บอกข่าวซานฟรานฯ
นายดาบบอกข่าวซานฟราน 3 พฤษภาคม 2557

ข่าวคราวของการเมืองไทย ยังจะหาทางลงไม่ถูกว่าจะทำกันอย่างไร หลายฝ่ายต่างมีความเห็นไปต่าง ๆ บางท่านที่ออกความเห็นเข้าข้างตนเอง ไปดึงบุคคลนั้นบุคคลโน้นมาเป็นตัวกลางในการเจรจา ทั้งที่ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรมากมาย ขนาดนั้น ทำเอาคนกรุงเทพฯ เริ่มจะออกอาการ เกิดความเบื่อหน่าย ถนนหนทาง รถราซึ่งติดอยู่เป็นทุนเดิมอยู่แล้ว กลับมีพวกม๊อบ มาสร้างความเสียหาย นับแสนล้านล้านบาท ใครรับผิดชอบ.. ใครผิดชอบ ... ต้องหาทางออกให้กับประเทศไทย จะออกไปทางไหน .. การที่กลุ่ม กปปส. พาพวกไปตัดน้ำ ตัดไฟ บริษัทแคส ตั้งที่บางรัก เพียงแค่ 3 นาที ค่าเสียหาย 300 ล้านบาท ถ้าเป็นชั่วโมง จะเป็นเท่าไร ลองไปคำนวนกันดูเอง.. ใครรับผิดชอบ บริษัทคือการสื่อสารที่ติดต่อกับต่างประเทศทั่วโลก สร้างความเสียหาย อันที่จริงหาผู้รับผิดชอบ มิเช่นนั้น จะเป็นตัวอย่างที่ไม่ดี ให้เด็กรุ่นหลังได้เห็น .. อายชาวโลกเค้าไหมเนีย..


@@@.การสอบธรรมศึกษาสำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวงจำนวน 17 สนามสอบ ได้ผ่านไปด้วยความเรียบร้อยแล้ว ในส่วนของสำนักเรียนวัดพุทธประทีป ซานฟรานซิสโก มีนักเรียนธรรมศึกษาเดินทางมาร่วมแสดงความรู้ความสามารถในด้านหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนาพอสมควร มีทั้งชาวไทยและต่างชาติ มาร่วมกิจกรรม ทางด้านพระครูวรสิทธิวิเทศ ในฐานะประธานอำนวยการสนามสอบธรรมสนามหลวงบอกว่า การสอบครั้งนี้ถือเป็นว่า เป็นหน้าที่ของพระธรรมทูต และอุบาสก-อุบาสิกา ช่วยกัน เผยแผ่กิจกรรมส่วนนี้ให้ชาวต่างชาติได้เรียนรู้ด้วย .. จะอนุโมทนา จริง...จริง..