บอกข่าวซานฟรานฯ
นายดาบบอกข่าวซานฟราน 28 พฤษภาคม 2565

งานสอบภาษาบาลีของสำนักเรียนสมัชชาสงฆ์ไทย ในสหรัฐอเมริกา ได้ย่างเข้ามาเป็นปีที่ 8 มีพระธรรมทูตสายต่างประเทศ พระเถรานุเถระหลายรูป ได้สมัครเรียนเพิ่มคุณวุฒิ ความรู้ความสามารถสอบไล่ผ่านเป็นจำนวนหลายสิบรูป ตัวอย่างเช่น พระครูรัตนปัญญาวิเทศ หรือท่าน อ.กู๊กไก่ เจ้าอาวาสวัดรัตนปัญญา ได้สมัครเรียนภาษาบาลี ประโยค 3 จนกระทั่งสามารถสอบได้เปรียญธรรม 6 ประโยค ซึ่งท่านก็มีความสามารถพิเศษเป็นพระนักเทศน์ นักแหล่ นักนักพัฒนา ที่มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วอเมริกา และก็มีพระธรรมทูตที่สมัครเรียนบาลี ได้สอบผ่านหลายรูป ทางสมัชชาสงฆ์ไทยได้มอบรางวัลความดีและกำลังใจให้ทุกปี การเรียนภาษาบาลีเป็นการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนา โดยเฉพาะในต่างประเทศเพิ่งมีการเปิดการเรียนการสอนครั้งแรกในประเทศสหรัฐอเมริกาเมื่อ 8 ปีที่แล้ว มีพระธรรมทูตสอบผ่านการเรียนภาษาบาลีจำนวนไม่น้อย สำหรับปีนี้ทางสำนักงานแม่กองบาลีได้กำหนดการสอบในวันที่ 25-26 พฤษภาคม 2565 ที่สนามสอบวัดไทยลอสแองเจลิส มีคณะผู้แทนแม่กองบาลี นำโดย พระเทพวัชราจารย์ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระเขตุพนวิมลมังคลาราม กรุงเทพมหานคร พระราชรัตนสุนทร ผู้ช่วยเจ้าอาวาส และพระเถระ และมีผู้แทนสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติติดตามมาด้วย นอกจากมีผู้แทนของคณะกรรมการอำนวยการสมัชชาสงฆ์ไทย และมีพระเดชพระคุณพระเทพมงคลวิเทศ ประธานคณะกรรมการสนามสอบบาลีสนามหลวง สำนักเรียนบาลีสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา รายละเอียดมีแจ้งต่อไป


@@@.เตรียมตัวเรียนรู้การเป็นนักธุรกิจ นางสาวนิษากานต์ ไชยวัฒน์ศักดิ์ หรือน้องปุ้ย ผู้จัดการร้านอาหารแห่งหนึ่งนครซานฟรานซิสโก กำลังศึกษาเรียนรู้การนักธุรกิจในอนาคต ส่วนจะเป็นอะไร คอยติดตามถามข่าวกันต่อไป


@@@.ยืนต้อนรับกลับซานฟรานซิสโก คณะกลุ่มแม่บ้านวันจันทร์ หลายท่านแพ๊กกระเป๋า เดินทางกลับอเมริกา หลังจากที่เดินทางกลับไทยขึ้นเหนือล่องใต้ ทยอยเดินทางกลับ เช่น พี่สุนีย์ เนฟฟ์ พี่ชนิดา บรรลือทรัพย์ พี่มาลี เคอร์เคิร์ดเป็นต้น คาดสิ้นเดือนคงจะเดินทางกลับกันทุกตน คงได้ร่วมสนทนาสารทุกข์ดิบ การเดินทางกลับเมืองไทยช่วงโควิด มีอะไรน่าตื่นเต้นบ้าง คงได้เล่าสู่กันฟังบ้าง


@@@.งานศาสนกิจในหน้าที่มากขึ้น หลังจากโควิดกำลังหายไป พระครูวรสิทธิวิเทศ เจ้าอาวาสวัดพุทธประทีป ซานฟรานซิสโก กรรมการอำนวยการสมัชชาสงฆ์ไทย ช่วงนี้งานมากเลย ลูกศิษย์ลูกหาแวะไปเวียนมาที่วัดไม่ค่อยเจอ