บอกข่าวซานฟรานฯ
นายดาบบอกข่าวซานฟรานฯ 15 ธันวาคม 2555
ฉบันนี้นายดาบจะพาไปดูภาพข่าวต่างๆ ในซานฟรานซิสโกกันครับ