บอกข่าวซานฟรานฯ
นายดาบบอกข่าวซานฟราน 1 ตุลาคม 2559

เป็นข่าวใหญ่ ชาวจังหวัดบึงกาฬ รวมกันครั้งใหญ่ไม่ให้สร้างมัสยิด ทางด้านพระครูประสิทธรรมาภิวัฒน์ กรรมการฝ่ายปกครอง ได้มีหนังสือถึงเจ้าคณะอำเภอในเขตปกครองจังหวัดบึงกาฬ ขอนิมนต์พระมหาเถระร่วมประชุมพิเศษ ณ วัดเจริญสังวรบำรุงราษฏร์ ได้แสดงความคิดเห็น ในการคัดค้านการก่อสร้างมัสยิดอำเภอปากคา แต่การประชุมยังไม่ชัดเจนเท่าที่ควร จึงได้นัดหมาย คณะสงฆ์ทุกอำเภอ ได้เข้าร่วมประชุม ในวันที่ 26 กันยายน ท 2559 ที่ผ่านมา ณ วัดโนนคำ ตำบลโสกก่าม อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ ทางด้านกรกต ธำรงวงศ์สวัสดิ์ (ปลัดทรยศชาวพุทธ )ปลัดจังหวัดบึงกาฬ เป็นคนอนุญาตให้ตั้งมัสยิด หนังสือฉบับนี้ได้ถูกเปิดเผยผู้หวังดี อนาคตน่าจะเกิดปัญหา และก็เกิดจริงๆ เนื่องจากปลัดทรยศคนดังกล่าว ปิดเรื่องเงียบ ไม่ได้แจ้งให้ชาวบ้านทราบ เรื่องถึงการสร้างมัสยิด และไม่ได้ขี้แจงชาวบ้านเข้าใจ ว่าเกิดอะไรขึ้น ในพื้นที่ ในฐานะเป็นชาวพุทธ คนแปลกหน้าเข้ามาในท้องถิ่น มีการก่อสร้างมัสยิดแล้ว จะไปทำลายวิถีชีวิต กระทบวัฒนธรรมชาวท้องถิ่น มีการใช้ไมโครโฟน เสียงดัง วันละหลายครั้ง ทำลายวัฒนธรรมท้องถิ่นด้วย เป็นอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินคนในท้องถิ่นด้วย ข่าวว่าจะมีการขอให้ย้ายปลัดจังหวัดบึงกาฬ ออกไปให้พ้นจังหวัดด้วย ข่าวว่าดังกล่าวโดยทั่วไปทางรัฐบาลไม่ค่อยให้ความสนใจมากนัก มีแต่จะสร้างปัญหาให้ชาวพุทธไทย อย่างไม่หยุดหย่อน ไม่ว่าจะเป็น พ.ร.บ.เกี่ยวการเดินทางไปเมืองเมกกะแสวงบุญเช่นกันรัฐบาลส่งเสริมให้กองทุน ให้เงิน มากมาย สน.ช.มีมติให้ผ่านร่าง พ.ร.บ.มัสยิด ให้มีผลเกี่ยวกับกระทรวงมหาดไทย กรมการปกครองเป็นต้น ผู้เสนอร่าง พ.ร.บ.อิสลามคือ นายกรัฐมนตรีแห่งประเทศไทยคนปัจจุบัน เพื่อ สน.ช.พิจารณาให้เร็วที่สุด มีความเห็นอย่างไร ส่งกลับเร็วที่สุดเพื่อ คณะรัฐมนตรีพิจารณา นี้คือลักษณะการเสนอ พ.ร.บ.เป็นกฎหมาย ครับ

