บอกข่าวซานฟรานฯ
นายดาบบอกข่าวซานฟราน 22 มิถุนายน 2562

ผลงานประชุมสมัชชาสงฆ์ไทย ในสหรัฐอเมริกาที่วัดสัทธาธมรม เมืองแซนแอนโทนิโอ มีสิ่งที่น่าสนใจหลายอย่างเช่นแผนกต่างๆ ของสมัชชาสงฆ์ที่ตั้งขึ้นเพื่อมอบหมายงานให้รองประธานสมัชชาสงฆ์ไทยทั้ง 4 รูปคอยบริหารจัดการ ดำเนินการให้ไปตามวัตถุประสงค์ของสมัชชาสงฆ์ไทย มี 4 คือ แผนกการศึกษา มีพระวิเทศธรรมคุณ รองประธานสมัชชาสงฆ์ไทย หรือเจ้าคณะรัฐภาคใต้ รับผิดชอบการศึกษา แผนกธรรมศึกษาและแผนกบาลี ได้มอบหมาย กองงานการศึกษามีทีมเวิร์ค กองงานเลขานุการ มีฉายวีดิโอทัศน์จัดบาลีสัญจรไปตามวัดต่างๆ ทางภาคเหนือและภาคใต้ก็ได้รับความร่วมมือกันอย่างดี และแผนกสาธารณูปกรณ์ แผนกการปกครองและการเผยแผ่ สองแผนก ไม่ค่อยมีบทบาท หันมาจับมองทางด้านแผนกเผยแผ่คึกคัก มีพระวิเทศสิทธิธรรมาภรณ์ รองประธานแผนกเผยแผ่ ได้ขึ้นชี้แจงการทำงานด้านเผยแผ่ เช่นพิมพ์ธรรมแจก ออกวาระสาร วิทยุธรรม ได้มอบหมายให้รองเลขาธิการ พระวิเทศวิสุทธิคุณ เจ้าอาวาสวัดปากน้ำอเมริกา มีดร. พระมหาจรรยา สุทธิญาโญ สมาชิกสมัชชาสงฆ์ และหัวหน้าโครงการ สอนภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐานคอยเสริมและยังมีพระเถระกรรมการเผยแผ่ พระครูวรสิทธิวิเทศ เจ้าอาวาสวัดพุทธประทีป ซานฟรานซิสโก พระครูสุตมงคลวิเทศ กรรมการเผยแผ่ พระครูวิเทศกัลยาณธรรม กรรมการเผยแผ่ พร้อมขึ้นอภิปราย เพียงรอสัญญาณจากทีมงานเผยแผ่ จะให้เสริมตรงไหน เปิดไฟเขียวเมื่อไหร่พร้อมอภิปรายทันที แต่กลัวจะล่วงเลยมากไปทีมงานเลยไม่เปิดไฟเขียว ทำงานอยู่เบื้องหลังก็ได้ แต่เนื่องจากกรรมการอำนวยการฯ มีผลงานในการสร้างวัดพัฒนาวัด อย่างเช่น พระครูวรสิทธิวิเทศ เจ้าอาวาสวัดพุทธประทีป ซานฟรานซิสโก ถือว่าเป็นพระเถระที่คว่ำหวอดในการทำงานให้สมัชชาสงฆ์มาเป็นสิบปี พระธรรมทูตสายต่างประเทศส่วนมากจะรู้จักท่าน หรือคงได้ยินชื่อด้วยซ้ำไป แผนกอื่นๆ ไม่ปรากฏผลงานต่อเพื่อนสมาชิกสมัชชาสงฆ์ไทยแต่อย่างใด มีข่าวคืบหน้าอะไร จะแจ้งให้ทราบในคราวต่อไป


@@@. วิถีชีวิตของชาวไทยในต่างแดนเกือบ 40 ปี ของการประกอบอาชีพแถบเบย์แอเรีย หรือแถบนครซานฟรานซิสโก จนมีเพื่อนพ้องน้องพี่มากมาย คุณสุนีย์ เนฟฟ์ ชื่อเล่นรู้จักกันในนาม เล็ก พี่เล็กมีบทบาท ความมีน้ำใจต่อเพื่อนฝูง เป็นคนพูดจาตรงไม่เกรงกลัว ความซื่อสัตย์เป็นคุณสมบัติทำให้มีเพื่อนมาก มีความจริงใจในการช่วยเหลือจะเห็นชัดเมื่อวันทำบุญบ้านที่เซ้าส์ซานฟรานซิสโก วันที่ 15 มิถุนายน 2562 ครอบครัวของคุณเล็กเปิดบ้านต้อนรับเพื่อนๆ จำนวนมากเกือบหกสิบคน ที่เดินทางมาร่วมทำบุญบ้าน มีกราบอาราธนาพระสงฆ์จากวัดพุทธประทีป ซานฟรานซิสโก มีพระครูวรสิทธิวิเทศ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ภัตตาหารที่นำมาถวายพระสงฆ์ล้วนเป็นอาหารที่ทุกท่านนำมาถวายพระและเลี้ยงแขก คนละอย่างสองอย่างเต็มโต๊ะ พระคุณเจ้า ทุกคนเห็นชื่นใจ ตามสุภาษิต คนดีตกน้ำไม่ไหลตกไฟก็ไม่ไหม้ หมั่นสร้างความดีทุกวันผลออกมาดังที่กล่าวมาแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้า