บอกข่าวซานฟรานฯ
นายดาบบอกข่าวซานฟรานฯ 1 กรกฎาคม 2556

คำว่าพระอรหันต์ ก็ดี พระอริยะก็ดี ที่หลายคนกำลังข้อสงสัยว่า พระภิกุรุปใดเป็นพระอรหันต์ รูปใดไม่เป็นพระอรหันต์ มาทบทวนความรู้กันดีกว่า พระอรหันต์ มี 4 แบบ สุขวิปัสโก คือหมดกิเลสแล้ว แต่ไม่มีความรู้พิเศษ เห็นผี เทวดาไม่ได้ ได้ปลงสังขาร ให้อารมณ์หยุดอยาก ไม่อยากเกิด ไม่อยากมี ไม่อยากเอาดีกับทางโลก เพราะว่ามองเห็นว่าเมื่อยังเกิด ตราบใด ก็ยังทุกข์ตราบนั้น ท่านเลยเบื่อเกิด ทั้งเบื่อเกิดเป็นมนุษย์ เทวดา พรหม ท่านไม่เอาด้วย สิ่งที่ต้องการคือ พระนิพพานเท่านั้น , เตวิชโช คือพระอรหันต์ ผู้ทรงวิชา 3 คือ หูทิพย์ รู้เรื่องราวอดีต ปัจจุบัน อนาคต,ระลึกชาติได้และพระอรหันต์ผู้ทรงอภิญญาหก คือ แสดงฤทธิ์ได้, มีหูทิพย์, มีตาทิพย์ ระลึกชาติได้,รู้ความคิดของคนอื่น,ทำความอยากให้สิ้นไปหมดกิเลส นี่เป็นส่วนหนึ่งได้พูดอย่างย่อ จะได้ไม่เข้าใจผิด เพราะว่าคนส่วนมากคิดว่าพระอรหันต์จะต้องเป็นพระมีฤทธิ์เหมือนกันทุกองค์ ความจริงพระอรหันต์ไม่ใช่จะมีฤทธิ์มีเดช เหมือนกันหมดตามที่กล่าวมา การที่จะเป็นพระอรหันต์ได้ ต้องตัดรูปราคะ อรูปราคะ คือใช้ปัญญาพิจารณาว่า เราจะไม่หลงในรูป ในเสียง ในกลิ่น ในรส เป็นต้น ตัดมานะการถือตัวตนเราดีกว่าเขา เลวกว่าเขา เสมอเขา


@@@.วิธีพิสูจน์พระอรหันต์ ว่าพระภิกษุรูปเป็นพระอรหันต์ หรือไม่อย่างไร มองจากข้างนอกไม่มีเครื่องหมายใด ๆ บ่งบอก พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่า “ ก่อนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในพระธรรมวินัย ย้อมพยากรณ์อรหันตผลว่า ข้าพเจ้ารู้ชัดว่า ชาติสิ้นแล้ว พรหมจรรย์ อยู่จบแล้ว กิจอย่างอ่านไม่มีแล้ว ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย พวกเธออย่ายินดี อย่าคัดค้าน คำกล่าวพระภิกษุรูปนั้น อารมณ์ที่เห็นแล้ว ได้ยินแล้ว ทราบในอารมณ์ รู้ชัดในอารมณ์ จิตของผู้มีอายุ ผู้รู้เห็น อย่างไรเล่า จึงหลุดพ้นจากอาสวะ ไม่ยึดมั่น รู้แจ้งในสังขาร รู้แจ้งในสัญญา รู้แจ้งในวิญญาณ รู้แจ้งปราศจากความน่ารัก ทราบชัดจิตของเราหลุดพ้นแล้ว หาอ่านเพิ่มเติมได้ ที่ สูตร อุ.ม. (167-171) ตบ 14,123-127 ตท 14,104-ตอ. MLS. !!! : 81-85 ที่เป็นข่าวคราวตามหน้าทีหนังสือพิมพ์ว่าเป็นพระอรหันต์เห็นทีจะไม่ใช่เสียแล้ว พระอรหันต์สะพายกระเป๋าหลุยส์ ราคาแพง ยี่ห้อดังใส่แว่นตาดำเรแบนด์ ซื้อเครื่องบินแจ๊ค มีรูปของตนเองติดอยู่ น่าจะเป็นอรหันซ้าย อรหันขวา ตามกระแส ดอกเตอร์เถื่อนจบมาไหนไม่มีในระบบมหาวิทยาลัย หลอกคนอื่นได้ชั่วคราวเท่านั้น หน้าแตกอายเค้าไหม.. พูดอยู่ได้ดูแลพระอริยะ.....ใกล้ชิดกับพระอริยะ.. รับใช้พระอริยะ.. เท็จจริงประการใด หันมาช่วยกันศึกษาเรียนธรรมะกันมาก ๆ จะได้ไม่ถูกหลอกไงล่ะ.


