บอกข่าวซานฟรานฯ
นายดาบบอกข่าวซานฟราน 18 พฤษภาคม 2562

วันวิสาขบูชา เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาสำคัญที่สุดที่พวกเราชาวพุทธจะลืมไม่ได้ ถือว่าเป็นวันสำคัญจริงๆ วันวิสาขบูชาได้รับการยกย่องจากพุทธศาสนิกชนทั่วโลกให้เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาสากล เนื่องจากเป็นวันที่เกิดเหตุการณ์สำคัญ 3 อย่างที่เกี่ยวกับพระพุทธเจ้า ซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นของพระพุทธศาสนา ด้วยเหตุผลตามที่กล่าวมา วันวิสาขบูชา คือเป็นวันที่ประสูติ วันตรัสรู้ และวันปรินิพพานของพระพุทธเจ้า เมื่อถึงวันสำคัญมาถึงเช่นนี้ พุทธศาสนิกชนทั้งคฤหัสถ์และบรรพชิต ผู้มีจิตศรัทธาเลื่อมใส จึงพร้อมใจกันรำลึกถึงพระพุทธเจ้าประกอบพิธีด้วยอามิสบูชา และปฏิบัติบูชาด้วยความเคารพยิ่งการบูชาอันเนื่องด้วยวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำเดือน 6 ของทุกปี หน้าที่ของพุทธศาสนิกชนเมื่อวันสำคัญมาถึงต่างมีจิตใจจดจ่อ เตรียมอาหารหวานคาว ดอกไม้ธูปเทียน เสื้อผ้าอาภรณ์ แต่งตัวพาดสะใบเฉียง ผัดแป้งแต่งหน้า สวมใส่เสื้อผ้าสวยงาม พากันเดินทางไป ตามหน้าที่ของชาวพุทธ ที่นับถือต่อกันหลายพันปียังแผ่กระจายไปทั่วโลก ในส่วนของวัดไทยในต่างแดนจะจัดกิจกรรมงานวันวิสาขบูชา กันอย่างเนื่องแน่น เช่น ประเทศไทยมีงานจัดงานวันวิสาขบูชา ลานคนเมือง เปิดโอกาสให้ชาวพุทธได้ไปร่วมกิจกรรมตามศาสนาของตนเองพุทธศาสนิกชนเดินทางไปร่วมงานกันอย่างคึกคัก สมกับประเทศไทยเป็นเมืองพระพุทธศาสนา และทั่วทุกจังหวัด ทุกภาค ทุกวัด ได้จัดกิจกรรมวันวิสาข มีการเวียนเทียน และฟังพระธรรมเทศนา ความสำคัญของวันสาขบูชา สำหรับต่างประเทศวัดไทยทุกวัด จัดกิจกรรมการอย่างต่อเนื่อง วัดไทยที่นครซานฟรานซิสโก เช่นวัดพุทธานุสรณ์ ฟรีมอนท์วัดมงคลนรัตนาราม เบิร์คเลย์ วัดพุทธประทีป ซานฟรานซิสโก วัดไชยมงคล แฟร์ฟิวส์ วัดพุทธประทีป ริโน ต่างจัดงานกันอย่างเต็มที่จะเป็นวันใดเวลาใด สอบถามรายละเอียดได้ที่วัดนั้นๆ


@@@. บินด่วนกลับซานฟราน คุณการันต์ แช่มสกุล เดินทางกลับไปประกอบอาชีพที่เมืองไทยชั่วคราว เพื่อหาลู่ทางในการทำเป็นอาชีพที่มั่นคง ใช้เวลาในการหาประสบการณ์เกือบปี ยังมองไม่ออกตัดสินใจบินกลับซานฟราน หางานเล็กน้อยไปพลางๆ คอยหางานใหม่ข่าวว่าได้รับการเข้าสัมภาษณ์หลายงาน ยังไม่ถูกใจ คนมีความสามารถอยู่ที่ไหนก็สบายเช่นนั้นเอง..


@@@. ฝากข่าวประชาสัมพันธ์ สภาวัฒนธรรมไทยแห่งแคลิฟอร์เนียภาคเหนือ ขอเชิญชาวไทย ร่วมงานวันวิสาขบูชา วันสำคัญทางพระพุทธสาสนา ในวันที่ 19 พฤษภาคม 2562 ณ วัดพุทธประทีป ซานฟรานซิสโก ตั้งแต่เวลา 10:00 น. เป็นต้นไป