บอกข่าวซานฟรานฯ
นายดาบบอกข่าวซานฟราน 18 กุมภาพันธ์ 2560

กรรมใด ใครก่อกรรมนั้น ตามสนองไม่ช้าก็เร็ว พระพุทธอิสระ หรือนายสุวิทย์ ทองประเสริฐ วัดอ้อมน้อยนครปฐม นักก่อกวน สร้างความวุ่นวาย ไปทั่วประเทศไทย โดยอาศัย ผ้าจีวรในพระพุทธศาสนาสร้างความเสื่อมเสียหายต่อวงการพระพุทธศาสนา ถูกชาวนครปฐมเรียกร้องสิทธิ์ ไม่ใช่คนนครปฐมให้ออกไปจากวัดอ้อมน้อย พฤติกรรมไม่เหมาะสม สมณสารูป ได้ถูกกระชากหน้ากากออกมาให้ทุกคนได้รับรู้รับทราบกันแล้วหลังจากลอยนวล ปล่อยให้เหตุการณ์ผ่านไปช้าๆ แบบไม่ค่อยไม่สะใจกรรมการมากนัก ต่างก็มีความอดทนดูการก่อกวนของ พระพุทธอิสระและคณะ ไม่ให้คาดสายตา กรรมสนองกรรมถูกชาวบ้านไล่ออกจากวัด พร้อมกับมีคำเสียดสีต่างๆ เป็นพระสงฆ์ออกมาวุ่นวายอย่างนี้ได้อย่างไร ข่าวขณะนี้ พุทธอิสระไม่รู้จะทำอย่างไรจะวางหน้าตาอย่างไรกับสังคมในปัจจุบัน คอยติดตามข่าวกันต่อไป...

@@@.พัฒนาไปอีกก้าวหนึ่งอย่างมั่นคง พี่น้องชาวไทยแถบเมืองรีโน รัฐเนวาด้า เลคตาโฮ คาร์สันซิตี้ พร้อมใจกับคณะสงฆ์ที่ปฏิบัติศาสนกิจ ที่วัดพุทธประทีป รีโน ได้มีจิตอาสามัคร ร่วมก่อสร้างกำแพงรอบวัดๆ จุดประสงค์ป้องกันอันตรายจากบุคคลภายนอก ที่อาจจะเข้ามาสร้างความวุ่นวายภายในรอบวัดๆ โดยได้ก่อสร้าง ทั้งหมด 59 ช่องๆ ละ 79 เหรียญ ฝากประชาสัมพันธ์ ต่อพุทธศาสนิกชนชาวไทยทั่วอเมริกา ที่มีจิตศรัทธา จะร่วมสร้างกำแพง ติดต่อ ขอบริจาคหรือแจ้งความประสงค์ได้ที่ วัดพุทธประทีป รีโน 1100 12Th st. Sparks, NV 89431 415 565-9650 และในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2560 ฝากข่าวประชาสัมพันธ์ ขอเชิญทุกท่านร่วมงานวันมาฆบูชา วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา หรือเรียกอีกหนึ่งว่า จาตุรงคสันนิบาต มีเหตุการณ์เกิดขึ้น เป็นวันที่พระองค์ทรงแสดงโอวาทปาติโมกข์ ซึ่งมีพระภิกษุ จำนวน 1250 รูป เดินทางมาประชุมกันโดยมิได้นัดหมาย ทุกองค์ล้วนพระอรหันต์ที่ได้รับอุปสมบท ด้วยเอหิภิกขุอุปสัมปทา เป็นวันเพ็ญเดือน 3 หลักธรรมที่พระองค์ทรงแสดง คือ ไม่ทำบาปทั้งปวง ให้ทำความดี และทำใจให้บริสุทธิ์ มอบให้แก่พระภิกษุ เพื่อนำไปประกาศพระศาสนาต่อไป.