@@@.บุญอย่างมีเหตุ มีผล บุญหล่นทับชาวไทยหลายเมือง พี่วีรชน – กฤตยา ศรีประยูร หรือรู้จักกันในนามพี่จิ๋ว เจ้ากิจการร้านอาหารไทย Thai Bristho !! เมืองมอนเทอร์เลย์ ทราบว่า ท่านพระครูวรสิทธิวิเทศ หรือท่านพระอาจารย์พระมหาสิทธิพร แห่งวัดพุทธประทีป ซานฟรานซิสโก ปัดฝุ่นโครงการในเชิงรุก ออกเยี่ยมเยียนโปรดพุทธศาสนิกชน เยี่ยมลูกศิษย์ตามหัวเมืองต่าง ๆ เรียกว่าธรรมยาทตรา ธรรม 5 นาที ให้เป็นข้อคิดในฐานะเป็นพุทธศาสนิกชน มีพระเถระเดินทาง เช่น พระครูประโชติวุฒิคุณ เจ้าอาวาสวัดนาคูโมทนามัย, พระครูรัตน์พรหมคุณ เจ้าอาวาสวัดบางแก้ว, พระครูสมุห์นิกร วัดท่าลาดใต้ จังหวัดฉะเชิงเทรา,พระครูภัทรวีราภรณ์ เจ้าอาวาสวัดม่วง อยุธยา, แล้วมีคณะผู้ติดตามอีหลาย เช่น นายชยวัชช์ ยิ้มสำราญ รองประธานสภาวัฒนธรรมไทยภาคเหนือ,คุณสุวรรณี จากประเทศไทย เป็นต้น เมื่อพระเถระ เดินทางไปถึงที่ร้านได้รับการถวายการต้อนรับจัดน้ำร้อนน้ำชา ภัตตาหารไว้พร้อม มีพี่จิราพร อุดมศรี พี่ตุ๊กตา ร้าน เลมอนกราส ,วีรชน ศรีประยูร,คุณเชอร์รี –คุณปุ๊ก,คุณรวีวรรณ –ปราโมทย์ ศรีศรากร,คุณเล็ก ร้าน แปซิฟิค Grove ,คุณวิไลรัตน์ ฉัตรเจริญสุข,คุณดุสิต พันธ์มณี ,คุณสมสวย หรือน้องทราย,คุณเกศวรา ชัยชนะ,คุณอ้อย ประเสริฐ,คุณน้อย- ธนัญธร หล่อสำราญ และลูกสาว และอีกหลายท่าน ทราบข่าวพระจะมา ก็ทำอาหารหวานคาว มาถวายเป็นการทำหน้าที่แบบอย่างของพุทธศาสนิกชน พี่จิ๋ว กฤติยา น้องทรายตื่นเต้น ดีใจมาก บอกกับเพื่อนบ้าง คนรู้จักบ้าง บุคคลที่เคารพนับถือ ชักชวนกันมา พระอาจารย์สิทธิพร จะมา พร้อมกับพระเถระหลายรูป มาโปรดมาเยี่ยมพวกเราถึงที่ร้าน จะรับบุญกัน ใครได้ยินก็ชื่นใจ ขออนุโมทนา บางคนติดทำงานไม่ได้ ก็ยกมือสาธุ แค่นี้ได้บุญแล้ว สำหรับพี่จิ่ว ขอเข้าครัวทำอาหารเมนูพิเศษถวายพระคุณเจ้า น้องทราย พี่เปียก,พี่ดุสิต,พี่วีรชน คอยอำนวยความสะดวกด้านนอกจัดโน้นจัดนี่ ถึงเวลาพร้อมใจกันถวายภัตตาหาร โดยมีพี่จิ่วกล่าวนำถวายกับเพื่อน ๆ ว่าตามพระสงฆ์ หลังจากที่พระสงฆ์ฉันภัตตาหารเสร็จก็รับศีลรับพรกันตามประเพณี ท่านพระครูรัตน์พรหมคุณ เจ้าอาวาสวัดบางแก้ว เจ้าของรายการธรรมะยามเช้าเสียงตามสาย ที่ออกอากาศทางสถานที่วิทยุ ระบบ A.M.และ F.M. 96.07 ทุกวัน ท่านได้กล่าวว่า ขออนุโมทนาขอบคุณ เจ้าของร้านและทุกคนที่อยู่นะที่นี้ ได้ร่วมกันสร้างความดี น้อมนำอาหารมาถวายพระสงฆ์ซึ่ง เดินทางมาจากที่ไกลถึงประเทศไทยมาประชุมที่นครวอชิงตัน ดี.ซี. มาตรงนี้ ได้ เพราะมีผู้นำคือ พระครูวรสิทธิวิเทศ เจ้าอาวาสวัดพุทธประทีป ซานฟรานซิสโก ท่านเป็นพระเถระเป็นที่เคารพนับถือของศิษยานุศิษย์มากมายทั่วแคลิฟอร์เนีย ซานฟรานซิสโก ที่ทุกคนรู้จักท่านเป็นอย่างดี ภัตตาหารที่นำมาถวายถือว่าเป็นสิ่งมีคุณค่าทางร่างกายและจิตใจ ตั้งใจทำมาอย่างดี ถ้าคนเราถ้าขาดอาหารชีวิตจะอยู่ลำบากจะเกิดความเดือนร้อน พระพุทธเจ้า ทรงตรัสว่า พระพุทธศาสนาไม่เสื่อม แต่คนไม่ค่อยรู้จักคำสอนศาสนา ไม่รู้จักบำรุงพระพุทธศาสนา ศาสนาของพระองค์จะแผ่ไปทั่วต้องอาศัยพุทธบริษัท 4 คืออุบาสก-อุบาสิกา ภิกษุ – ภิกษุณี หรือแม่ชี เป็นหลัก ทุกท่านมีส่วนร่วมด้วยช่วยกันดูแล พร้อมกันนี้ ท่านเจ้าอาวาส ยังขอให้พุทธศาสนิกชน ตั้งสติกันให้ดี ให้คิด ให้ทำ พูดดี อยู่อย่างมีสติ มีความมั่นคงในหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนา สิ่งใดไม่รู้ต้องศึกษาเพิ่มเติม เรียนจากผู้รู้ ก็จะเป็นประโยชน์ทั้งสองฝ่าย สุดท้ายกรวดน้ำรับพรเป็นรับของที่ระลึก อยู่สนทนากันอีกพักใหญ่ ก่อนแยกย้ายกลับบ้าน บ้านฉัน แบกบุญกลับไปฝากคนทางอีกหลายบุงกีทีเดียว


@@@.ในสังคมเฟ๊คบุ๊คที่กระจายไปทั่ว เด็กไทย....เกลียดความเป็นไปไทย ได้รับการตอบสนองอย่างกว้างขวาง เกลียดความเป็นไทย เกลียดความเป็นวัฒนธรรมไทย เกลียดภาษาไทย.. อ้าวแล้วกัน แต่ดันมาเกิดเป็นคนไทย.....ในครอบครัวไทย ในวัฒนธรรมไทย เกิดผิดที่ซะแล้ว.. ข่าวนี้ได้รักการเปิดเผยเป็นตัวเป็นตน ทางเฟ๊คบุ๊ค ออกอากาศทาง Voice Tv โดย มีหม่อมหลวงณัฏฐกรณ์ เทวกุล หรือคุณปลื้ม เป็นพิธีกรในงายการ ภายในคลิปที่คุณปลื้มกำลังสัมภาษณ์ นายเนติวิทย์ โชติภัทรไพศาล เลาขาธิการสมาพันธ์นักเรียนไทยเพื่อการปฏิวัติระบบการศึกษา โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดม ศึกษาพัฒนาการในประเด็นกับแนวทางในการปฏิรูปการศึกษาของนักเรียนไทย โดยพิธีกรคุณปลื้มถามว่า “ กฏระเบียบอะไรที่ไม่เป็นธรรมสำหรับนักเรียน โดย นายเนติวิทย์ ให้คำตอบว่า “ ตนไม่ชอบระบบของมันที่ ต้องมาอ้างว่าความเป็นไทย อะไรก็อ้างความเป็นไทย สัมมาคารวะ ต้องแบบนี้ วุ่นวายไปหมด ผมไม่ชอบ หลังจากพิธีกรคุณปลื้มถามต่อไปว่า แล้วขั้นตอนจะทำอย่างไร ถ้าหลังจากนี้สามารถไว้ผมยาวได้ นายเนติวิทย์ ตอบว่า ยกเลิกความเป็นไทย ที่เขาสร้างขึ้นมา ผู้ชมคลิปดังกล่าวได้แสดงความคิดเห็นและวิพากษ์วิจารณ์กันไปต่าง ๆ นานา เช่นเสียใจ มากมั้ย ที่เกิดมาบนพื้นแผ่นดินไทย ??? อึดอัดมากไหม ที่ต้องดำเนินชีวิตด้วยวัฒนธรรมแบบไทย ??? เกลียดตัวเองมากไหม ที่ต้องพูดภาษาไทย ???? ถ้ามันเป็นแบบนี้ นายเนติวิทย์ โชติภัทรไพศาล ต้องรีบย้ายไปอยู่ประเทศอื่น และเวลาโตไปก็จะให้สังคมเสื่อมเสีย ในความคิดอย่างนี้แหละ ต่อไปคงเป็นแกนนำส่งเสริมอะไรที่ผิด.. ๆ บางคนได้แสดงว่า เด็กคนนี้ น่าจะเป็นโรคจิตอ่อน ๆ ก่อนกำหนด คงจะต้องให้ผู้ชมรายการช่วยกระซิบย้ำเตือน ไปพบแพทย์ด่วน ลักษณะอย่างนี้ เราเกิดในประเทศที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยวัฒนธรรมอย่างดีงาม โดยเฉพาะในต่างประเทศ ชาวต่างประเทศ ต่างชื่นชม ต่างยอมรับวัฒนธรรมของไทย อย่างดียิ่ง เด็กเกิดใหม่รู้จักสัมมาคารวะ อ่อนน้อมถ่อมตน ยิ้มแย้มแจ่มใส อาหารไทยก็เป็นวัฒนธรรมไทย มวยไทยก็เป็นวัฒนธรรมไทย เดินตามหลังผู้ใหญ่หมาไม่กัด เอาง่ายชื่อ – นามสกุล ที่ตั้งอยู่ ก็เป็นวัฒนธรรมไทย ถ้าเช่นนั้นต้องเปลี่ยนทันที หรือไม่ก็ออกประเทศซะ จะได้หมดห่วง .. ขณะนี้ความรู้สึกของพ่อแม่ จะเป็นอย่างไร ทรัพย์สินเงินทอง ที่ให้จ่ายทุกวันนี้ มิใช่วัฒนธรรมไทยหรือ ทำเป็นหลงระเริงในวัฒนธรรมตะวันตก ไม่เห็นจะเรียบร้อยตรงไหน ผมยาวเป็นฮิบปี้ เอากางเกงพ่อมานุ่ง อะไรทำนอง ขอฝากข่าวไปยังหนู ทั้งหลาย รีบร้อน ใจเย็น ๆ อนาคตยังอีกยาวนาน...พอเรียนจบมัธยมหรือมหาวิทยาลัยค่อยว่า... พบกันใหม่สวัสดี...