บอกข่าวซานฟรานฯ
นายดาบบอกข่าวซานฟราน 23 พฤษภาคม 2558

ขอเชิญร่วมบริจาคตั้งกองทุนสมทบทุนสร้างวัดพุทธประทีป รีโน เมืองรีโน รัฐเนวาด้า

จำนวน 999 กองทุน ๆ ละ 999 เหรียญ

เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2558 เป็นต้นไป..

----------------------------------

การ สร้างวัดพุทธประทีป รีโน เมืองรีโน รัฐเนวาด้า นั้นเริ่มจากพุทธศาสนิกชนเมืองรีโนได้มีศรัทธาความเชื่อความเลื่อมใสในพระ พุทธศาสนาอย่างมั่นคงได้พร้อมใจกัน ร่วมปรึกษาหารือ กับพระครูวรสิทธิวิเทศ เจ้าอาวาสวัดพุทธประทีป ซานฟรานซิสโกเพื่อขอความเมตตานุเคราะห์ ช่วยประสานงาน เพื่อให้มีการสร้างวัดไทยเกิดที่เมืองรีโน รัฐเนวาด้า เนื่องจากเป็นสถานที่ห่างไกลจากวัดทั่วไป จากนครซานฟรานซิสโก ใช้เวลาในการเดินทาง 4 ชั่วโมง ลำบากในการเดินทางไปทำบุญสร้างกุศล อายุแต่ละคนก็มากขึ้นตามลำดับ ยากแก่เดินทาง โดยมีวัตถุประสงค์คือ

-เพื่อใช้เป็นสถานที่จุดศูนย์รวมพบปะสนทนาซึ่งกันและกันระหว่างชาวพุทธด้วยกัน

-เพื่อใช้เป็นสถานที่พักพิงยึดเหนี่ยวทางจิตใจ ในฐานะที่เป็นพุทธศาสนิกชนที่ห่างไกลจากบ้านเกิดเมืองนอน

-เพื่อใช้เป็นสถานที่บำเพ็ญกุศลตามวาระโอกาส สวดมนต์ไหว้พระ เจริญสมาธิภาวนา ตามประเพณีนิยมวัฒนธรรมของตนเอง

เพื่อแลกเปลี่ยนแนวความคิดและช่วยกันเผยแผ่พระพุทธศาสนา ในหมู่คนต่างชาติให้เข้าใจยิ่งขึ้น

-เพื่อช่วยกันสืบสานอายุของพระพุทธศาสนาและเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้เจริญก้าวหน้าในต่างแดนสืบต่อไป

ด้วยวัตถุประสงค์ดังมาแล้ว พุทธศาสนิกชนทุกท่านได้รวมตัวกันประชุมปรึกษาหารือกับ พระครูวรสิทธิวิเทศ และคณะสงฆ์ เมื่อคราวทำบุญขึ้นบ้านใหม่ของคุณพรนิชา คัดเลย์ เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2558 มีพุทธศาสนิกชนชาวไทยและชาวต่างชาติ เดินทางไปร่วมงานเป็นจำนวนมากดังมีรายชื่อที่แนบมานี้ พร้อมกับมีรายชื่อผู้บริจาคที่แนบมาเช่นกัน....

หมายเหตุ :สอบถามได้ที่ พระครูวรสิทธิวิเทศ 415 565-9650, 650 615-9528

คุณจำลอง-กิตติยา ศรีผ่องงาม,775 771-8711,775 335-7394 อ.สมบูรณ์ ประจันบาล 775 825-5258

ร้าน Bangkok Cuisine คุณชินตา วู๊ดริ่ง 775 853-4158,

ร้าน Bangkok express คุณพรนิชา ดัดเลย์ 775 747-9999

ร้าน สวัสดี คุณพรทิพย์-นันทกา บุญทา 775 342-8729

ร้าน ล้านนา คุณพิมพร มาเฮล 775 772-3523 ข่าวคืบหน้าเสนอต่อไป..

และติดต่อเจ้าของร้านอาหารไทยทั่วรีโน ยังไม่ได้เบอร์