บอกข่าวซานฟรานฯ
นายดาบบอกข่าวซานฟราน 3 ธันวาคม 2559

เป็นข่าวดี ของพี่น้องชาวไทย เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2559 ที่รัฐสภา มีการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ โดยมีนายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภา สนช. เป็นประธาน เพื่อพิจารณาวาระที่ได้รับแจ้งคณะรัฐมนตรี ซึ่งสมาชิกสภามากันครบองค์ประชุม ได้กล่าวว่า วันนี้ในวาระการแจ้งการสถาปนาองค์รัชทายาท ขึ้นเป็นพระมหากษัตริย์ หลังจาก พระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมทิพลอดุลยเดช เสด็จสวรรค เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2559 ก่อนหน้านี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้แต่งตั้ง สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ เป็นองค์รัชทายาทตามกฎมณเฑียรบาล ทั้งนี้หลังจาก สนช.ประกาศอัญเชิญองค์รัชทายาท ขึ้นครองราชย์ เป็น สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ของราชอาณาจักรไทยสืบไป สมาชิก สนช.ได้ยืนขึ้นน้อมเกล้า น้อมกระหม่อม ถวายพระพรชัย สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์ใหม่ โดยพร้อมเพรียงกัน ในเวลา 11.23 น. ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ก่อนปิดการประชุม พระนาม พระเจ้าอยู่หัวพระองค์ใหม่ “คือ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร"

ทั้งนี้ตามรัฐธรรมนูญปี 2557 ที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบัน ระบุหมวดสองเรื่องพระมหากษัตริย์ ให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยปี 2550 หมวด 2 ในมาตรา 23 คือการที่ราชบัลลังก์ว่างลงและเป็นกรณีที่พระมหากษัตริย์ ได้ทรงแต่งตั้งพระรัชทายาทไว้ตามกฎมณเฑียรบาล ว่าการด้วยการสืบราชสันตติวงศ์ พระพุทธศักราช 2467 แล้วให้คณะรัฐมนตรีแจ้งให้ประธานรัฐสภาทราบ และให้ประธานรัฐสภาเรียกประชุมรัฐสภา เพื่อรับทราบ จากนั้นให้ประธานรัฐสภาอัญเชิญองค์พระรัชทายาท ขึ้นครองราชย์ เป็นพระมหากษัตริย์สืบไป แล้วให้ประธานรัฐสภาประกาศให้ประชาชนทราบ เมื่ออ่านตามกฎมณเฑียรบาลแล้ว ไม่เห็นเกี่ยวกับประธานองคมนตรี หรือองคมนตรี หรือ แต่งตั้งผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์แต่อย่างไร พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว ได้ทรงแต่งตั้งรัชทายาทไว้แล้ว ใครอยู่เบื้องหลังการแต่งตั้งผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์...คิดกันดู

@@@.สละความสุขส่วนตัว เข้าสู่ร่มผ้ากาสาวพัตร์ ณัฐวุฒิ ยิ้มสำราญ หนุ่มน๊อต เจ้าของธุรกิจร้านอาหาร Scott Valley –Samta Cruz กราบลาบุคคลที่เคารพนับถือ เพื่อนสนิมมิตรสหาย กรรมใดที่ข้าพเจ้าได้ล่วงเกินท่านต่อหน้าและลับหลังก็ดีขอได้โปรดอโหสิกรรมให้ข้าพเจ้าด้วย เพื่อความบริสุทธิ์แห่งพรหมจรรย์จะเข้ารับการอุปสมบทหมู่ในวันจันทร์ที่ 5 ธันวาคม 2559 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป พร้อมกับพื่อนๆ มี กวิน โหราชัยกุล, ไชยรัตน์ ไชยสิทธิ์ , Alex แจ๊บสัน, มาสเตอร์ไมย สุวรรณี, แจ๊ค สุวรรณี ,บอบี้ เป็นต้น..

@@@.ปลูกต้นไม้เพื่อในหลวง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช ข่าวจากสถานกงสุลใหญ่นครลอสแอนเจลิส นายธานี แสงรัตน์ กงสุลใหญ่ ได้มีโครงการต้นไม้เพื่อความระลึกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ รัชกาลที่ 9 ที่ทรงเสด็จสวรรคต ไปแล้ว ในการนี้ ทางสถานกงสุลได้นโยบายให้ พ่อค้าประชาชน วัดไทย พสกนิกรชาวไทย พร้อมใจกันปลูกในเวลาเดียว คือวันที่ 3 ธันวาคม 2559 เวลาที่ใกล้เคียงกัน รายละเอียดสอบถามตามตามวัดต่าง ๆ ได้..