บอกข่าวซานฟรานฯ
นายดาบบอกข่าวซานฟรานฯ 7 ธันวาคม 2556

เป็นข่าวดัง เมื่อประธานวัฒนธรรมไทยภาคแหนือ-ซานฟรานซิสโก นายยุทธนา สิทธิประเวศ ประธานสภาวัฒนธรรมไทยภาคเหนือ คนล่าสุด นำทีมชาวไทยนครซานฟรานซิสโก และเมืองใกล้เคียง เข้ารับการบรรพชา-อุปสมบทหมู่ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวโกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ของพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวภูมิพล อดุลยเดช ครบ 86 พระชันษา ในวันพฤหัสบดีที่ 5 ธันวาคม 2556 ข่าวนี้ได้รับการเปิดว่าจากนายยุทธนา สิทธิประเวศ ว่าได้แจ้งความประสงค์ ไปทางพระครูวรสิทธวิเทศ เจ้าอาวาสวัดพุทธประทีป ซานฟรานซิสโก จ้าของโครงการบรรพชา-อุปสมบทหมู่ ชาวไทยนครซานฟรานซิสโกแถบแคลิฟอร์เนียภาคเหนือ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว มีความยินดี เข้าร่วมโครงบรรพชาอุปสมบทมู่ร่วมกับพี่น้องชาวไทยระหว่างวันที่ 5 – 15 ธันวาคม 2556 ด้วยความยินดียิ่ง สำหรับตำแหน่งประธานวัฒนธรรมไทยภาคเหนือ ช่วงที่อุปสมบทและปฏิบัติธรรมอยู่นั้น ได้มอบให้ นายชยวัชช์ ยิ้มสำราญ รองประธานสภา ฯ ทำหน้าที่แทนไปก่อนจนกว่าจะลาสิกขา นายยุทธนา สิทธิประเวศ ได้รับการเลือกตั้งจากองค์กรต่าง ๆ หลายสิบองค์กร เช่น กลุ่มสมาคมไทย กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มธุรกิจพ่อค้า กลุ่มนักธุรกิจร้านอาหารไทย สมาคมลูกศิษน์วัด 13 รุ่น กลุ่มผู้อาวุโสของชาวเบย์แอเรีย สมาคมนักเรียนไทย เป็นต้น.. ให้ดำรงตำแหน่ง ประธานสภาวัฒนธรรมไทยแห่งแคลิฟอร์เนียภาคเหนือ สังกัดกระทรวงวัฒนธรรมไทย ประเทศไทย เป็นเวลา 2 ปี ตามกฏระเบียบ ข้อบังคับ ของสภา ฯ ทางสภาวัฒนธรรมไทยได้ดำเนินการจดทะเบียนเลือกตั้งตามกฏระเบียบข้อบังคับของกระทรวงวัฒนธรรมอย่างถูกต้อง ข่าวพิ่มเติมจากนางสาวปิยสุดา จันทรสุข เลขาธิการสภาวัฒนธรรมไทย แจ้งว่า ทางสภาวัฒนธรรมไทย ฯ จะมีการประชุมใหญ่สามัญประจำปีเลือกตั้งตำแหน่งประธานสภา รองประธาน และคณะกรรมการสภา ชุดใหม่ ในวันอาทิตย์ที่ 8 ธันวาคม 2556 ที่จะถึงนี้ ฝากประชาสัมพันธ์เชิญชวน พี่น้องชาวไทย ที่มีคุณสมบัติการดำรงตำแหน่งประธาน รองประธาน คนใหม่ และคณะกรรมการชุดใหม่ ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ห้องประชุมสภา ฯ สถานที่ตั้ง ในบริเวณ วัดพุทธประทีป ซานฟรานซิสโก เลขที่ 310 Poplar Ave , San Bruno , CA 94066 สถานที่ตั้งสภาวัฒนธรรมไทยภาคเหนือ ต้องอยู่ที่วัดพุทธประทีป ซานฟรานซิสโก ไม่สามารถโยกย้ายตามอำเภอใจของใครได้ อยู่ภายใต้ที่ปรึกษาดูแลของคณะสงฆ์ วัดพุทธประทีป ซานฟรานซิสโก บุคคลใด คณะใด จะดำรงตำแหน่งประธาน ต้องเดินทางมาปฏิบัติหน้าที่ตามนโยบายของคณะสงฆ์ที่ร่วมกับคณะกรรมการของสภาทำหน้าที่ร่วมกัน.. สำหรับรายชื่อผู้ที่เข้าบรรพชา-อุปสมบทหมู่พระราชทานวันพฤหัสบดีที่ 5 ธันวาคม 2556 รุ่นที่ 14 ดังนี้

1. นายยุทธนา สิทธิประเวศ ประธานสภา. 2.นายสมศักดิ์ แสงสมบูรณ์,,3. นายกวิน โหราชัยกุล,4. นายสมเจตน์ มณีวงศ์, 5.นายริชชาด ลี,6.นายอ่องโซ่ จอ, 7.นายเควิน โอโอ,8.นายยุทธนา มหิธร,9.นายคริส ศุภเสียง, 10. นายอโดนิส ยี, ผู้เข้ารับการบรรพชา-อุปสมบท ทั้งหมด จะเข้ารับพระราชทานผ้าไตรในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในวันพฤหัสบดีที่ 5 ธันวาคม 2556 ณ ภายในบริเวณอุโบสถวัดพุทธประทีป ซานฟรานซิสโก มีกำหนดการ ตั้งแต่เวลา 10.00 น. ปลงผมนาค 11.00 น. ร่วมกันถวายภัตตาหารเพล เวลา 12.00 น. พร้อมกันรับประทานอาหาร ,เวลา 12.30 น. ฟังพระธรรมเทศนาเทศนาเทศสอนนาค, เวลา –14.00 น. หลังจากนั้นจะเข้าอุปสมบทหมู่ เวลา 15.00 น. ณ สมมติสีมาสงฆ์ วัดพุทธประทีป ซานฟรานซิสโก ขอเชิญพสกนิกรชาวไทย พี่น้องชาวไทยทุกท่านร่วมงานโดยพร้อมเพรียงการ การแต่งกายชุดปกติ ชุดสากล หรือชุดไทย.. สอบถามร่วมบริจาคการบรรพา-อุปสมบทในครั้งนี้ ที่ 650 615-9528 , 650 307-4506