บอกข่าวซานฟรานฯ
นายดาบบอกข่าวซานฟราน 25 เมษายน 2563

สมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา พระเดชพระคุณ พระเทพพุทธิวิเทศ ประธานสมัชชาสงฆ์ในสหรัฐอเมริกา วัดพุทธาวาส รัฐเทกซัส มีความห่วงใยและระลึกถึงในพระธรรมทูตสายต่างประเทศ ที่เดินมาปฏิบัติศาสนาตามวัดทั่วอเมริกาทุกรูป ให้ระมัดระวังเชื้อโรคร้าย ไวรัส19 หลีกเลี่ยงคบปะผู้คน เดินทางไปทาหาสู่กันควรงดไว้ก่อน ดูแลในงานปฏิบัติศาสนกิจของตนเองเท่านั่นงานส่วนรวมต้องพักเอาไว้ก่อนด้วยความห่วงใย ทางด้านพระวิเทศรัตนาภรณ์ หรือเจ้าคุณถนัต อตฺถจารี เลขาธิการสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา วัดไทยกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. ก็เช่นกันฝากระลึกถึงและห่วงใยในสุขภาพของพระธรรมทูตทุกรูปงดกิจกรรมทุกชนิด ยกเว้นงานส่วนตัวครับ ส่วนพระวิเทศสิทธิธรรมาภรณ์ วัดอตัมมยตาราม ซีแอตเติ้ล รองประธานสมัชชาสงฆ์ในสหรัฐอเมริกา รองฝ่ายเผยแผ่ กริ๊งกร๊าง ประสานงานไปยังพระครูวรสิทธิวิเทศ กรรมการอำนวยการแผนกเผย วัดพุทธประทีป ซานฟรานซิสโก ช่วยประสานสอบถามตามวัดต่าง ๆ วัดไหนขาดหน้ากากอนามัยช่วยแจ้งด่วน ทางวัดอตัมมยตาราม ได้รับหน้ากากอนามัย จากเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฏ์ จำนวน 2000 ชุด พร้อมถวายพระและแจกประชาชนที่ยังขาดหน้ากากอนามัย มีพอแบ่งปั้นกันได้ ทางท่านเจ้าคุณ พระวิเทศสิทธิธรรมาภรณ์ ได้เมตตาส่งมาวัดพุทธประทีป ซานฟรานซิสโก จำนวน 100 ชุด ท่านใดยังไม่มีขอรับหน้ากากอนามัยได้วัดตามเวลาราชการ ทางท่านพระครูวรสิทธิวิเทศ กล่าวว่ายังได้รับหน้ากากอนามัยจากคุณวิไลรัตน์ ฉัตรเจริญสุข จากเมืองมอนเทอร์เลย์ได้ส่งถวายพระเหลือก็แจกชาวไทยที่ยังต้องการอยู่ และมีคุณวันพร เทียมดวงแข ได้สั่งหน้ากากอนามัย ชนิด N95 อีกจำนวน 300 ชุด ถวายพระและชาวไทยที่ต้องการหน้ากากอนามัย ได้ทราบข่าวแล้วข่าวล่าสุด ทางการได้ประกาศออกเป็นกฎหมายแล้วให้ทุกสวมใส่หน้ากากอนามัย เวลาออกนอกสถานที่หรือไปซื้อของถ้าใครไม่ใส่หน้ากากอนามัยทางเจ้าของร้านมีสิทธิปฏิเสธไม่ให้เข้าร้านซื้อของได้ นอกจากนี้ถ้าหากเจ้าหน้าที่ตำรวจเห็นบุคคลใดออกนอกพื้นไม่ใส่หน้ากากอนามัยทางเจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถให้ค่าปรับได้ ฝากข่าวนี้กระจายบอกต่อๆ ไปด้วยเพื่อความปลอดภัย ป้องกันการติดเชื้อโรคไวรัส โควิด19 ด้วยความห่วงใยทุกคน


@@@.นายกเทศมนตรีทุกเมืองในเขตซานฟรานซิสโก เบย์แอเรีย เช่น San Metso county alameda county San Francisco country. Sants clrara Country. เป็นต้น ออกเป็นกฎหมายให้ประชาชนใส่หน้ากากอนามัยทุกคนเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดเชื้อไวรัส โควิด19 มีผลใช้บังคับตั้งแต่ วันเสาร์ที่ 18 เมษายน 2563 นี้ ข่าวเตือนไปยังพี่น้องชาวไทยทุกคนอย่าลืมปฏิบัติตามกฎหมายของทางการ ต้องปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ถ้าใครออกนอกบ้านไม่ใส่หน้ากากถือว่าผิดกฎหมาย ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถเขียนใบสั่งเป็นค่าปรับได้ทันที ฝากถึงพี่น้องชาวไทยทุกท่านระมัดระวังเอาไว้บ้าง


@@@. วันแห่งการรอคอยการเปิดเมือง ช่วงโควิด 19 คุณสุมาลี ศรีศวร ควงพี่ถนอมจิต ลิดโตปาด และน้องป้อมอีกหนึ่งคน ขับรถลัดเลาะจากเมืองฮาฟมูนย์เบย์ เข้าถวายสังฆทานทำบุญพิเศษในช่วงสงกรานต์ วันที่ 21 เมษายน 2563 โดยมีพระครูวรสิทธิวิเทศ เจ้าอาวาสประกอบพิธีให้ซาบซึ้งใจเลย อีกคนหนึ่งดูแลลูกบ้านเป็นอย่างดี คุณไพรัช แฮมมิลตัล หรือกำนันหญิงจากเมืองซานตา ครู๊ส รับอาสาสั่งขนมหวาน อาหารหลายร้อยเหรียญ เช่น ลอดช่อง ข้าวเหนียวปิ้งใส้เผือก ข้าวเหนียวไก่ทอด ขนมต้ม ราคาหลายร้อยเหรียญ นำไปแจกลูกบ้านหลายเมืองตั้งแต่เช้าจนถึงบ่ายสี่โมงเย็น สร้างความประทับใจให้กับลูกบ้านไม่น้อยทีเดียว ลงสมัครคราวหน้า ตำแหน่งกำนันไม่ไปไหนเสีย ตีตราจองไว้ได้เลย สมควรได้รับการยกย่องเป็นกำนันหญิงประจำเมืองซานตา ครู๊ส ไม่ทราบท่านผู้ใหญ่บ้านหญิงหายไปไหน น่ะ โชว์หน่อย ใครมีอะไรดีๆ มาบอกเล่ากันกันบ้าง คลายเครียดได้เลย ในช่วงโควิด19 พบกันใหม่ สวัสดี