บอกข่าวซานฟรานฯ
นายดาบบอกข่าวซานฟราน 20 ตุลาคม 2561

เป็นข่าวใหญ่ในวงการพระพุทธศาสนา เมื่อรัฐสภาอเมริกันประกาศ การทำสมาธิทางพระพุทธศาสนา เป็นวาระแห่งชาติ ของประเทศสหรัฐอเมริกาไปแล้ว เมื่อนายทิม สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ชองรัฐโอไอโอ เป็นผู้เสนอต่อสมาชิกคองเกส ก่อนการประชุม จะมีการทำสมาธิตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา เป็นเวลา 3 นาที นายทิม กล่าวว่าเป็นสิ่งที่ดี สำหรับการทำสมาธิ ทำให้จิตใจสงบ มีปัญญามากขึ้นต่อไปในอนาคตจะประกาศ พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติก็ได้ ทางด้านพระครูวรสิทธิวิเทศ แห่งวัดพุทธประทีป ซานฟรานซิสโก พระนักพัฒนา พระนักสร้างพระผู้วิสัยทัศน์กว้างไกล กล่าวแบบฟันธงได้ เลยว่า พระพุทธศาสนา ได้กระจายเข้าสู่สายเลือดชนชาติไทยที่เดินทางเข้ามาอาศัยอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกานานแล้ว กำลังมุ่งกระจายเข้าสู่กระแสเลือดของชนชาติอเมริกัน ทีเกิดในสหรัฐอเมริกา รวมไปชนต่างๆ ชนชาติจีน ญี่ปุ่น เกาหลี เวียดนาม เขมร ลาว มากมาย และยังมีชนชาติอเมริกัน ได้เข้ามาสู่วัดไทย ติดตามคู่ครองมาบ้าง มากับเพื่อนบ้าง มาด้วยตนเองบ้าง เพราะอยากจะรู้ว่าพระพุทธศาสนาเป็นอย่างไร จะเห็นได้ว่าจะมีวัดไทยเกิดขึ้นมากกว่า 200 วัด ในประเทศสหรัฐอเมริกาชนหลายชาติหันมาศึกษาพระพุทธศาสนามากขึ้น จะมีอีกส่วนหนึ่งหนังสือเกี่ยวกับพุทธศาสนาออกมามากขึ้น อยู่ตามร้านหนังสือทั่วไป หนังสือพุทธศาสนามีหลายแขนก เช่นฝ่ายมหายาน ฝ่ายวัชรยาน และฝ่ายเถรวาท เป็นต้น เลือกอ่านได้ตามสบาย ต้องคอยติดตามข่าวกันต่อไป..


@@@.จัดรวมพลทำบุญวันเกิดคนเกิดเดือนตุลาคม 2561 ผู้สื่อข่าวท้องถิ่นนครซานฟรานซิสโก แจ้งว่าทางพี่น้องชาวไทยเมืองซานตาครู๊ส นำโดย พี่ไพรัช แฮมมิงตัล หรือ เรียกกันในหมู่เพื่อนว่า “ท่านกำนันหญิงไพรัช เมืองซานตา ครู๊ส คุณไพรัช เป็นบุคคลที่กว้างขวางในหมู่เพื่อนฝูง ใครมีปัญหาอะไรสงสัยแก้ปัญหาไม่ได้ต้องโทรพี่ไพรัช หลังจากนั้น พี่ไพรัช ก็จะโทรกริ๊งกร๊างเข้าไปกราบแจ้งข่าวให้กับท่านพระครูวรสิทธิวิเทศ เพื่อขอกำลังใจช่วยเหลืออีกต่อหนึ่งและทุกอย่างสำเร็จลุล่วงไปด้วยความเรียบร้อยราบรื่น คุณไพรัช เป็นที่รู้จักนับถือของชาวไทยในแถบนี้ เป็นจุดศูนย์รวมอย่างดียิ่ง การทำบุญวันเกิดเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2561 เป็นเรื่องเล็กน้อย ในการรวมพล ยิ่งทำบุญวันเกิดหลายๆ คน เกิดเดือนเดียวกันจัดที่ร้าน@Thaiของคุณก้อยและทีมงาน บนถนน Mission Santa Cruz สะดวกง่ายในการเดินทางไปร่วมงาน เช่น คุณวิลาวรรณ คุณน้อย แจ๊คสัน คุณโรส แฮงมิลตัน คุณวรรณา หรือคุณก้อย คุณติ๊ก รักงาม คุณนงลักษณ์ หรือคุณเล็ก เป็นต้น.. คุณอัมพร ยาโมโต้ คุณเป้ คุณตึง ร้านเสบียง คุณเผือก ร้านบางกอก คุณเป็ด คุณนงนิตย์ คุณนงนุช สมิตพินทุ คุณจอย เป็นต้น มีกองกำลังฝ่ายชายอารักขา อีกหลายสิบคนมีสมัครพรรคพวกเดินทางมาร่วมงานอีก 30-40 คนเก้าอี้จัดไม่พอต้องไปนั่งข้างนอก และจัดที่เลี้ยงอาหารด้านหลังร้าน เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2561 ถือว่าเป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งชาวไทยเมืองซานตา ครู๊ส กราบได้อาราธนาพระสงฆ์วัดพุทธประที ซานฟรานซิสโก จำนวน 5 รูป บวก 1 รูป หลังจากพระคุณเจ้าเดินทางกลบแล้ว มีการจัดเลี้ยงฉลองวันเกิดพอสมควร ในหมู่เพื่อนๆ หมดน้ำปานะไปหลายสิบขวด มีข่าวอะไรเพิ่มเติมว่ากันใหม่..


@@@ฝากข่าวประชาสัมพันธ์ ขอเชิญร่วมงานทอดผ้ากฐินพระราชทาน ณ วัดพุทธประทีป ซานฟรานซิสโก ในวันที่ 11 พฤศจิกายน2561 วัดพุทธานุสรณ์ ฟรีมอนท์ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2561 วัดมงคลรัตนาราม วันที่ 11 พฤศจิกายน 2561 ท่านใดทราบวัดไหนก็ติดต่อสอบถามกันเอง เป็นบุญใหญ่ยิ่งนัก