บอกข่าวซานฟรานฯ
นายดาบบอกข่าวซานฟราน 31 ตุลาคม 2563

วันประวัติศาสตร์ งานทอดผ้าพระกฐินพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทร์รามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้า พระราชทานผ้าพระกฐินพระราชทานให้สภาวัฒนธรรมไทยแห่งแคลิฟอร์เนียภาคเหนือ นำมาทอดถวายแด่พระสงฆ์ผู้อยู่จำพรรษาครบถ้วนไตรมาส ในพระอารามวัดพุทธประทีป ซานฟรานซิสโก เมืองซาน บรูโน ประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2563 โดยมีร้านฟาร์มเฮ้าส์ นครซานฟรานซิสโก เป็นประธานในพิธีสำหรับเครื่องกฐินพระราชทานที่พระบาทสมเด็จ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระราชทานมี พระไตรจีวร ผ้าพระกฐิน บาตร ปิ่นโตเครื่องกรองน้ำเทียนพระปาติโมกข์ อาสนะสงฆ์พรมโคมไฟ เป็นต้นส่วนบริวารผ้าพระกฐินมีเครื่องมือช่าง และเครื่องไทยทานต่างๆ ทางร้านฟาร์มเฮ้าส์นครซานฟรานซิสโกและร้านสาขาในเครือของฟาร์มเฮ้าส์ ดอกไม้ธูปเทียนแจกันดอกไม้ หน้าพระประธาน พระพุทธชินราชพุทธประทีป อย่างสวยงานอลังการพร้อมจัดต้นกฐินเป็นรูปพญานาคมีเกล็ดเป็นธนบัตรดอลล่าเขียวอร่ามงามตาขนาดใหญ่ต้องใช้คนหลายคนประคองพญานาคเข้ามาในอุโสบถ และภายในอุโบสถ มีพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ตั้งตระหง่านข้างซ้ายพระประธานเด่นชัดเจนประดับผ้าสีทองเหลืองช่อดอกไม้สีเหลือง พระองค์ทรงประสูตรวันจันทร์ โทนดอกไม้สีเหลืองเข้ากับบรรยากาศทีเดียว

บรรยากาศในช่วงเช้า บริเวณลานจอดรถส่วนหนึ่งได้ถูกจัดทำเป็นเต้นจำหน่ายอาหารการกุศลเรียงราย มีโรงทาน น้ำดื่มฟรีน้ำดื่มนานาชนิด มีน้ำส้ม น้ำโซดา น้ำมะพร้าว เป็นต้น ใครจะเลือกดื่มนำอะไรก็ตามอัชฌาศัยแจกไม่อั้น บริเวณปากทางเข้าวัด ทางคณะลูกศิษย์ และทีมงานของสภาวัฒนธรรมไทยแห่งแคลิฟอร์เนียภาคเหนือ นำโดย คุณผกามาศ มิตรวิเชียร รองประธานสภาฯ คุณครูอ้อย ครูอาสา คุณหมออาร์ม จัดซุ้มประตูต้อนรับประธานในพิธีทอดผ้าพระกฐินพระราชทานอย่างอลังการ ประดับประดาด้วยดอกไม้มงคลนานาชนิด เช่นดอกกุหลาบ ดอกกล้วยไม้ ต้นเฟิร์น ต้นดอกโสน ดอกไม้ฝ่าง ด้านบนมีแบ๊งค์ดอล ล่าปลิวว่อน ประกอบดอกไม้ มีธงวิวทิวทัศน์ แบ่งออกเป็น 2 ทาง ทางเข้าและทางออกตรงปากทางเข้าวัดจะมีกองงานตรวจวัดอุณหภูมิ นำโดย นายชยวัชช์ ยิ้มสำราญ ประธานสภาวัฒนธรรมไทย ภาคเหนือฯ ควบคุมพร้อมกับทีมงานมี คุณ Eric Chen Mr.Tonyและ Bart ตรวจวัดอุณหภูมิ และใช้เจลล้างมือ พร้อมหยิบยื่นกระดาษให้ และมีแม่บ้านวันจันทร์ช่วยประดับประดาจัดตบแต่งทำความสะอาดจัดดอกไม้เต้นภายในปะรำพิธีและชุมชนไทยรวมใจคุณเอด้า ชาน คุณตุ๊กกี้ คุณคามิลา ช่วยอำนวยความสะดวกพร้อมกับนำบริวารต้นกฐินมาร่วม 1 ต้น อุปกรณ์เครื่องเสียง คุณสมพงษ์ ดีวะรัตน์เพลงสรรเสริญพระบารมี เป็นต้น ด้านอาหารการกุศล คณะแม่ครัว เช่น พี่นิจ คุณนก คุณสา น้องเมย์ และคุณจิรวัฒน คุณยุพา แป้นน้อย คุณถวิล แจงจิรวัฒน์ และคณะสงฆ์คอยควบคุมดูอย่างใกล้ชิด แผนกจัดดอกไม้ ประดับในงาน ดร.