บอกข่าวซานฟรานฯ
นายดาบบอกข่าวซานฟราน 28 พฤษภาคม 2560

เปิดสอบบาลีสนามหลวง ที่วัดไทยลอสแองเจลิส สำนักงานแม่กองบาลีสนามหลวง ให้โอกาสพระธรรมทูตไทยที่เดินทางมาปฏิบัติศาสนกิจที่ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้เรียนต่อด้านภาษาบาลี ตั้งแต่ ประโยค ปธ. 1-2 ถึงประโยค ปธ. 5 โดยได้มอบหมายให้สมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา เป็นผู้ดำเนินงานและประสานต่างๆ ด้านเอกสาร โดยทางแม่กองบาลี สนามหลวง จะมีผู้แทนนำข้อสอบมาเปิดสนามสอบ โดยให้วัดไทยลอสแองเจลิส ซึ่งเป็นวัดใหญ่ สถานที่เหมาะสม สะดวกสบาย สัปปายะ จัดสถานที่สอบบาลี สำหรับปีนนี้ทางแม่กองบาลีได้มอบหมายให้ พระเทพปริยัติโมลี วัดโมลีโลกยาราม พระมหากฤชา มหิสฺสโร วัดปากน้ำ ผู้แทนแม่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ นายบุญเทิด กิตติธรางกูล ผู้อำนวยการสำนักงานเลขาธิการมหาเถรสมาคม นายสมบัติ พิมพ์สอน ผอ.กลุ่มการศึกษา นางสาวพิจิกา รัตนพิพักตร์ พระเถระติดตาม พระราชวิสุทธิโมลี รองเจ้าคณะภาค และพระราชปริยัติโสภณ เจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น เมื่อช่วงระหว่างวันที่ 20-21-22 พฤษภาคม 2560 ที่ผ่านมา สำหรับการสอบนั้น ทางแม่กองบาลีได้นำกลับไปตรวจที่สำนักงานแม่กองบาลี ครับ รายละเอียดการผลการสอบนั้น คอยติดตามกันต่อไป..


@@@.จับผู้นำศาสนาอิสลาม ปล้นรถทำคาร์บอมบ์ บึ้มบิ๊กซี ปัตตานี พล.ท.ปิยวัฒน์ นาควานิช แม่ทัพภาคที่ 4 กล่าวถึงความคืบหน้า การระเบิดที่บิ๊กซี ปัตตานี บริเวณด้านหน้าประตูเข้าห้างสรรพสินค้า บิ๊กซี ได้จับผู้นำศาสนาอิสลามอุสตาซ ให้การรับสารภาพ ชัดทอดนายกองค์การบริหารส่วนตำบล หนองจิก อ.หนองจิก จังหวัดปัตตานี ข่าวว่ากล่าวว่าโรงเรียนที่สอนศาสนา ได้เผยแผ่คำสอนของพระอัลเลาะร์ ไปในทางที่ผิด ให้ใช้ความรุนแรง จนเกิดล้มตายเป็นจำนวนมาก จะตรวจทุกโรงเรียน เพื่อป้องกันการก่อการร้าย เราจะตรวจรถทุกคัน เพื่อให้ความเป็นพี่น้องกันไทย พุทธ ไทยคริสต์ ไทยจีน อยู่ด้วยกัน และเปิดโอกาสให้ทุกอย่างด้วยความเป็นธรรม ผู้ก่อเหตุเสียความเป็นมนุษย์แล้ว ช่วยสอดส่องดูใครเข้ามาในหมู่บ้าน เป็นมนุษย์หรือเปล่า..


@@@. ข่าวจากสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา แจ้งว่า จะมีการประชุมสมัชชาสงฆ์ไทยสมัยสามัญประจำปี ครั้งที่ 41/2560 และฉลองครบรอบ 35 ปี ของการสร้างวัดมงคลรัตนาราม เมืองแทมป้า รัฐฟลอ์ริด้า ในระหว่างวันที่ 2-4 มิถุนายน 2560 ข่าวว่าจะมีพระธรรมทูตสายต่างประเทศ ทั่วโลก เดินทางมาประชุมเป็นจำนวนมาก และร่วมงานฉลอง สมณศักดิ์ –พัดยศ พระราชาคณะชั้นสามัญ ด้วย สอบถามรายละเอียดได้ที่วัดมงคลรัตนาราม แทมป้า พบกันใหม่..