บอกข่าวซานฟรานฯ
นายดาบบอกข่าวซานฟราน 6 กรกฎาคม 2562

เป็นข่าวเศร้าใจ ของชาวพุทธทั่วโลก เมื่อเจ้าพระคุณสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ อดีตเจ้าอาวาสวัดพิชยญาติการาม วรวิหาร อดีตกรรมกรรมการมหาเถรสมาคมปฏิบัติศาสนกิจจวบจบวาระสุดท้าย ลมหายใจเพื่อบาลี พระพุทธศาสนา และวิปัสสนาภาวนา ได้ละสังขารไปอย่างสงบเมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2562 ทางด้าน พระเทพสุวรรณเมธี (พระมหาสุชาติ กิตติปญโญ) เจ้าอาวาสวัดสุวรรณาราม รองเจ้าคณะกรุงเทพมหานคร ในฐานะผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มจร วิทยาลัยเขตบาลีศึกษาพุทธโฆษกนครปฐม เปิดเผยว่า การมรณภาพของสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ (สมศักดิ์ อุปสโม) อดีตเจ้าอาวาสวัดพิชยญาติการาม กรรมการมหาเถรสมาคม เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2562 นับเป็นการสูญเสียพระมหาเถรที่มีความรู้ เชี่ยวชาญ ด้านการศึกษาพระบาลี และด้านการวิปัสสนา ท่านเจ้าคณะรอง กทม. กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า เจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ ได้เดินทางไปปฏิบัติศาสนกิจ เป็นประธานเปิดโครงการปฏิบัติธรรม เจ้าคณะปฏิบัติธรรมคณะสงฆ์หนกลาง ณ พุทธมณฑล อ.พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม หลังจากนั้นได้เดินทางไปเยี่ยมผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิต ในวันปิดการเรียนการสอนสัปดาห์แรก ประจำปีการศึกษา 2562 ชมการเรียน การสอนหลักสูตรปริญญาเอก สาขาพระไตรปิฎก วิปัสสนาภาวนา โครงการศึกษาภาษาบาลี ภาษาของพระพุทธเจ้า และได้เป็นประธานสงฆ์ร่วมฉันภัตตาหารเพล พร้อมกับคณาจารย์ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และนิสิตวิทยาเขตบาลีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม ภาคบ่ายได้เดินทางไปเป็นประธานประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยเขต มีวาระที่สำคัญหลายอย่างด้วยกัน.. ตั้งแต่ปี 2554 เป็นต้นมา เจ้าประคุณสมเด็จ อาพาธด้วยโรคไตเข้ารับรักษาตามสภาพของอาการ และยังคงปฏิบัติหน้าที่อย่างปกติตลอดระยะเวลา 8 ปี สาเหตุของการมรณภาพ เกิดอาการหัวใจขาดโลหิตเฉียบพลัน และถึงแก่มรณภาพด้วยอาการอันสงบ ที่โรงพยาบาลกรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน ในเวลา 17.24 น. สิริรวมอายุได้ 78 ปี 4 เดือน 58 พรรษา ครับ


@@@.ข่าวยังไม่เงียบ ทยอยออกมาเรื่อยๆ เกี่ยวกับกฎหมายซับซ้อนกับกฎหมายของประเทศไทย ประชาชนชาวไทยค่อนประเทศยังไม่รู้เลยว่ามีกฎหมายซับซ้อน กับกฎหมายของประเทศไทยที่ออกมาอย่างเงียบจากคณะผู้ออกกฎหมาย สนช หรือ สมาชิกตั้งหน้าตั้งตา ออกกฎหมาย มากกว่า 440 กว่า ฉบับ แต่ละฉบับออกมากดข่มแหง สวนทางกับปะชาชน กดหัวประชาชน ไม่เห็นประชาชน ยิ่งออกกฎหมายซับซ้อน กับกฎหมายของไทยมาก่อน คดีความของคนต่างชาติ ไม่ได้ใช้กฎหมายไทย มีใครรู้บ้างคนมีอำนาจตางปิดกันเงียบ ต้องช่วยกันสอดส่อง อะไรเกิดขึ้นบ้าง


@@@. ฝากข่าวประชาสัมพันธ์ ขอเชิญร่วมงาน วันเข้าพรรษา และวันอาสาฬหบูชา ทำบุญตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้ง และทอดผ้าป่าสามัคคี สมทบทุนสร้างอาคารประดิษฐานสถาน พระพุทธมหาปฏิมากร หลวงพ่อทองคำ วัดไตรมิตร ฯ ที่นำมาประดิษฐานบนยอดเขา ซานตา ครู๊ส บริเวณ วรสิทธิ เซ็นเตอร์ ในวันที่ 14 กรกฎาคม 2562 ตั้งแต่ เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป ณ วัดพุทธประทีป ซานฟรานซิสโก เมืองซาน บรูโน รัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา สอบถาม 650 615-9528