วิภาภัทร กลัดวัง เจ้าหน้าที่วิจัย มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด และดร.เดนิด ช่วยกันจัดหน้าพระประธาน บนโต๊ะประธานทอดกฐินโต๊ะท่านผู้มีเกียรติอาสนะสงฆ์อย่างสวยงามทุกคนที่เข้ามาต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันสวยงามอร่ามตา ชนิดอลังการทีเดียว เวลา 12.30 คุณกุมุท จาเตอร์ยี่ ภรรยา นายขเษม แสงสว่าง เจ้าของร้านฟาร์มเฮ้าส์ พร้อมกับนางสาววันวิสาข์ วัฒนดำรง หรือคุณบุ๋ม ผู้จัดการใหญ่ เดินทางมาถึงพร้อมกับทีมงานนำต้นกฐิน พญานาค เกล็ดดอลล่า ขนาดใหญ่ใช้คน 4-5 คน ประคองเข้ามาตั้งภายในอุโบสถชนิดอลังการทีเดียว พระครูวรสิทธิวิเทศ ออกมาต้อนรับประสาน พาไปพักห้องรับรองชั่วคราวพักผ่อนก่อนถึงเวลาในช่วงนี้มีการพูดคุยกัน เนื่องจากคุณขเษม แสงสว่างติดภาระกิจ ได้มอบหมายทำหน้าที่แทนเจ้าของร้าน ได้มอบหมายให้คุณวันวิสาข์วัฒนดำรงตำแหน่งผู้จัดการสาขาให้ทำหน้าที่แทนทุกอย่างตกลงกันเป็นที่เรียบร้อย ทางคณะร้านฟาร์มเฮ้าส์ นำโดย คุณอิง หรือคุณกุมุท ออกไปตั้งขบวนเล็กน้อยเดินเข้ามารับช่อดอกไม้ยินดีต้อนรับเข้าสู่ประตูวัดจากลูกศิษย์วัด คุณวันวิสาข์ วัฒนดำรง รับดอกไม้ และรับผ้าพระกฐินจากท่านประธานสภาวัฒนธรรมไทยแห่งแคลิฟอร์เนียภาคเหนือ นายชยวัชช์ ยิ้มสำราญ เดินเข้ามาภายในอุโบสถ ถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์ แล้ววางผ้าพระกฐินบนพานแว่นฟ้าถวายความเคารพอีกครั้ง นั่งบนเก้าอี้รับรองทายกพิธีกร ขอเชิญประธานในพิธีจุดเทียนบูชาพระรัตนตรัย ประธานสงฆ์ถวายศีลจบแล้ว ประธานในพิธีลุกขึ้นถวายความเคารพ ยื่นมือไปรับผ้าไตรบนพานแว่นฟ้า หันหน้าไปทางพระประธาน ตั้งนะโม 3 จบ หันหน้ามาทางพระสงฆ์ กล่าวคำถวายว่า ผ้าพระกฐินทานกับทั้งผ้าอาสงสบริวารทั้งปวงนี้ ของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูรกิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐกอปรด้วยพระราชศรัทธาโปรดเกล้า โปรดกระหม่อมพระราชทานผ้าพระกฐิน ให้สภาวัฒนธรรมไทยแห่งแคลิฟอร์เนียภาคเหนือ โดยมีข้าพเจ้า นางสาววันวิสาข์ วัฒนดำรง ตัวแทนร้านฟาร์มเฮ้าส์ นครซานฟรานซิสโก เป็นประธานในพิธี น้อมนำถวายแด่พระสงฆ์ ซึ่งจำพรรษากาลครบถ้วนไตรมาสในอาวาสนี้ขอพระสงฆ์จงรับผ้าพระกฐินทานนี้ และ ทำกฐินนัตถารกิจตามพระบรมพุทธานุญาตนั้นเทอญ ต่อมาคณะสงฆ์อปโลกน์กฐิน มีมติมอบถวายแก่พระครูวรสิทธิวิเทศ เจ้าอาวาสวัดพุทธประทีป ซานฟรานซิสโก เป็นองค์ครองกฐินพระราขทาน ประจำปี 2563 ท่านเจ้าภาพประธานในพิธีถวายเทียนปาติโมกข์ ถวายบาตร ท่านประธานสภาฯ ถวายเครื่องอัฐบริขารและทุกท่านร่วมกันถวายสิ่งของจนเสร็จสิ้น ท่านพระครูวรสิทธิวิเทศ กล่าวสัมโมทนียกถา ถวายพระพร และกล่าวขอบคุณท่านประธานและสาธุชนทุกท่านและร่วมกันกรวดน้ำรับพรเป็นอันเสร็จพิธี ร่วมกันถ่ายรูปเป็นที่ระลึกและสนทนากันพอสมควรแก่เวลาแยกย้ายกันกลับบ้านใครบ้านฉัน เอาบุญกลับไปฝากคนทางบ้านด้วยความชื่นใจงานทอดกฐินพระราชทานผ่านไปด้ายความเรียบร้อยด้วยดี ค่อยพบกันใหม่ในโอกาสต่อไปสวัสดี