บอกข่าวซานฟรานฯ
นายดาบบอกข่าวซานฟราน 19 กรกฎาคม 2557

ธรรมะกลับมาโลกา สงบอีกครั้ง ข่าวว่า คสช.หรือคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ขานรับนโยบายของ มหาเถรสมาคม มส.เจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช ขอความร่วมมือจากสถานีโทรทัศน์ทุกช่องและสถานีวิทยุทุกสถานีรับศีล 5 หน้าจอก่อนเปิดสถานี เหมือนกับการเคารพธงชาติตอน 6 โมงเช้า-เย็น เป็นเรื่องการรักชาติ ส่วนช่วงหัวค่ำก็จะมี “ ข่าวในพระราชสำนัก เป็นรายการเริ่มต้น ซึ่งเป็นเรื่องของความจงรักภักดี ต่อสถาบัน พระมหากษัตริย์ ต่อไปก็จะได้เห็นพิธีรับศีล 5 ทุกเช้า ก่อนจะเข้าสู่รายการปกติของสถานีโทรทัศน์และวิทยุทั้งนี้ก็เพื่อพระศาสนา รวมความว่า ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และพระมหากษัตริย์ จะเป็นหลักปฏิบัติอย่างครบวงจรของประชาชนทุกบ้าน ทุกห้องหอ ทุกหมู่เหล่าทุกชีพ และเพศทุกวัย ไม่เว้นแม้แต่คนในศาสนาอื่น ๆ แต่ต้องรับศีล 5 อย่างไม่มีทางเลี่ยง ต่อไปท่านก็อาจจะบังคับให้พุทธศาสนิกชนต้องสวดมนต์ –ฟังพระเทศน์ ทุกเช้าเย็นและก่อนนอน รวมทั้งตั้งแถวออกมาใส่บาตรพระก่อนไปทำงาน ครั้งผ่านจุดนี้ไปก็ให้นั่งสมาธิ ทั้งเพื่อระดับจิตใจคนไทยให้สูงยิ่งขึ้น .. เจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ เจ้าอาวาสวัดปากน้ำ ภาษีเจริญ กรรมการมหาเถรสมาคม ในฐานะผู้ปฏิบัติหน้าสมเด็จพระสังฆราช เปิดเผยว่า ตามที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ มีนโยบายคืนความสุขให้กับประชาชน และประเทศไทยนั้น ในส่วนของ มส. และคณะสงฆ์ไทยได้จัดทำโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ขึ้นโดย ลดละเลิกไม่เบียดเบียนชีวิตผู้อื่น การลดไม่ลักขโมย หรือไม่ประพฤติผิดในกาม การลดหรือไม่พูดปด การลดไม่ดื่มสุราของมึนเมา สิ่งเสพติดทั้งปวง เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างแก่ประชาชนและประเทศชาติ ซึ่งแนวทางดังกล่าว ทาง คสช. ก็ได้รับไปปฏิบัติ ขณะนี้ก็อยู่ในช่วงเข้าพรรษา ตนในฐานะผู้ปฏิบัติหน้าสมเด็จพระสังฆราช จึงได่ขอความร่วมมือไปสถานีโทรทัศน์-วิทยุ ทั่วประเทศ ก่อนเปิดสถานี ขอให้มีการอาราธนาศีล 5 เพื่อประชาชนได้เห็น และรับฟังทุกเช้า กระตุ้นให้คนไทยระลึกศีล 5 เสมอ ถือว่าเป็นโอกาสดีของพุทธศาสนิกชนจะได้รักหวงแหนพระพุทธศาสนามากยิ่งขึ้นมิใช่ปล่อยเลยตามเลย.. ข่าวคืบหน้าเสมอต่อไป


@@@.สุขสรรค์ วันเกิด วิริยา ริยะการ น้องพรินตี้ สาวสวยน่ารัก แถบซานโฮเซ พาเพื่อน ๆ และคู่ครองมาทำบุญวันเกิด ด้วยความประทับใจได้รับของขวัญจากพระอาจารย์เจ้าอาวาสไปแล้ว อยากรู้ถามไถ่กันเอง..น่ะ..


@@@. กองหน้านำขบวน สร้างสถานที่ปฏิบัติธรรม บนยอดเขาซานตา ครู๊ส วันอังคารที่ 15 กรกฎาคม 2557 ท่านอาจารย์พระครูวรสิทธิวิเทศ พาคณะขึ้นไปเป็นคณะแรก พระมหาบุญมา ศรีม่วงงาม พระเด่นชัย คุณสมฺปนฺโน มี พี่แพ๊ตตี้ น้องเพ็ญ แม่ครัวมือหนึ่งของร้านอาหารไทยแถบถนนวิชเชตเตอร์ พี่ท๊อพ ตามมาสมบทอีก มีจากซานตา ครู๊ส พี่จุฑาทิพย์ แนนท์ ,คุณแอปเปิ้ล โสลาดาและนางสาวปวีณา แลนแกน ต่างช่วยกันทำความสะอาดรอรับคณะที่จะเดินทางไปร่วมกันสร้างสถานที่ปฏิบัติธรรม 9 หลัง ตามโครงการในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา 3 เดือน ท่านพระอาจารย์ได้แจ้งว่า ในวันเสาร์ที่ 26 กรกฏาคม 2557 รถยนต์จะออกเดินทางจากบริเวณลานจอดรถ เวลา 9.00 น. ถึงบริเวณสถานที่ ยอดเขาซานตา ครู๊ส จะสร้างให้สำเร็จภายใน 1 วัน ร่วมบริจาคสร้างกุฏิธรรมสถาน สถานที่ปฎิบัติธรรม เมืองซานตา ครู๊ส


ขอเชิญร่วมสร้างกุฏิธรรมสถานสำหรับพระภิกษุและประชาชนทั่วไปที่สนใจในการปฎิบัติธรรม ในวันเสาร์ที่ 26 กรกฎาคม ที่ Santa Cruz ตั้งแต่เวลา 9.00 น โดยสร้างเสร็จภายใน 1 วัน สำหรับท่านที่สนใจ กรุณาติดต่อที่วัด เพื่อสำรองที่ในการเดินทาง สำหรับท่านที่ไม่สามารถมาร่วมงานได้ ขอเชิญร่วมบริจาคเพื่อช่วยสมทบในการสร้างกุฏิธรรมสถาน ติดต่อสอบถามได้ที่ พระครูวรสิทธิวิเทศ (650) 615-9528 ,307- 4506 การแต่งกายชุดทำงาน เดินป่า เตรียมอุปกรณ์ก่อสร้าง-ทำความสะอาด-อาหาร-น้ำ