บอกข่าวซานฟรานฯ
นายดาบบอกข่าวซานฟราน 24 ตุลาคม 2563

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทร์รามาธิบดีศรีสินทรมหาวขิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ทรงมีพระมหากรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐิน ให้สภาวัฒนธรรมไทยแก่งแคลิฟอร์เนียภาคเหนือ อัญเชิญไปทอดแด่พระสงฆ์ผู้อยู่จำพรรษาครบถ้วนไตรมาสที่วัดพุทธประทีป ซานฟรานซิสโก เมืองซาน บรูโน ประเทศสหรัฐอเมริกา โดย มี นายขเษม แสงสว่าง ร้านฟาร์มเฮ้าส์ นครซานฟรานซิสโก และทีมงานห้างหุ้นส่วนจำกัดทุกสาขาเป็นประธานในพิธี ในวันที่ 25 ตุลาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ทางด้านนางสาววันวิสาข์ วัฒนดำรง ผู้ประสานงาน ร้านฟาร์มเฮ้าส์ วิ่งเข้าวัดขอคำปรึกษากับท่านเจ้าอาวาสบ่อยครั้ง ถือเป็นเรื่องที่ดีจะได้ทำงานประสานงานและเกิดความคล่องตัวมากขึ้น ฝากข่าวประชาสัมพันธ์ถึงบุคคลที่เคารพนับถือ ที่จะเดินทางมาร่วมงานทอดกฐินพระราชทานครั้งนี้ ขอให้ช่วยแจ้งข่าวมาทางบุ๋มด้วยนะคะ จะได้ประสานกับทางวัดต่อไป เบอร์โทร 415 866-7557 หรือจะแจ้งข่าวไปทางก็ได้ 650 615-9528 ขณะนี้ เตรียมจัดสถานที่ ต้อนรับผ้าพระกฐินพระราชทาน อย่างเต็มที่


@@@, เตรียมตัวย้ายกลับไทยเมืองถาวร คุณรังสรรค์ คุณนริศา ปทุมเลิศสุวรรณ บ้านแถวเมืองซานมาเทียว วุ่นวายกับการเก็บข้าวเก็บของขนย้ายสิ่งของออกจากบ้านจนหมดภายในสองวันนี้บ้านที่อยู่อาศัยได้ถูกขายเป็นที่เรียบร้อยแล้ว มีการตกลงราคากันเป็นที่พอใจทั้งสองฝ่ายคือผู้ขายและผู้ซื้อราคาจะเป็นอย่างไรเป็นสิทธิส่วนบุคคล ข่าวว่าพี่ทั้งสองได้เตรียมซื้อตอนโดน์สำหรับเป็นที่อยู่อาศัยมานานแล้ว จ่ายหมดแล้วไม่ต้องกังวลเรื่องใดๆ ทั้งสิ้นและจะเดินทางกลับภายในสิ้นเดือนตุลาคมเพื่อนๆ ที่รู้จักมักคุ้นกัน คงคิดถึงกันแย่เลยอีกปีคงได้พบกันส่วนบุคคลที่สนิทชิดเชื้อ คุณจำเริญ ด่านธนวัฒน์ ก็ช่วยเก็บข้าวเก็บของอย่างไม่ยอมเหน็ดเหนื่อยเพื่อนรักกันจริงแน่นอน


@@@.ทำบุญแล้วสบายใจ คุณหมออาร์ม ชาคริต มรรคสินธ์มูเมนทาเลอร์ พร้อมกับญาติบุคคลที่เคารพนับถือ คุณยุภา แป้นน้อย คุณถวิล แจงจิรวัฒน์ น้อมนำอาหารมาถวายพระคุณเจ้าไม้เว้นแต่วันทำหน้าที่ในฐานะพุทธศาสนิกชนที่ยอมรับนับถือเป็นให้กำลังแก่พระสงฆ์ที่จะอยู่สืบทอดอายุพระพุทธศาสนานาแสนนานขออนุโมทนาด้วย


@@@.อยู่ดีมีสุข คุณสมาน โอลเซนต์ เมืองแว้คคาวิว อดีตมือส้มตำเจ้าของ รางวัลเกียรติยศ อันดับหนึ่งเมื่อสามสิบปีที่ผ่านมาช่วงนี้ไม่ได้ไปไหนเลยอยู่เหย้าเฝ้าเรือนเพื่อนๆ ก็ไม่ค่อยได้เจอกัน ยิ่งโควิด 19 สำหรับเรื่องวัดเรื่องพระ คิดถึง พระคุณท่าน ท่านสิทธิพร เคารพนับถือเช่นเดิมไม่เปลี่ยนแปลง ว่างๆ จะแวะไปกราบท่าน