บอกข่าวซานฟรานฯ
นายดาบบอกข่าวซานฟราน 28 มีนาคม 2558

ความวัวยังไม่ทันหาย ความควายเข้ามาแทนที่ “คนไทยไม่คิดจะทำอะไรหาเรื่องกับพระทุกวัน นายบวรเวท รุ่งรุจี อธิบดีกรมศิลปากร ขึ้นโรงพักบุบษาราม แจ้งดำเนินคดีกับผู้สั่งการ และผู้เกี่ยวข้องกับการรื้อทำลายโบราณสถานสำคัญ ภายในวัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร ถนนอรุณอมรินทร์ตัดใหม่ แขวงวัดกัลยาฯ เขตธนบุรี กรุงเทพฯ โดยไม่แจ้งให้กรมศิลปากรทราบ แต่กรรมการวัดยืนยันว่ากฎหมายการขึ้นทะเบียนโบราณสถานไม่ชัดเจน และปัจจุบันการบูรณะปฏิสังขรณ์อยู่ในความดูแลของสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ว่า ยืนยันว่าวัดกัลยาณมิตรฯ ประกาศขึ้นเป็นโบราณสถานตั้งแต่ปี 2492 แล้ว ถ้ามีการทุบอีกก็จับอีก เรื่องนี้ถ้ายังไม่จบก็ต้องไปสู้กันต่อในชั้นศาล

ทางด้านพระพรหมกวี เจ้าอาวาส กล่าวว่า... ตาม พ.ร.บ.โบราณสถานฯ พ.ศ.2504 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2535 ซึ่งมีบทบัญญัติถึงเขตของโบราณสถานเป็นโบราณสถานด้วยในมาตรา 7 อธิบดีกรมศิลปากรขึ้นทะเบียนโบราณสถานโดยใช้คำว่า "โบราณวัตถุสถานในวัดกัลยาณมิตร" เป็นข้อความที่อ่านแล้วไม่มีผู้ใดทราบว่าขึ้นทะเบียนอะไร ไม่เคยแจ้งว่าเป็นวิหาร หรือพระอุโบสถ เนื่องจากโบราณสถานต้องมีองค์ประกอบ เช่น ประวัติศาสตร์ ศิลปะ ที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์ด้วย และอธิบดีกรมศิลปากรไม่สามารถประกาศขึ้นทุกสิ่งทุกอย่างในวัดได้ เพราะไม่เข้ากับคำจำกัดความของมาตรา 4 พ.ร.บ. โบราณสถานฯ พ.ศ. 2477 ว่าด้วยความหมายของโบราณ ศิลปวัตถุ โบราณวัตถุ ซึ่งต้องมีอายุอย่างน้อย 50 ปี

ด้านพระพรหมกวี กล่าวอีกว่า เรื่องทั้งหมดเป็นโครงการของสำนักงานทรัพย์สินฯ หากอธิบดีกรมศิลปากรอยากเข้าพบในเรื่องโบราณคดี ก็ควรสอบถามสำนักงานทรัพย์สินฯ เพราะทางเจ้าอาวาสมีลิขิตถึงราชเลขาธิการขอพระราชทานพระมหากรุณาให้โครงการบูรณปฏิสังขรณ์วัดกัลยาณมิตรฯ อยู่ในพระบรมราชูปถัมภ์ ต่อมาวันที่ 2 ธันวาคม 2554 วัดได้รับหนังสือจากสำนักราชเลขาธิการลงนามโดยท่านผู้หญิงบุตรี วีระไวทยะ รองราชเลขาธิการ ปฏิบัติราชการแทนราชเลาขาธิการ ใจความว่า ได้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาว่าวัดกัลยาณมิตรฯ จะจัดทำ "โครงการบูรณปฏิสังขรณ์วัดกัลยาณมิตรฯ เขตพุทธาวาส" เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2454 ได้แก่ งานบูรณปฏิสังขรณ์หอพระธรรมมณเฑียร พระอุโบสถ พระวิหารหลวง และพระวิหารน้อย อยู่ในพระบรมราชูปถัมภ์ จากนั้นสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ได้ลงมาดำเนินการบูรณะจนถึงปัจจุบัน พล.ต.ท.ศรีวราห์ รังสิพราหมณกุล ผู้บัญชาการตำรวจนครบาล (ผบ.ชน.) กล่าวว่า ระหว่างศาลปกครองกับกฎหมายต้องแยกกันให้ออก อีกทั้ง เมื่อไปสำรวจศาลารายที่ถูกรื้อ พบว่าหลังคาที่รื้อไม่ใช่หลังคาเก่า อิฐก็ไม่ใช่อิฐเก่า จึงให้กรมศิลปากรสำรวจให้ชัดเจน ที่ลงมาดูพื้นที่วันนี้ เพราะเห็นว่าวัดกัลยาณมิตรฯ เป็นโบราณสถานซึ่งเป็นสมบัติของชาติ ....นายบวรเวท รุ่งรุจี อธิบดีกรมศิลปากร ขึ้นโรงพักบุบผาราม แจ้งในครั้งนี้ไม่ทราบมีเงื่อนงำอะไรหรือเปล่า เหตุการณ์ ผ่านมาหลายปีแล้ว ยังอยู่ในความพิจาณาของศาลปกครองและศาลอุธรณ์ขาวคืบหน้าเสนอต่อไป

