์ภาคเหนือ ประจำปีการศึกษา 2558-2559 จากคณะมนุษยศาสตร์ สาขาดุริยางคศาสตร์ไทยและสาขานาฏศิลป์ไทย มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก จะอยู่ประจำการเป็นเวลา 1 ปี


รับสมัครนักเรียนภาคฤดูร้อน อายุ 5 ปี ขึ้นไป สอบถามที่วัดได้ทุกเวลา

นางสาวลัดดาวัลย์ สีทอง ( ครู ยุ้ย )

นางสาวลัดดาวัลย์ สีทอง ชื่อเล่น ยุ้ย อายุ 23 ปี เกิดวันที่ 30 กันยายน 2535 ที่โรงพยาบาลพิจิตร อาศัยอยู่กับบิดา มารดาและน้องชาย ที่บ้านเลขที่ 138 หมู่ 5 ตำบลไผ่ท่าโพ อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร ปัจจุบันกำลังศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ไทย ภาควิชาดนตรีวิทยา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก

คติประจำใจ คือ ไม่มีสิ่งใดเกินกว่าความพยายาม อนาคตอยากเป็น คุณครู ความสามารถพิเศษ ทำบายศรี เล่นดนตรีไทย แต่งหน้า แรงบันดาลใจที่ทำให้อยากมาเป็นครูอาสาอยากมาหาประสบการณ์ใหม่ๆและอยากรู้จักกับสิ่งใหม่ ๆ

นางสาวชนิสรา วิเคียน (ครูหน่อย)

นางสาว ชนิสรา วิเคียน ชื่อเล่น หน่อย อายุ 20 ปี เกิดวันที่ 28 ตุลาคม 2537 ที่โรงพยาบาลพะเยา อาศัยอยู่กับบิดา มารดา ที่หมู่บ้านกองหาร บ้านเลขที่ 92 หมู่ 8 ตำบลลำปางหลวง อำเภอเกาะคาจังหวัดลำปาง ปัจจุบันกำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 3 สาขาวิชานาฏศิลป์ไทย ภาควิชาศิลปะการแสดง คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก

คติประจำใจ คือ ฝันให้ไกลแล้วไปให้ถึง อนาคตอยากเป็น คุณครูและเปิดร้านชุด ความสามารถพิเศษ ทำบายศรี จัดดอกไม้ จับจีบผ้า แรงบันดาลใจที่ทำให้อยากเป็นครูอาสา อยากมาหาประสบการณ์ใหม่ อยากสัมผัสกับโลกแห่งความฝัน สุดท้ายอยากมาเผยแพร่วัฒนธรรมไทยให้แก่น้องๆที่อยู่ต่างประเทศ

นายปกรณ์ เหล็กเข็ม (ครูกร)

นายปกรณ์ เหล็กเข็ม ชื่อเล่น กร อายุ 21 ปี เกิดวันที่ 23 มีนาคม 2537 ที่โรงพยาบาลสิงห์บุรี อาศัยอยู่กับคุณตาที่หมู่บ้านบางมัญ เลขที่ 105 หมู่ 3 ตำบลบางมัญ อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี ปัจจุบันกำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 3 สาขาวิชานาฏศิลป์ไทย ภาควิชาศิลปะการแสดง คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก

คติประจำใจ คือ ไม่มีสิ่งไหนที่ทำไม่ได้นอกเสียจากจะไม่ได้ทำ อนาคตอยากเป็น คุณครูสอนเด็กมัธยม ความสามารถพิเศษ ทำผม จัดดอกไม้ จับจีบผ้า เขียนป้ายตัวหนังสือ แรงบันดาลใจที่ทำให้อยากมาเป็นครูอาสาอยากหาประสบการณ์ใหม่ๆและอยากทำความรู้จักกับสังคมใหม่ๆ