บอกข่าวซานฟรานฯ
นายดาบบอกข่าวซานฟราน 22 กรกฎาคม 2560

เป็นข่าวใหญ่วงการโซเซียลทั่วโลกและ ทั่วเมืองไทย พระสังฆาธิการทั่วประเทศ ประกาศ คว่ำบาตร ไม่รับกิจนิมนต์ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ หรือกิจกรรมเกี่ยวกับทางสำนักงานพระพุทธศาสนาจัดขึ้น เนื่องจากคณะพระสังฆาธิการ ระดับพระมหาเถระ พระเถระ ไม่พอใจ ที่ พ.ต.ท.พงศ์พร พราหมณ์เสน่ห์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ มุ่งให้ข่าวทำลายวัด – สถาบันพุทธ เสียหายรุนแรง ซึ่งในอดีตยังไม่เคยมีผู้อำนวยการท่านใดมีพฤติกรรมดังกล่าว มีแต่ให้ความเคารพ ถวายเกียรติพระสงฆ์ พระสังฆาธิการทุกระดับ จึงขอเรียกร้องให้เปลี่ยน ผอ.พศ.คนใหม่ ตามที่แถลงการณ์โดยเฉพาะในกลุ่มไลน์ของพระสังฆาธิการ กลุ่มคณะสงฆ์ต่างๆ รวมกับกลุ่มเครือข่ายชาวพุทธ ได้มีการแชร์ว่อนแถลงการณ์ขององค์กรพระสังฆาธิการแห่งคณะสงฆ์ ไทย ฉบับที่ 2 / 2560 ความตอนหนึ่งตามที่ พ.ต.ท.พงศ์พร พราหมณ์เสน่ห์ ออกมาให้สัมภาษณ์ เกี่ยวกับการทุจริตเงินอุดหนุนหนุนพัฒนา วัดทั่วราชอาณาจักรทั้งฝ่ายธรรมยุติ และมหานิกาย เสมือนเจ้าอาวาสวัดต่างๆ เป็นผู้ทุจริตโกงกินงบประมาณแผ่นดินดังกล่าวเสียเอง ทำให้เกิดความเสียหายต่อสถาบันพระพุทธศาสนาในภาพรวม ทั้งที่ผลการสอบสวนข้อเท็จจริงยังไม่ปรากฏ การให้ข่าวแบบคลุมเครือ เหวี่ยงแหของ ผอ. พศ. แสดงถึงความบกพร่องทางสติปัญญาอย่างรุนแรงด้านสภาวะผู้นำ หลักธรรมาภิบาล และวุฒิสภาวะในฐานะผู้บริหารระดับสูงขององค์กรทางพระพุทธศาสนา เห็นได้จากการโยกย้ายข้าราชการผู้ปฏิบัติการ มากกกว่าที่จะเป็นผู้บริหารระดับสูง ที่มีหลักฐานพัวพันกับการทุจริตคอรัปชั่น พฤติการณ์ดังกล่าว กรรมการมหาเถรสมาคมระดับสมเด็จผู้ปกครองวัดถูกพาดพิง และสมเด็จผู้มีหน้าที่รับผิดชอบกำกับดูแลการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาตั้งข้อสังเกตให้คำแนะนำแก้ปัญหาให้ถูกจุด ให้รีบแก้ไขปัญหาภายสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติโดยเร็วมากกว่า มุ่งให้ข่าวสร้างความเสียหายต่อสถาบันพระพุทธศาสนาโดยภาพรวม แม้ล่าสุดประมุขสงฆ์จะมีเมตตาห่วงใยดังกล่าวที่กำลังลุกลามบานปลายผ่านเลขานุการ แต่กลับเดินหน้าสร้างเครดิตให้ข่าวเชิงลบกับพระสงฆ์ คณะสงฆ์ และมหาเถรสมาคมอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น องค์กรพระสังฆาธิการแห่งประเทศไทย จึงแถลงการณ์มาเพื่อให้ทุกวัด และโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาทุกแห่งภายในประเทศและต่างประเทศขึ้นป้ายไม่ขอรับเงินอุดหนุนใดๆ จากสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงตัวผู้นำ พศ. หรือผู้นำ พศ. แสดงความรับผิดชอบ ในการแก้ปัญหาทุจริตคอรัปชั่นในสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ โดยไม่กระทำเพียงหวังสร้างเครดิตให้กับตนเอง ผู้สื่อข่าวได้พยายามติดต่อขอสัมภาษณ์ ทางโทรศัพท์ แต่ พ.ต.ท พงศ์กร พราหมณ์เสน่ห์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ไม่รับสาย อาจจะติดภาระกิจ


@@@.ทางด้าน พระเดชพระคุณ พระเทพปฏิภาณวาที หรือท่านเจ้าคุณพิพิธฯ ผู้ช่วยเจ้าอาวาส วัดสุทัศน์เทพวราราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร กล่าวว่า พระสังฆาธิการตัดขาด ประกาศคว่ำบาตร ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ..เป็นเรื่องจริง เพราะเห็นว่าผู้อำนวยการ พศ. คนปัจจุบัน ไม่เข้าใจวิธีการทำงานของคณะสงฆ์ และมหาเถรสมาคม เพราะเป็นผู้ที่รัฐบาลและดีเอสไอส่งมา ปัญหากรณีวัดพระธรรมกาย พอเรื่องของวัดพระธรรมกายเบาลง ก็เข้ามาตรวจสอบการริหารวัดต่างๆ ทั้งที่ไม่เข้าใจ ปกติแต่ละอาชีพมีการทำงานที่ต่างกัน ตำรวจก็ต่างกัน ทหารก็ต่างกัน แต่ พอ.คนปัจจุบัน ไม่เข้าใจวิธีการ เข้ามาตรวจสอบแบบตำรวจ มาใช้กับคณะสงฆ์ มีการตั้งโต๊ะแถลงข่าวรายวันว่าข้าราชการในสำนักพุทธฯ ร่วมกันทุจริตและกล่าวหาพระสงฆ์มีส่วนทุจริตด้วย โดยเปิดชื่อย่ออักษรวัดต่างๆ ทำให้คณะสงฆ์เสียหายถูกกล่าวหาโกงเงินทอนวัด ทั้งนี้การตรวจสอบเป็นสิ่งที่ดี ไม่มีใครไม่ชอบแต่การที่ ผอ.พศ. ใช้วิธีนี้กับคณะสงฆ์และให้ข่าวแบบรายวันว่ามีพระร่วมกับข้าราชการโกงเงิน สร้างความเสียหายกับพระ กับพระพุทธศาสนาอย่างมาก พระเทพปฏิภาณวาที ได้ย้ำอีกว่า การตรวจสอบ ต้องไปตามลำดับ เช่น เรื่องลับ เรื่องลับมา ซึ่งไมควรเปิดเผยต่อสาธารณะ แต่ พศ. กลับตั้งโต๊ะแถลงข่าวรายวัน ต่อไปกิจกรรมใดก็ตาม ที่ทางคณะสงฆ์จัดขึ้นจะไม่เชิญ ผอ. พศ. และสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และสำนักงานพุทธต่างจังหวัดเข่าร่วมกิจกรรมทุกรูปแบบ เข้าทำนองเด็กบ้านจะมาดูแลพระ เป็นไปไม้ได้ จะรู้เรืองพระได้อย่างไร คอยติดตามข่าวต่อไป..