ข่าวช่วงนี้ท่านผู้อ่านได้กังวลใจอะไร เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาจะมีข่าวออกมาบ่อยมาก เพราะว่า ผู้ออกข่าวตั้งใจจะทำลายพระพุทธศาสนา ทำลายพระสงฆ์ โดยอำนาจของรัฐบาล ที่ได้ยึดอำนาจมาจากรัฐบาลประชาธิปไตย สำหรับที่นครซานฟรานซิสโก ก็ไม่เบาเหมือนกัน มีสายข่าวรายงาน มีผู้สื่อข่าวบางคนพยายามเขียนข่าว เพื่อดึงพระเข้าไปยุ่งกับการเมือง เลือกสีบ้าง อะไรบ้าง .. นายดาบเตรียมกระชากหน้ากาก บุคคลดังกล่าว ที่พยายามใส่ร้ายป้ายสี ให้กับพระสงฆ์ ซึ่งเป็นที่เคารพนับถือพุทธศาสนาทั่วไปให้เกิดความเสียหาย.. มาดูหน้ากันหน่อย... ใครอยู่เบื้องหลัง. พระสงฆ์ ท่านอยู่ของท่านดี ๆ ทำหน้าที่ของท่าน ไม่ได้สร้างความเสียหายให้กับใคร ๆ ที่นี่คืออเมริกา... ไม่ใช่ไทยแลนด์น่ะ..


@@@. งานรอคน อยู่ว่าง ๆ ไม่ได้เงิน หางานทำสบายใจกว่า ร้านอาหารไทย แถบแคลิฟอร์เนียภาคเหนือซานฟรานซิสโก ต้องการพ่อครัวแม่ครัว จำนวน หลายอัตรา ใครสนใจติดต่อด่วน 415 295-7464 ด่วนจริง ๆ แจ้งมาอย่างนั้น.. อีกร้านหนึ่ง ต้องการพ่อ – แม่ครัว หลายตำแหน่ง ติดต่อสอบถาม 510 774-1919 มีทีพักให้ แต่ต้องจ่ายค่าเช่าเอง ด่วนเช่นกัน ร้านนวดไทยแผนโบราณ ต้องการพนักงานนวดมีใบอนุญาตทุกถูกตามกฏหมาย มีที่พักติดต่อด่วน 510 774-1919


@@@. ฝากข่าวประชาสัมพันธ์ ขอเชิญชาวไทยเมืองรีโน และเมืองใกล้เคียง ร่วมงานสงกรานต์ ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในวันปีใหม่ สรงน้ำพระตามประเพณี และทำบุญฉลองขึ้นบ้านใหม่ ณ บริเวณ บ้านเลขที่ 1478 Snow summit Dr, Reno, NV 89523 ติ่ดต่อสอบถาม ได้ 775 747-9999, 415 565-9650 ,775 853-4158,775825-5258 ในวันอาทิตย์ที่ 5 เมษายน 2558 ตั้งแต่เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป..และในวันที่ 12 เมษายน 2558 ขอเชิญร่วมทำบุญวันสงกรานต์ ณ วัดพุทธประทีป ซานฟรานซิสโก วัดมงคลรัตนาราม และวัดพุทธานุสรณ์ สอบถามรายละเอียด..กันเอง.


พบกันใหม่ฉบับหน้า...