บอกข่าวซานฟรานฯ
นายดาบบอกข่าวซานฟราน 23 สิงหาคม 2557

เมื่ออาทิตย์ที่แล้วได้รับการแจ้งข่าว ขอเชิญพุทธศาสนิกชนทุกท่านร่วมกันสร้างน้ำไว้สำหรับผู้ปฏิบัติธรรม บนยอดเขาซานตา ครู๊ส ในเนื้อที่ 30 ไร่ อันเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมของวัดพุทธประทีป ซานฟรานซิสโก ตามรายละเอียดที่อ่านแล้วนั้น มีหลายคนอยากจะทราบอานิสงค์การสร้างห้องน้ำเป็นมาเป็นมาอย่างไร เพิ่งมีโอกาสสอบถามจากพระอาจารย์ พระครูวรสิทธิวิเทศ เจ้าอาวาสวัดพุทธประทีป ซานฟราซิสโก เล่าให้ฟังว่า “ ในสมัยหนึ่งพระพุทธองค์ทรงประทับอยู่ในนครสาวัตถีได้ทรงปรารภการถวายสร้าง ห้องน้ำ-สุขาของมาณพคนหนึ่งโดยเป็นใจความว่า

พระพุทธองค์เสด็จประทับในเชตวันมหาวิหาร แห่งกรุงสาวัตถี มีมาณพคนหนึ่งเป็นช่างทอง ทำกิจการค้าขายทองอยู่ในกรุงสาวัตถีนั้นจนร่ำรวยมีทรัพย์สมบัติมาก

อยู่มาวันหนึ่งมาณพ คิดว่าเราค้าขายทองก็มีความเจริญรุ่งเรืองขึ้นเป็นลำดับทรัพย์สมบัติที่ได้ มาด้วยความยากลำบากก็ไม่อยากให้สูญหายไปโดยเร็วมีวิธีไหนบ้างหนอที่จะรักษา เก็บทรัพย์สมบัตินี้ไว้ได้ เขาตริตรองหาวิธีที่จะเก็บทรัพย์สมบัติให้อยู่ได้นาน ก็ไม่พบวิธีที่จะป้องกันความเสื่อมเสียของทรัพย์สมบัติไว้ได้ ก็เห็นมีอยู่แต่วิธีเดียวเท่านั้นที่จะรักษาและให้ทรัพย์สมบัติติดตามตัวไป ในอนาคตได้ก็คือฝังทรัพย์ไว้ในบวรพระพุทธศาสนา

จากนั้นก็ใคร่ครวญต่อๆไปว่าจะทำอะไรดีสิ่งอื่นๆก็มีผู้ทำไว้หมดแล้ว ก็เห็นแต่จะมีห้องน้ำเท่านั้นที่ยังไม่มีใครทำเลย เมื่อคิดได้เช่นนั้นจึงได้สร้างห้องน้ำขึ้น เมื่อทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้ว ก็ทำการฉลองอย่างยิ่งใหญ่มโหฬารพร้อมมอบถวายแก่สงฆ์ แล้วจึงตั้งความปรารถนาว่าด้วยอำนาจแห่งทานนี้ เมื่อข้าพเจ้ายังไม่ถึงพระนิพพานเพียงใด ขึ้นชื่อว่าความทุกข์อันเกิดจากโรคภัยต่างๆ อย่าได้บังเกิดมีกับข้าพเจ้าเลย พระสงฆ์ก็โมทนาว่า ขอให้ความปรารถนาของท่านจงสำเร็จเถิด ครั้นเมื่อมาณพได้ตายไปแล้วก็ไปเกิดที่สวรรค์ มีวิมานทอง มีเทพธิดา 1,000 องค์ เป็นบริวาร

