บอกข่าวซานฟรานฯ
นายดาบบอกข่าวซานฟราน 1 มิถุนายน 2562

ความยุติธรรมอยู่ที่ไหน เสียงคำเล่าลือจากนครลอสแอนเจลิส ได้ประกอบอาชีพที่สหรัฐอเมริกา เป็นเวลา 18 ปี ในด้านการค้าขายอาหารไทย ได้ให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการเมืองแห่งประเทศไทย ว่าขาดความยุติธรรม เอาเปรียบกันทุกวิถีทาง ปากบอกให้รักษากฎหมาย แต่ในคณะพรรคของตนเอง ออกกฎหมายเอาเปรียบ เช่นออกกฎหมายนิรโทษกรรมตนเอง เพื่อให้ตนเองและคณะพ้นผิดการเลือกตั้งแจกเงินชาวบ้านให้มาเลือกตั้งพรรคพวกของตนเอง แต่พอพรรคแจกเงินบ้างหาว่าผิดกฎหมายใช้อำนาจของตนเองข่มขู่ชาวบ้านให้เลือกตั้งพรรคของตนเอง คณะกรรมการกลาง ดูแลการเลือกตั้ง กลับพิมพ์บัตรเกิน 4 ล้านใบ โกงกันแบบนี้ยังมีหน้าจะกลับเป็นนายกรัฐมนตรีอีก

ตามหลักทางพระพุทธศาสนา ขาดหลักธรรม 2 ข้อคือ หิริ ความละอายแก่ใจ โอตตัปปะ ความเกรงกลัวผิด บุคคลใดไม่มีหลักธรรม 2 ข้อนี้ เป็นอันตรายมาก จะพาให้ประเทศชาติล่มสลายอย่างแน่นอน ประชาชนเดือนร้อนทุกหย่อมหญ้าคอยติดตามข่าวกันต่อไป


@.คุณครูมาแล้วจ้า คุณสกุลโชติ แก้วหย่อง หรือครูแทน จากคณะวิทยาลัยดุริยางค์ศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เพิ่งลงมาจากเครื่องบินที่สนามบินนครซานฟรานซิสโก เพื่อมาทำหน้าที่เป็นครูอาสาสมัครสอนดนตรีพื้นบ้าน เช่น พิณ แคน โหวดโปงลาง กลองยาว และอีกหลายชนิด เป็นบุคคลที่มีความชำนาญมากและสอนภาษาไทย ฝากข่าวประชาสัมพันธ์ถึง พี่น้องชาวไทยที่มีลูกหลานสนใจ อยากจะให้ลูกหลานได้เรียนรู้เครื่องดนตรีเรียนภาษาติดต่อสมัครได้ที่ วัดพุทธประทีป ซานฟรานซิสโก หรือสอบถามได้ที่ 650 615-9528 เรียน วันพฤหัสบดี วันศุกร์ วันเสาร์ และวันอาทิตย์ สอบถามกันเองนะครับ


@.งานศาสนกิจมาก พระครูวรสิทธิวิเทศ เจ้าอาวาสวัดพุทธประทีป ซานฟรานซิสโก เมืองซานบรูโน เดินทางมีคิวยิ่งกว่าดารา ลูกศิษย์ไปหาที่วัดไม่พบ ท่านขอฝากว่าจะกลับถึงวัดในวันที่ 3 มิถุนายน 2562 ช่วงนี้เดินทางไปเป็นกรรมการควบคุมบาลีสนามหลวง และเดินทางไปประชุมสามัญประจำปี ที่วัดสัทธาธรรม เมืองแซนแอนโทนิโอ รัฐเท็กซัส กลับมาแล้วถึงซานฟรานรับอาราธนานิมนต์เปิดร้านอาหารไทยที่ซานฟราน และเมืองริโนและมาทำบุญขึ้นบ้านใหม่ ของคณะกลุ่มแม่บ้านวันจันทร์ เตรียมพาคณะขึ้นเขาปรับปรุงสถานที่สร้างอาคารบนยอดเขา อยากปรึกษา สนทนาส่วนตัว โทรไปแจ้งล่วงหน้า ช่วงนี้งานมากหน่อยแค่นั้นเอง


@.ฝากประชาสัมพันธ์ล่วงหน้า ขอเชิญร่วมงานทำบุญวันเข้าพรรษา วันอาสาหบูชา ทำบุญตักบาตร เวียนเทียนองค์ปฏิมากร ในวันที่ 14 กรกฎาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป


@.ฝากข่าวจากไก๊ด์กิตติมศักดิ์ แจ้งเตือนลูกทัวร์ที่เดินทาง มาเที่ยวนครซานฟรานซิสโกสถานที่ท่องเที่ยวทุกแห่งให้ระมัดระวังแก๊งต่างๆ ที่กระจายกระจายอยู่สถานที่สำคัญมิให้วางกระเป๋า ทุกชนิดวางในรถหรือเก้าอี้ เวลาทานอาหาร ต้องไว้ติดตัวและช่วยกันดูเพื่อนผู้เดินทางด้วยและอย่าได้นำกระเป๋าไว้ในรถเป็นอันขาด จะล่อสายตาของนักโจรกรรม ใครมีเพื่อนมีลูกมีหลานช่วยบอกกันด้วยได้บุญมากเลย