บอกข่าวซานฟรานฯ
นายดาบบอกข่าวซานฟรานฯ 2 ตุลาคม 2556

ในช่วงนี้พุทธศาสนิกชนชาวไทย คงหนีเรื่องบุญเรื่องกุศลไม่พ้น การทอดกฐิน เป็นกาลทาน เป็นการถวายทานที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติ ไว้ในคัมภีร์ พระวินัยปิฏก ชื่อมหาวัคค์ เรื่องกฐิน มีเรื่องเล่าว่า มีพระภิกษุชาวเมืองปาฐา จำนวน 30 รูป ที่เดินทางมาด้วยหวังว่าจะเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาค ซึ่งประทับอยู่ ณ เ เชตวัน เมืองสาวัตถี พอถึงเมืองสาเกตุอีก 6 โยชน์ จะถึงเมืองสาวัตถี ก็ถึงกาลเข้าพรรษา จึงต้องอยู่จำพรรษา ณ เมืองสาเกตุ ไม่สามารถจะเดินทางต่อไปได้ ในระหว่างจำพรรษา ก็มีความกระวนกระวาย จะเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้า ครั้งเมื่อออกพรรษาก็รีบเดินทางไปยังเมืองสาวัตถี เพื่อเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคทันที ทำให้น้ำหรือโคลนตมเปรอะเปื้อนจีวรในระหว่างการเดินทาง เมื่อภิกษุเหล่านั้นได้เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้า พระองค์ทรงปฏิสันถารด้วยภิกษุเหล่านั้น และทรงทราบถึงความลำบากของภิกษุทั้งหลายเหล่านั้น จึงทรงยกเป็นเหตุมีพุทธานุญาติในกรานกฐิน และโปรดให้เป็นการสงฆ์ คือเป็นสังฆกรรม สำหรับภิกษุทั้งหลายทั่วไป ในระยะเวลาภายหลังออกพรรษา แล้วหนึ่งเดือน ตั้งแต่แรม 1 ค่ำ เดือน 11 ถึงวันขึ้น 15 ค่ำเดือน 12 ผ้าที่จะทำเป็นผ้ากฐินได้นั้น เป็นผ้าใหม่ ผ้าเทียมใหม่, ผ้าเก่าหรือผ้าบังสกุล แต่ผ้าเหล่านั้นจะต้องมีพอที่จะทำไตรจีวรของพระสงฆ์มี 3 ผืน ผ้าสบง ผ้าจีวร ผ้าสังฆาฏิ ส่วนสิ่งอื่นไม่องค์กฐิน แต่เป็นบริวารกฐิน จะมีมากหรือน้อยไม่มีกำหนด แล้วแต่ตามกำลังของผู้ถวาย กฐินมี 2 ชนิด กฐินราษฏร์ คือ ผ้ากฐินที่ประชาชนช่วยกันจัดหามาถวายพระสงฆ์ผู้อยู่พรรษาครบถ้วนในอาวาสนั้น.. กฐินหลวง หรือกฐินพระราชทานที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ ทรงราชทานหรือโปรดเกล้า ฯ พระบรมวงศานุวงศ์ ทรงราชดำเนินแทนพระพระองค์ มีทั้ง 16 พระอาราม กฐินพระราชทาน คือผ้าพระกฐินบริวารกฐินของหลวง แต่เปิดโอกาสให้ส่วนราชการ องค์กร หรือบุคคลที่สมควร ขอรับพระราชทานอัญเชิญไปถวายยังพระอารามหลวงต่าง ๆ สำหรับวัดไทยในต่างประเทศนั้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ โปรดเกล้าพระราชทาน ผ้าพระกฐิน นำไปถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ที่จำพรรษาครบถ้วนไตรมาส ตามเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลในการที่หน่วยงาน องค์กร หรือบุคคลทั่วไป อัญเชิญผ้าพระกฐินไปถวาย ณ อารามนั้น..รายชื่อที่กรมการศาสนาแจ้งตามลำดับมี 30 วัด ดังนี้

