บอกข่าวซานฟรานฯ
นายดาบบอกข่าวซานฟราน 24 พฤษภาคม 2557

ในฉบับนี้นายดาบจะพาคุณผู้อ่านไปพบกับหลากหลายบรรยากาศของชุมชนไทยในซานฟรานซิสโกกันครับ