บอกข่าวซานฟรานฯ
นายดาบ



บอกข่าวซานฟราน 22 พฤศจิกายน 2557

สำหรับสัปดาห์นี้ นายดาบ มีภาพข่าวจากหลายๆ มุม ของชาวซานฟรานฯ มาให้ได้ชมกันครับ