บอกข่าวซานฟรานฯ
นายดาบ



บอกข่าวซานฟรานฯ 17 สิงหาคม 2556

วันนี้นายดาบจะพาผู้อ่านหนังสือพิมพ์ไทยแอล.เอ. ไปพบบรรยากาศของนครซานฟรานฯ กันครับ