รายชื่อกฐินพระราชทานต่างประเทศ จำนวน 30 วัด


1. วัดพุทธประทีป ซานฟรานซิสโก
WAT BUDDHAPRADEEP OF SANFRANCISCO
310 POPLAR AVE., SAN BRONO, CA 94066 U.S.A.
TEL (1-650) 615-9528, 615-9688 FAX (1-650) 583-8083

2. วัดมงคลรัตนาราม
WAT MONGKOLRATANARAM OF FLORIDA
5306 PALM REVER RD., TAMPA, FL 33619-3746 U.S.A.
TEL (1-813) 621-1669 FAX (1-813) 626-8855

3. วัดพุทธโสธร นิวแม๊กซิโก
WAT BUDDHASOTHON
143-145 MADISON ST., NE, ALBUQUERQUE, NM 87108 U.S.A.
TEL(1-505) 256-7520 FAX (1-505) 262-0191

4. วัดป่าธรรมชาติ (ธ)
WAT PADHAMMACHART
14036 E. DON JULIAN ROAD, LA PUENTE, CA 91746 U.S.A.
TEL (1-626) 336-2224 FAX (1-626) 330-0924

5. วัดญาณรังษี (ธ)
WAT YARNA RANGSEE
22147 CEDAR GREEN RD., STERLING, VA 20164-5332 U.S.A.
TEL (1-703) 406-2590 FAX(1-703) 406-4705

6. วัดพุทธมงคลนิมิตร นิวแม๊กซิโก
WAT BUDDHAMONGKOLNIMIT
320 LOUISIANA BLVD. SE., ALBUQUERQUE, NM 87108-3138 U.S.A.
TEL (1-505) 268-4983 FAX (1-505) 268-0255

7. วัดวชิรธรรมปทีป นิวยอร์ค
VAJIRADHAMMAPADIPA TEMPLE
75 CALIFORNIA RD., MOUNT VERNON, NY 10552-1401 U.S.A.
TEL (1-914) 699-5778, 668-5054 FAX (1-914) 667-1623

8. วัดวอชิงตันพุทธวนาราม (ธ)
WAT WASINGTON BUDDHAVANARAM
4401 SOUTH 360TH STREET, AUBURN WA 98001-9320 U.S.A.
TEL.(1-253)927-5428 FAX (1-253)927-9548

9. วัดพุทธดัลลัส (ธ)
WAT BUDDHIST CENTER OF DALLAS
8484 STULTS ROAD DALLAS, TX 75243 U.S.A.
TEL (1-214) 340-6187 FAX (1-214)340-5165

10. วัดไทยลอสแอนเจลิส
WAT THAI OF LOS ANGELES
8225 COLDWATER CANYON AVE. NORTH HOLLYWOOD, CA 91605-1198 U.S.A.
TEL (1-818) 780-4200 , 997-9657 FAX (1-818)780-0616

11. วัดพุทธปทีป ลอนดอน
THE BUDDHAPADIPA TEMPLE
14 CALONNE RD., WIMBLEDON, LONDON S.W.19 5HJ ENGLAND
TEL (44-020) 8946-1357 FAX (44-020)8944-5778

12. วัดอมราวดี
AMARAVATIBUDDHIST MONASTERY GREAT GADDESDEN HEMEL HEMPSTEAD HERT FORD SHIRE HP1 38Z ENGLAND
TEL (44-144) 284-2455 FAX (44-144) 284-3721

13. วัดไทยพุทธคยา
WAT THAI BHUDDHAGAYA
BODHI - GAYA GAYA, BIHAR INDIA
TEL (001) 91-0631400-470

14. วัดไทยลุมพินี
WAT THAI LUMBINI ROYAL THAI MONASTERY LUMBINI-NEPAL
LUMBINI SACRED GARDEN EAST QONE MONASTIC, LUMBINI NEPAL
TEL (977) 71-80-222 FAX (977) 71-80271

