บอกข่าวซานฟรานฯ
นายดาบบอกข่าวซานฟราน 12 ธันวาคม 2558

ข่าวจากสภาวัฒนธรรมไทยแห่งแคลิฟอรฺ์เนียภาคเหนือ นายยุทธนา สิทธิประเวช ประธานสภาวัฒนธรรมไทยได้หมดวาระการดำรงตำแหน่งในช่วงเดือนธันวาคมทุกตำแหน่ง หลังจากที่ดำรงตำแหน่งมา 2 สมัย คือ 4 ปี จะได้มีการเลือกตั้งสรรหาผู้ดำรงตำแหน่งใหม่ และเนื่องวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช ทรงมีพระชนมายุครบ 88 พระชันษา ในวันที่ 5 ธันวาคม 2558 นี้ ทางสภา ฯ ได้จัดงานอุปสมบทหมู่ชาวไทย เป็นปีที่ 16 จำนวน 11 รูป ที่วัดพุทธประทีป ซานฟรานซิสโก โดยได้กราบอาราธณา พระครูวรสิทธิวิเทศ เจ้าอาวาสวัดพุทธประทีป ซานฟรานซิสโก เป็นพระอุปัชฌาย์ เมื่ออุปสมบทเสร็จแล้ว ท่านพระอุปัชฌาย์ และพระอาจารย์ จะพาคณะพระภิกษุผู้บวชใหม่ ขึ้นไปปฏิบัติธรรมที่เมืองรีโรและบนยอดเขาซานตา ครู๊ส ที่สำนักปฏิบัติธรรม วรสิทธิ “ จนกว่าจะครบโครงการในวันที่ 30 ธันวาคม 2558 ส่วนทางจะสภาวัฒนธรรมไทยแห่งแคลิฟอร์เนีย ได้เลือกตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ มีผู้ได้รับเลือกตั้ง คือ นายชยวัชช์ ยิ้มสำราญ เป็นประธานสภา ฯ มีรอง ประธานสภา 4 คน คือ นางมณี แก้ววิเศษ นางสาวเพ็ญรัศมิ์ เจริญเนติศาสตร์, นายเจตน์ มณีวงศ์ ,และนางสาวผกามาศ มิตรวิเชียร โดยรองประธานสภา ทั้ง 4 คน จะทำหน้าที่ ตามที่ประธานมอบหมาย มีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 22 คน

ขอเชิญพี่น้องชาวไทยร่วมบวชสีลจารณี บวชชีพราหมณ์ สวดมนต์ข้ามปี สวดอิติโส 108 จบ ต้อนรับปีใหม่ ระหว่างวันที่ 31 ธันวาคม 2558 – เวลา 18.00 น . เป็นต้นไป รุ่งขึ้นที่ 1 มกราคม 2559 ทำบุญตักบาตร ต้อนปีใหม่ กรวดน้ำรับพร รับของที่ระลึก รับปฏิทินปีใหม่ 2559 ทำบุญซื้อที่ดิน สอบถามรายละเอียดได้ที่ 50 15-9528 , 415 55-950