ทางด้าน พ.ร.บ.นมัสการสังเวชนียสถานที่อินเดีย พระใบฏีกาคทาวุธ คเวสกธมฺโม หัวหน้าฝ่ายวิชาการ สำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและความมั่นคงแห่งสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เปิดว่าได้ร่วมประชุมกับคณะอนุกรรมาธิการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและท่องเที่ยว สภาวัฒนนิติบัญญัติแห่งชาติ สนช. กรมการศาสนา ศน. และสภายุวพุทธิกสมาคมแห่งชาติ เรื่องการพิจารณาและศึกษาร่าง พ.ร.บ. ส่งเสริมนมัสการสังเวชนียสถาน พ.ศ. โดยมี นายสมพร เทพสิทธา ประธานคณะอนุกรรมการ เป็นประธาน ว่าอาตมาภาพและนายสุระพงษ์ สีหมอก นักวิชาการพระพุทธศาสนา เข้าชี้แจง และเหตุผลเกี่ยวกับร่าง พ.ร.บ. ส่งเสริมนมัสการฯ ซึ่งที่ประชุมมีมติไม่เห็นชอบในการผลักดันร่าง พ.ร.บ.ดังกล่าว โดยนายสมพร เทพสิทธา ให้เหตุผลว่า ชาวพุทธไม่จำเป็นต้องมี พ.ร.บ. ดังกล่าว เหตุผลเดียวกับ นายมีชัย ฤชุพันธ์ กล่าวว่า ถ้าประเทศไทยมีพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติ จะมีผลอันตรายระยะยาว ชาวพุทธอกหักเศร้าใจอีกครั้ง ต่อไปชาวพุทธคงไม่มีอะไรเหลือเลย ทั้งที่เป็นเจ้าประเทศไทย เจ้าของพระพุทธศาสนา พื้นที่ตารางเกือบทุกตารางนิ้วเป็นของชาวพุทธทั้งหมด พวกนั้นมาทีหลัง คอยติดตามข่าวกันต่อไป พี่น้องชาวพุทธอย่าชะล่าใจนะครับ.. รวมตัวกันเพื่อปกป้องพระพุทธศาสนา พวกเราถูกรุกถูกทำลาย มากต่อมากแล้ว ไม่ถามชาวพุทธเลย จะคุ้มครองปกป้องกันอย่างไร..


@@@...ยินดีต้อนรับเมืองรีโน พี่พรทิพย์ บุญทา ควงลูกสาวนันทกา ประจันบาล หรือ บิ๊ม เจ้าของร้านสวัสดี เมืองสปาร์ค กลับสู่เมืองรีโน หลังจากเดินทางกลับเมืองไทยชั่วคราว 2 อาทิตย์ เพื่อจัดสรรสิ่งต่างๆ ให้เรียบร้อยจะได้หมดภาระไปอีกกระทงหนึ่ง เพื่อนๆ ต่างดีใจกันทั่วทราบว่า พี่พรทิพย์ เดินทางกลับมาแล้ว จะได้ร่วมงานกันต่อไป


@@@.งานช้างที่ยิ่งใหญ่ กระฉ่อนทั่วซานตา ครู๊ส ไพรัช แฮมมิ่งตัน หรือกำนันหญิงเมืองซานตาครู๊ส จัดงานฉลองวันเกิดครั้งยิ่งใหญ่ ในวันเสาร์ที่ 1 ตุลาคม 2559 ที่บ้านพักหลังงาม ใกล้กับมหาวิทยาลัยซานตา ครู๊ส ขอเชิญเพื่อนๆ ทุกคนร่วมงานกัน ได้กราบอาราธนาพระคุณเจ้า หลายวัด จำนวน 9 รูป มีพระครูวรสิทธิวิเทศ เจ้าอาวาสวัดพุทธประทีป ซานฟรานซิสโก เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ เพื่อนๆ อย่าลืมเตรียมล้างท้องไว้ล่วงหน้า ได้เลย.


@@@. เฉิดจ้าในสังคมธุรกิจร้านอาหารตลอด ลลิตา สุขสำราญ น้องเจน ห้างหุ้นส่วนร้านอาหารโอชา ที่นครซานฟรานซิสโก เตรียมขยายธุรกิจร้านอาหารอีกสาขา ในตัวเมืองซานฟราน มีหลายสาขา จัดสรรปั้นหุ้นเพื่อความมั่นคงในด้านนี้ครับขอแสดงความยินดีที่ประสบความสำเร็จ ร่ำรวย ยิ่งๆ ขึ้นไป..


@@@.ฝากข่าวจากสภาวัฒนธรรมไทยแห่งแคลิฟอร์เนียภาคเหนือ คณะศิษยานุศิษย์ คณะอุบาสก-อุบาสิกา วัดพุทธประทีป ซานฟรานซิสโก เตรียมการจัดงานใหญ่ตั้งโรงทาน เลี้ยงอาหารกับทุกคน ที่เดินทางมาวัดในวันที่ 16 ตุลาคม 2559 เพื่อเป็นการสร้างทานบารมี ถวายแด่พระครูวรสิทธิวิเทศ หรือ พระมหาสิทธิพร เมธงกโร เจ้าอาวาสในช่วงคล้ายวันเกิด ที่จะถึงนี้ ทราบว่ามีคณะลูกศิษย์ ต่างนำอาหารช่วยกันอย่างเต็มที่ อย่าลืมแวะมาร่วมแสดงความยินดีกับในเวลาดังกล่าว..