บอกข่าวซานฟรานฯ
นายดาบบอกข่าวซานฟราน 8 ธันวาคม 2561

กระทงหลงทางสภาวัฒนธรรมไทยแห่งแคลิฟอร์เนีย ภาคเหนือ นายชัยวัชชะ ยิ้มสำราญ ประธานสภาวัฒนธรรมไทยแห่งแคลิฟอร์เนียภาคเหนือ ร่วมกับวัดพุทธประทีป ซานฟรานซิสโก จัดงานสืบสานประเพณีไทยวันลอยกระทง รณรงค์ให้ชาวไทยแต่งชุดไทยประจำประเทศไทยในต่างแดน เพื่อให้ชนชาวต่างชาติได้เห็นด้วยสายตาของตนเอง วัฒนธรรมไทยกระจายทั่วนครซานฟรานซิสโก บรรยายกาศเมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2561 ในช่วงเช้ามีแดดออกไล่ความหนาวหนีออกไปอย่างรวดเร็ว ก่อนหน้านั้นมีฝนกระจายไปทั่วแคลิฟอร์เนียภาคเหนือ ฝนตกเป็นระยะ ทำให้บรรยากาศก่อนงานลอยกระทง หลายท่านหวั่นใจฝนจะตกไหมหนอ คิดกันไปต่าง ๆ นานา แต่อีกใจหนึ่งหลังจากได้ดูกรมอุตุนิยมแจ้งบรรยายกาสจะมีแดดออก ฝนฟ้าจะไม่ตกแน่นอน ทำให้ท่านประธานสภาใจชื่นมาทันที หลังจากประชุมมอบหมายงานกันแล้ว รองประธานสภาฯ เช่นนางสาวผกามาศ มิตรวิเชียร นางสาวเพ็ญรัศมิ์ เจริญเนติศาสตร์ ดร.วิภาภัทร กลัดวัง กรรมการสภาฯ คนรุ่นใหม่จบการศึกษาระดับปริญญาเอก เป็นอาจารย์ที่มหาวิทยาลัยสแตนด์ฟอร์ด มหาวิทยาลัยเอกชนชื่อดังที่บุคคลระดับสูงรู้จัก บางคนอาจจะจบการศึกษาจากสถาบันแห่งนี้ก็ได้ มีหน้าที่การงานระดับผู้บริหาร มีคุณอาจารย์ศรีนินทร์ ศรีแสน เจ้าหน้าที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ คุณวันชัย ช่วงสำโรงเจ้าหน้าที่จัดสถานที่ร่วมกับพระสงฆ์ ร้อยเอกเพียร สภาพมีชัย เจ้าหน้าที่ฝ่ายการจราจร และก็คนรุ่นใหม่เป็นชาวต่างชาติก็เข้าร่วมทีมงานเดียวกันชายหญิงดูแลด้านการสื่อสารมวลชน ทุกชนิดทั้งภาษาจีนและภาษาอังกฤษเป็นต้น สภาวัฒนธรรมไทยแห่งแคลิฟอร์เนียภาคเหนือ มีบุคคลหลายอาชีพเข้ามาเป็นอาสาสมัครช่วยงาน เป็นนิมิตรหมายแห่งการพัฒนางานของชุมชนไทยในต่างแดน สังกัดกระทรวงวัฒนธรรม แห่งประเทศไทย ต้องกราบพระคุณพระคุณเจ้า ที่ช่วยกันกับลูกศิษย์ทำสถานที่ลอยกระทงเป็นสระใหญ่พอสมควร ตกแต่งด้วยต้นไม้ประดับจับผ้าประดับสีชมพูด้วยงามภายในสระมีพระพุทธรูปตั้งตรงกลางสระพร้อมกระทงที่จัดทำโดยพระสงฆ์และลูกศิษย์ อาสาสมัคร เดินชมบรรยากาศก่อนงานกระดานแจ้งข่าวเล่าประวัติความเป็นมางานลอยกระทงมีชาวต่างชาติหลายคนให้ความสนใจอ่านพอสมควร เวลา 10.50 น. สาธุชนเข้าแถวรอใส่ มีพี่ต๋อย พี่หนุ่ย จากซานฟรานซิสโก ออกจากบ้านแต่เช้าเพื่อร่วมงานลอยกระทงพอมาถึงวัดเข้ากราบถวายความเคารพเจ้าอาวาสตามหน้าที่ของชาวพุทธขอตัวไปยืนเรียงรายเข้าแถวใส่บาตรถัดมา มีนายชยวัชช์ ยิ้มสำราญ พร้อมกับภรรยา คุณพร ยิ้มสำราญ คุณน้อย หว่อง คุณอธิวัฒน์ คามทาหลง ร้านแบงค์กอกการ์เดนท์ เมืองดาลี ซิตี้ มีคณะชาวพุทธกลุ่มวันจันทร์หลายสิบคนเข้าแถวรอเช่นกันได้เวลา ท่านพระครูวรสิทธิวิเทศ เจ้าอาวาสวัดพุทธิประทีป ซานฟรานซิสโก นำพาพระสงฆ์มี พระมหาฐนกร กตปุญโญ พระวรวิทย์ ภิกขุ พระภูริปญโญ ภิกขุ พระอธิการบุญมา วรปญโญ ออกรับบัณฑบาตรจากพุทธศาสนิกชนในวันลอยกระทง ที่ผ่านมา เสร็จแล้วทุกคนเข้ามาในอุโบสถร่วมกันถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์ หลังจากพระคุณเจ้ากระภัตตกิจเสร็จสาธุร่วมกันทานอาหารบุพเฟ่ต์ เที่ยงครึ่งคณะครูอาสาจัดการแสดงดนตรีไทยร่วมกับเด็กนักเรียน มีรำสุโขทัยโดยคณะครูอาสาจากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้รับเสียงตบมือกันเกรียวกราว มีการประกวดกระทงขึ้นรางวัล 10 รางวัล โดยคณะกรรมการตรวจสอบคัดเลือกมี 2 ประเภทคือ สวยงาม และสร้างสรรค์ มีนางสาวณัฐการณ์ ศรีเพชร ขึ้นรับรางวัลที่ 1 ด้านสร้างสรรค์คิดประดิษฐ์สวยงาม เป็นความคิดวัสดุ์ที่แปลกมาทำเป็นกระทง ถือว่าเป็นความคิดของคนรุ่นใหม่ที่ใส่ในสภาพสิ่งแวดล้อม ไม่เป็นพิษเป็นภัย เป็นวัสดุ์สลายง่าย ก็มี เช่นนางสาวเพ็ญรัศมิ์ เจริญเนติศาสตร์ ผางสาวผกามาศ มิตรวิเชียร นายชยวัชช์ ยิ้มสำราญ คุณพร ยิ้มสำราญ คุณแม่ระริน จิระชัยสกุล วัย 80 ปีขึ้นไปรับรางวัลประเภทสวยงามไปแล้วสร้างความทับใจให้กับชาวไทยตบมือให้กำลังใจอย่างเกรียวกราว คุณวันชัย ช่วงสำโรง ดร.วิภาภัทร กลัดวัง คุณสกฤตา รอดโพธิ์ทอง ทั้งหมดที่กล่าวมาคือบุคคลที่รับรางวัลจากการนำกระทงเข้าประกวดชนะใจกรรมการดังกล่าวมาแล้ว รับมอบรางวัลถ่ายรูปคนละช็อตสองช็อต พิธีกรกล่าวเชิญชวนทุกท่านร่วมกันลอยกระทงที่สระลอยกระทงที่ทางวัดเตรียมไว้แล้วบริเวณ ท่ามกลางชาวไทยและชาวต่างชาติจำนวนมาก เช่น คุณลลิตา ก่อเขียวหล้า เจ้าของร้านโอชา ซานฟรานซิสโก จำชื่อได้บ้างไม่ได้บ้าง เกือบร้อยคน ต่างร่วมกันอธิษฐานก่อนจะวางกระทงบนพื้นน้ำขอขมาพระแม่คงคา ที่อาจจะล่วงเกินโดยไม่มีเจตนา เสร็จจากการลอยกระทงก็แยกย้ายกัน กราบลาพระคุณเจ้า เพื่อเดินทางกลับบ้านของตนเองบางคนก็ทักทายไม่ได้พบกันนานต่างมีภารกิจดูแลครอบครัวจะพบกันก็ต่อเมื่อมีกิจกรรมทำร่วมกันพบกันใหม่โอกาสต่อไปสุดท้ายนายชยวัชช์ ยิ้มสำราญ ประธานสภาฯ กล่าวขอบคุณทุกท่านที่มาร่วมงานสืบสานประเพณีไทย วันลอยกระทง ดีใจที่เห็นคนไทยรณรงค์แต่งชุดไทย เป็นการอนุรักษ์การแต่งกายแบบไทย ให้ชาวต่างชาติได้เห็นวัฒนธรรมไทยมีเกิดขึ้นในต่างแดน พบกันใหม่ครับ