15. วัดธัมมธโร(ธ)
WAT DHAMMADHARO BUDDHIST
80 ARCHIBALD STREET LYNEHAM, ACT 2602 AUSTRALIA
TEL & FAX (61-02) 6249-8594

16. วัดป่าพุทธรังษี(ธ)
WAT PA BUDDHARANGSEE
39 JUNCTION ROAD LEUMEAH CAMPBELLTOWN, N.S.W. 2560 AUSTRALIA
TEL (61-02) 625-7930 FAX (02) 628-0541

17. วัดพุทธสามัคคี
WAT BUDDHA SAMAKHEE
359 MARSHLAND ROAD, SHIRLEY CHRISTCHURCH NEW ZEALAND
TEL/FAX 64-3-386-1634

18. วัดพุทธธรรมาราม (ธ)
WAT BUDDHADHAMARAM
LOT 501 D.D. 104, SAI WAH ROAD NGAU TAM MEI, YUEN LONG, N.T., HONG KONG

19. วัดธรรมปทีป (ธ)
WAT THAMMAPATHIP
CHATEAU DE LUGNY, 243 RUE DES MARRONNIERS
77550 MOISSY CRAMAYEL FRANCE
TEL 01- 6488-0903 FAX 01-6488-9455

20. วัดราชธรรมวิริยาราม 3 (ธ)
RATCHATHAMVIRIYARAM BUDDHIST TEMPLE III
12520 - 135 AVE., EDMONTON ALBERTA, T5L 3X3 CANADA
TEL (1-403) 451-9535 FAX (1-780) 488-5268

21. วัดธัมมาราม
WAT DHAMMARAM
7059 WEST 75TH ST., CHICAGO, IL 60638 U.S.A.
TEL (1-708) 594-8100-2 FAX (1-708) 594-8114

22. วัดพุทธไทยถาวรวนาราม (ธ)
WAT BUDDHA THAI THAVORNVANARAM
76-16 46th AVENUE, ELMHURST., N.Y. 11373, U.S.A.
TEL (718) 803-9881 FAX (718) 803-3819

23. วัดธรรมคุณาราม
WAT DHAMMAGUNARAM OF UTHA
644 EAST 1000 NORTH LAYTON, UTHA 84041 U.S.A.
TEL (801) 544-7616 FAX (801) 543-1910

24. วัดป่าโคเปนเฮเกน (ธ)
WATPA COPENHAGEN
RYTTERAGER 100.2791 DRGOR DENMARK
TEL 32 94 25 22 FAX 32 94 26 27

25. วัดฟลอริดาธรรมาราม (ธ)
WAT FLORIDADHAMMARAM
OLD VINELAND ROAD KISSIMMEE, FLORIDA 34746 U.S.A.
TEL (407) 397-9552 FAX (407) 397-2577

26. วัดพุทธานุสรณ์
WAT BUDDHANUSORN
36054 NILES BOULEVARD FRWMONT, CA 94536-1563 U.S.A.
TEL (510) 790-2294, 790-2296 FAX (510) 796-9043

27. วัดพุทธาราม
WAT BUDDHARAMA
VEREIN, BERLIN E.V. SCHOENAGELSTR. 24, 12685 BERLIN, GERMANY
TEL (030) 9333072, 9339460 FAX (030) 9333072

28. วัดศรีนครินทรวราราม
WAT SRINAGARINDRAVARARAM
BUDDHISTISCHES ZENTRUM IM GRUND, 5014 GRETZENBACH SOLOTHURN SWITZERLAND
TEL (41-062) 8586060, FAX (41-062) 858-6035

29. วัดภูริทัตตวนาราม (ธ)
BUDDHIST TEMPLE OF AMERICA
5615 HOWARD ST. ONTARIO, CA 91762-4165 U.S.A.
TEL (1-909) 988-7731, 391-9012 FAX (1-909) 988-4191

30. วัดป่าโพธิญาณ
WAT BODHINYANNA BUDDHIST
MONASTERY LOT. 1 KINGBURY DRIVE SERPENTINE, WESTERN AUSTRALIA
TEL (61-09) 525-2420