บอกข่าวซานฟรานฯ
นายดาบบอกข่าวซานฟราน 4 เมษายน 2560

ข่าวพระสงฆ์ไทยสายต่างประเทศ และพุทธศาสนิกชนชาวไทยแถบเบย์แอเรีย นครซานฟรานซิสโก มีความยินดีกราบถวายการต้อนรับ คณะครู พระอาจารย์ นักเรียนบาลีทุกท่าน บุญหล่นทับทีเดียว เดินทางมาจัดกิจกรรมนอกสถานที่ ในโครงการอบรมบาลีสัญจรก่อนสอบประจำเดือน ครั้งที่ 5 ณ วัดพุทธานุสรณ์ เมืองฟรีมอนท์ ซานฟรานซิสโก แคลิฟอร์เนียภาคเหนือ สหรัฐอเมริกา และวัดมงคลรัตนาราม เมืองเบิร์คเลย์ ช่วงระหว่างวันที่ 27 – 31 มีนาคม 2560 ฝากข่าวประชาสัมพันธ์ พุทธศาสนิกชนท่านใดจะร่วมทำบุญ ทะนุบำรุงส่งเสริมการศึกษา ของพระสงฆ์ไทย ติดต่อขอบริจาคได้ที่ วัดพุทธานุสรณ์ เมืองฟรีมอนท์ ได้ทุกเวลา..


@@@. ทดสอบความรู้ทางพระพุทธศาสนา สำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง แผนกธรรมศึกษา ขอเชิญชาวไทยทุกท่าน ร่วมอบรมทดสอบความรู้ หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา สำหรับเขตเบย์แอเรีย ที่วัดพุทธประทีป ซานฟรานซิสโกในวันอาทิตย์ 30 เมษายน 2560 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป..