บอกข่าวซานฟรานฯ
นายดาบบอกข่าวซานฟราน 13 เมษายน 2567

เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2567 ที่ผ่านมา ทางคณะชาวพุทธศาสนิกชน มีทั้งชาวไทย ชาวลาวชาวม้ง ได้ร่วมกันจัดงานประเพณีสงกรานต์ ขึ้นที่วัดพุทธประทีป เมอร์เสด เมืองเมอร์เสด รัฐแคลิฟอร์เนีย มีพี่น้องชาวพุทธเดินทางมาร่วมงานกันคับคั่ง ประเพณีสงกรานต์ ทางองค์กรยูนิสโก้ UNESCO ได้ประกาศยอมรับ ประเพณีสงกรานต์มีความสำคัญต่อมวลมนุษยชาติที่เกิดมาในโลกนี้ ที่ร่วมกันสร้างความเป็นปึกแผ่นมาเพราะประเพณี ที่ทุกคนยอมรับ ยอมปฏิบัติสืบสานกันมายาวนาน สมควรได้รับการยกย่องให้มวลชนชาติได้รับรู้รับทราบด้วยกัน เดือนเมษายน ตั้งแต่วันที่ 13-14-15 เมษายนเป็นวันสำคัญยิ่งต่อชาวเอเชีย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ประเพณีไทย ลาว เขมร พม่า และเวียดนาม มีการจัดกิจกรรมประเพณีของตนเอง ว่า เป็นวันขึ้นปีใหม่ มานับร้อยปีขึ้นไปทุกคนยอมรับและปฏิบัติมาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน แต่ทางองค์กร UNESCO ยังมิได้ประกาศรับรองเป็นเอกสาร แต่ในปีนี้ทางองค์กร ได้ประกาศรับรองแล้วและประกาศให้ชาวโลกรับรู้กันทั่ว ว่าเดือนนี้มีความสำคัญต่อชาวเอเชียตามประเทศที่กล่าวมาแล้ว ประเทศไทยก็เป็นประเทศหนึ่ง ที่ได้ประกาศว่า 13-14-15 เมษายน เป็นวันขึ้นปีใหม่ ของไทยมาเมื่อร้อยกว่าปีที่ผ่านมา สมัยจอมพล ป. พิบูลย์สงคราม ได้ประกาศเป็นเอกสาร เป็นที่รู้กันทั่วไประหว่างชาวไทย มีเอกลักษณ์ เป็นของตนเอง มีประเพณีเป็นของตนเอง คือประเพณีไทยวันสงกรานต์ มีการทำบุญวันขึ้นปีใหม่ มีการทำบุญตักบาตร การทำบุญถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์ ทำบุญอุทิศไปให้ไปบุคคลที่ล่วงลับไปแล้ว และร่วมกันการสรงน้ำรูปพระพุทธรูป และสรงน้ำพระสงฆ์ การรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ เป็นต้น การจัดกิจกรรมวันสืบสานประเพณีสงกรานต์ได้สร้างความสนุกสนานบันเทิงใจให้กับทุกคนที่เดินทางมาราวมงาน มีการเล่นน้ำสาดน้ำกันอย่างสนุกสนาน ปี หนึ่งมีครั้งเดียวเท่านั้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง พ่อตู้ แม่ตู้ ซึ่งมีความเคร่งครัดในประเพณี ต่างนำพาลูกหลานลูกเล็กเด็กแดงมาร่วมทำบุญรักษาประเพณี และสาดน้ำกันอย่างสนุกสนาน และจบลงด้วยการขอขมาซึ่งกันและกัน ไม่ถือโทษโกรธ ให้อภัยซึ่งกันและกัน ยกมือ บ้ายย .. ลาก่อนเดินทางกลับบ้านใครบ้านฉันอย่างมีความสุขใจยิ่งนัก งานรักษาสืบสานประเพณีไทยทั้งเดือนเมษายน ได้แยกย้ายกันจัดตามสถานที่ต่างๆ จนถึงสิ้นเดือนคอยติดตามข่าวกันต่อไป


@@@, ประกาสงกรานต์ ปีมะโรง 2567 วันที่ 13 เมษายน 2567 เป็นมหาสงกรานต์เวลา 22 นาฬิกา 17 นาที และ 24 วินาที นางสงกรานต์ชื่อ มโหธรเทวี ทรงพาหุรัตน์ทัดดอกสามหาว มีแก้วนิลรัตน์ เป็นอาภรณ์ ภักษาหาร เนื้อทราย พระหัตถ์ขวา ทรงจักรพระหัตถ์ซ้ายทรง ตรีศูล เสด็จ ไสยาสน์ลืมเนตร มาบนหลังนกยูง วันอังคาร เป็นวันธงไชย วันพฤหัสบดี เป็นวันอธิบดี วันจันทร์ เป็นวันอุบาทว์ วันเสาร์เป็นวันโลกาวินาศวันมงคลคือวันอังคารธงไชย และวันพฤหัสบดี เป็นวันมงคล เหมาะสมแก่การประกอบกิจการงานมงคล ขึ้นบ้านใหม่ เปิดร้านใหม่ หรือเปิดธุรกิจใหม่ทุกชนิด บวงสรวงเทพยดา ประกอบพิธีอันเป็นมงคล ทุกชนิด หรือเพื่อให้เกิดความมั่นใจมากขึ้น กรุณาสอบถามครูอาจารย์ที่มีความรู้ในด้านนี้อีกครั้งหนึ่งก็ได้ พบกันใหม่ฉบับหน้า