อยู่มาวันหนึ่งภิกษุทั้งหลายนั่งสนทนาถึงภิกษุรูปนั้นอยู่ พระพุธเจ้าเสด็จมาถึงที่นั้นจึงตรัสถามว่า ดูกรภิกษุทั้งหลายพวกท่านนั่งสนทากันด้วยเรื่องอะไร เมื่อภิกษุทั้งหลายกราบทูลให้ทรงทราบแล้ว พระองค์ก็ทรงตรัสต่อภิกษุทั้งหลายว่า มาณพผู้เป็นช่างทองผู้นี้เป็นผู้ไม่ประมาทได้สร้างห้องน้ำด้วยจิตศรัทธาเลื่อมใสบูชาพระรัตนตรัย ได้เสวยสุขในสุคติโลกสวรรค์ และเป็นปัจจัยให้ถึงซึ่งพระนิพพานในอนาคตกาล

ในครั้งอดีตที่พระพุธเจ้าทรงพระนามว่าตัณหังกรเราตถาคตก็เคยสร้างห้องน้ำเช่นกัน และได้ตั้งความปรารถนาว่า ด้วยผลของอานิสงส์ที่ได้สร้างห้องน้ำเป็นสาธารณะทานนี้ขอให้ได้เป็นพระพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งในอนาคตกาลด้วยเถิด เราตถาคตครั้นทำลายขันธ์แล้วก็ได้ไปบังเกิดบนสวรรค์ชั้นดุสิตครั้นจุติจากภพ นั้นแล้วก็ได้ท่องเที่ยวในสังสารวัฏฏ์จนบารมีเต็มเปี่ยมแล้วจึงมาตรัสรู้ เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในปัจจุบัน

อานิสงส์ในการสร้างห้องน้ำถวายวัดส่งผลให้คนที่ทุกข์ใจมาก ก็จะคลายทุกข์ โศก โรค ภัย ทำให้สุขภาพร่างกายแข็งแรง จะทำให้ทุกข์หนักๆ หรือมีเจ้ากรรมนายเวรหนักๆ ที่โถมกระหน่ำเราอยู่ ก็จะคลี่คลายไปได้ด้วย ไปไหนมีแต่คนคอยช่วยเหลือเกื้อกูลมีแต่สิ่งที่ดีๆ ในชีวิตทั้งภพนี้และภพหน้า

แก้กรรมให้กับผู้ที่ มีความทุกข์หนัก ชาตินี้มีความทุกข์มาก ทำอะไรก็ลำบากยากเข็ญ มีความคับแค้นใจ ไม่ประสบความสำเร็จสักที ลองมาสร้างน้ำดู ท่านจะสำเร็จในสิ่งที่ตนเองปรารถนาทุกประการ ท่านสนใจจะบริจาคสร้างห้องน้ำตามกำลังศรัทธา ติดต่อได้ที่ 650 615-9528. 650 307-4506 พระครูวรสิทธิวิเทศ เจ้าอาวาสวัดพุทธประทีป ซานฟรานซิสโก


@@@. ไม่ลืมวันเกิดของตนเอง โสภา นุชัยรัมย์ สาวจากที่ราบสูงบุรีรัมย์ ควงคู่หนุ่มข้างเตียง จรัญ นวลละออ นำส่งของเครื่องอุปโภคบริโภคจำนวนมาก ร่วมถวายสังฆทานแต่เช้า พร้อมกันนี้ ยังอุทิศส่วนกุศลไปให้ผู้มีอุปการะคุณคือคุณพ่อ ด้วย.. ความกตัญญูเป็นเครื่องหมายของคนดี..


@@@. นั่นแน่... สาว ๆ ซานตา ครู๊ส ไม่เบายกขบวนหลายคน จากสถานที่พักของตนเอง รวมพล มี คุณแม่ทองดี -ติ๊ก รักงาม คุณวรรณา ตั้งวัฒนากาญจน์,คุณนงนุช สมิตะพินทุ.คุณตฤณติรัตน์ สมกลิ่น,คุณนวพรรษ เบเนดิก ฉลองวันเกิดอย่างเงียบ ๆ ของ คุณนงนุช สมิตะพินทุ เลี้ยงอาหารกลางวันซะอิ่มแปร่เลย... นี่แหละหนารักกันจริง ... เราไม่ทิ้งกัน มีโครงเปิดธุรกิจด้วยกันอีกด้วยคอยติดตามข่าวกันต่อไป..