บอกข่าวซานฟรานฯ
นายดาบบอกข่าวซานฟราน 30 พฤศจิกายน 2562

หากจะพูดถึงความไม่ประมาท ส่วนใหญ่จะเข้าถึงความประมาทในการขับรถสัญจรไปมา หรือการทำงานซึ่งความไม่ประมาทลักษณ์นี้ให้ชื่อว่าความไม่ประมาท ในการดำเนินชีวิต ซึ่งสำคัญมากเพราะว่าทำให้เสียหายหรือเสียชีวิตได้ จึงเป็นการเตือนกันหรือรณรงค์เพื่อใก้มีสติอยู่ตลอดจะได้ปลอดภัย แต่ความไม่ประมาทอีกประการหนึ่งซึ่งสำคัญเช่นเดียวกันนั่นคือ ความไม่ประมาทในชีวิตทุกคนเกิดมาด้วยอำนาจบุญเก่าที่เคยสะสมไว้ในชาติก่อน หากชาตินี้เกิด เช่นฐานะดี หน้าตาดี หรือการศึกษาดี แสดงว่าทำบุญมาดีบุญจึงเป็นเครื่องประกันชีวิตประกันความดีทั้งหลายได้ทั้งชาตินี้และชาติ ดังนี้ น อปฺปมา จ ธมฺเมสุ แปลว่า ไม่ประมาทในธรรมทั้งหลาย ชีวิตมีความสุข


@@@. ภาระหน้าที่รัดตัว นายชยวัชช์ ยิ้มสำราญ ประธานสภาวัฒนธรรมไทยแห่งแคลิฟอร์ภาคเหนือ หลังจากเสร็จงานลอยกระทงแล้วกราบลาพระอาจารย์แล้วต้องรีบกลับเข้าสำนักงานใหญ่ที่บริเวณเมือง Hayword มีงานคั่งค้างอยู่เต็มแวร์เฮาส์ ได้สนทนากับเพื่อนนิดหน่อยก่อนกลับไปลุยงาน จนมีเสียงแซว ท่านประธานฯ ขยันจริงๆ


@@@. กลับไปปฏิบัติศาสนกิจที่ประเทศไทยชั่วคราว ระหว่างวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 ถึงวันที่ 4 ธันวาคม 2562 เป็นเวลา 7 วัน พระครูวรสิทธิวิเทศ เจ้าอาวาสวัดพุทธประทีป ซานฟรานซิสโก พร้อมกับพระอนุจร พระภูริปญฺโญ ภิกขุ และคณะเดินทางไปยังสนามบินนครซานฟราน เพื่อขึ้นเครื่องบินสายการบินอีว้าแอร์ไลน์ มุ่งตรงไปยังกรุงไทเปประเทศใต้หวัน พักแวะเครื่อง 3 ชั่วก่อนบินต่อไปยังสนามบินสุวรรณภูมิประเทศไทย พักที่สนามบิน 4 ชั่วโมง หลังจากเดินทางร่วมกับคณะไปยังจังหวัดเชียงราย เพื่อลงนามเอ็มโอยูกับสถาบันเพื่อการศึกษาแห่งหนึ่ง ในโครงการช่วยเหลือเด็กเรียนดีแต่ยากจน และเด็กยากจนจริงไม่มีแม้แต่เสื้อผ้า ลูกศิษย์ลูกหาอยากพบกับพระอาจารย์ ต้องอดใจรอก่อน คงไม่นานท่านคงกลับมารายละเอียดการเดินทางอย่างไรจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง


@@@. รุ่นน้องรุ่นใหม่ไฟแรงฉุดไม่อยู่ คุณเกษม แสงสว่าง หนุ่มจากที่ราบสูง ภูกะดึง จังหวัดเลย เรียนจบการศึกษาจากสถาบันแห่งหนึ่งแถบนครซานฟรานซิสโก และมีประสบการณ์ในการทำงานขณะเรียนหนังสืออยู่เป็นบุคคลที่มีความคิดสร้างสรรค์ชอบช่วยเหลือสังคม มีเพื่อนฝูงหัวใจเดียวกันจัดงานกิจกรรมแต่ละครั้งได้รับการสนับสนุนจากคนท้องถิ่นและคนรุ่นใหม่อย่างดีเปิดธุรกิจร้านอาหารไทยสำหรับชาวต่างชาติ หลายสาขา ลูกค้าชาวต่างชาติ ให้สนับสนุน เตรียมจัดกิจกรรมการเผยแพร่วัฒนธรรมไทยและงานอื่น เดี๋ยวกับประเพณีวัฒนธรรมไทยในเร็วๆ นี้ คอยติดตามถามข่าวกันเอง พบกันใหม่ฉบับหน้า