บอกข่าวซานฟรานฯ
นายดาบงานฉลองสมณศักดิ์สัญญาบัตรพัดยศ
พระครูวรสิทธิวิเทศ ( พระมหาสิทธิพร เมธงฺกโร มิตรวิเชียร) เจ้าอาวาสวัดพุทธประทีป ซานฟรานซิสโก
เลื่อนเป็นพระครูสัญญาบัตรเทียบผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวงชั้นพิเศษ (ทผจล.ชพ)

วันที่ 8 เมษายน 2555