บอกข่าวซานฟรานฯ
นายดาบบอกข่าวซานฟราน 11 พฤษภาคม 2562

ประวัติศาสตร์ชาติไทยของพี่น้องชาวไทยทุกคน เมื่อสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร ทรงรับคำกราบบังคมทูล จากประธานรัฐสภา ประธานศาลฏีกา เพื่อสืบทอดสัตติวงศ์หลังจากที่พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงเสด็จสวรรคต เมื่อวันที่13 ตุลาคม2559 4 ปีผ่านมาแล้ว บัดนี้ถึงเวลา ที่คณะรัฐบาลได้มีหมายกำหนดการจัดงานเฉลิมฉลอง พระราชพิธีพระบรมราชาภิเษก ในวันที่ 4-5-6 พฤษภาคม 2562 ดังที่ได้รับรู้กันทั่วตามหน้าหนังสือวิทยุโทรทัศน์ ในนามคอลัมน์ผู้สื่อข่าวท้องถิ่นซานฟรานฯ ขอถวายพระพร ขอให้พระองค์ ทรง เป็นมิ่งขวัญสถิตย์อยู่ในใจของปวงชนชาวไทยทั่วกล้า ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า ....


@@@.ข่าวจากกองงานการศึกษาภาบาลีของสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา ท่านเจ้าคุณวิเทศธรรมคุณ รองประธานสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา แจ้งจะมีการอบรมบาลีก่อนสอบ เป็นเวลา 15 วันที่วัดสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ที่เมืองแบคเกอร์ฟิว มีพระมุนีวิเทศ เป็นเจ้าอาวาส พระนักศึกษาภาษาบาลี คณะครูที่จะให้การอบรม พระเถรานุเถระ พระธรรมทูตสายต่างประเทศ กรรมการอำนวยการสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา พุทธศาสนิกชนท่านผู้มีเกียรติทุกท่านพร้อมกันในปะรำพิธี รายละเอียดสอบถาม วัดสุทธาวาส เมืองริเวอร์ไซด์


@@@.ยังคงความยิ่งใหญ่อีกครั้ง อเนก ชัยชนะ เจ้าของร้านราชาก๋วยเตี๋ยวเรือ ซานฟรานฯ ไม่ยอมแพ้ในด้านธุรกิจ เตรียมเปิดร้านขยายสาขา ออกนอกเมืองหน่อย ส่วนจะเป็นที่ใด ค่อยสอบถามกันเอง ช่วงนี้ขอบินไปพักผ่อนสักหนึ่งอาทิตย์ ก่อนกลับมาลุยงานต่อไป..


@@@.เสมอต้นเสมอปลาย อาจารย์วัลลภ คชินทร รักษาการนายกสมาคมไทยแห่งแคลิฟอร์เนียภาคเหนือ แวะเยี่ยมทักทายเพื่อนในวงสมาคมเดียวกันที่เมืองโอ๊คแลนด์ เพื่อให้กำลังใจรุ่นน้อง ที่ก้าวหน้าขึ้นมาเป็นนักธุรกิจแนวหน้า คือ เจ้าของร้านฟาร์มเฮ้าส์ หลายสาขา คุณเกษม แสงสว่าง หรือรู้จักในนามบ๊อบ พร้อมกับทีมงานจัดงานวัฒนธรรม 4 ประเทศ คือ ไทย ลาว เขมร และพม่า ประกอบพิธีทุกอย่างตามหลักพระพุทธศาสนา จนได้รับคำชมอย่างต่อเนื่องความพร้อม สถานที่บุคลากร แค่นี้กินขาดแล้วให้กำลังใจทำต่อไปเพื่อสังคมไทย...ครับ..