บอกข่าวซานฟรานฯ
นายดาบบอกข่าวซานฟรานฯ 14 กันยายน 2556

สำหรับฉบับนนี้นายดาบจะพาคุณผู้อ่านไปดีบรรยายกาศหลายๆ อริยาบทในซานฟรานด้ายกันครับ